Ghi nhận sau 3 năm xây dựng điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Cam Lộ


Ngày cập nhật: 05/07/2019 06:17:45

(QT) - Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Công an huyện Cam Lộ đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Cam Lộ tổng kết công tác xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); rà soát thanh loại các mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động kém hiệu quả, đồng thời đổi mới xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với thực tiễn giai đoạn mới. Qua 3 năm đổi mới, xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Cam Lộ (2016-2018) đã tạo chuyển biến tích cực khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương.

 

Huyện Cam Lộ biểu dương các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới​

 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đặc điểm, tính chất đặc thù của từng vùng, miền và phong tục tập quán, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, thời gian qua, Công an huyện Cam Lộ chủ trì phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện phát động xây dựng được 45 mô hình bảo vệ ANTQ, trong đó tiêu biểu là các mô hình “Phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới”; “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc triển khai đồng bộ mô hình “Họ, tộc không có người vi phạm pháp luật” đối với 186 họ tộc trên địa bàn huyện. Đây là những mô hình bảo vệ ANTQ mới, riêng có của huyện Cam Lộ, phát huy hiệu quả rất tích cực ở cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ của bà con các họ tộc, đồng bào phật tử, giáo dân và nhân dân trong toàn huyện. Nội dung trọng tâm của các mô hình trên nhằm tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử, bà con giáo dân, con cháu trong các họ tộc nói và làm theo Hiến pháp và pháp luật; bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phê phán các hành vi lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; huy động nhân dân tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng gia đình phật tử gương mẫu, gia đình công giáo mẫu mực, thực hiện tốt việc giáo dục con cháu không phạm tội và tệ nạn xã hội với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo; hưởng ứng thực hiện tốt mô hình họ,tộc không có người vi phạm pháp luật…

 

Các nội dung hoạt động của mô hình đều thiết thực, xuất phát từ nhu cầu và tinh thần tự giác, tự nguyện của tăng ni, phật tử và giáo dân, gắn hoạt động của mô hình với sinh hoạt phật sự, nghi lễ tín ngưỡng của bà con giáo dân tại cơ sở nên thuận tiện trong vận hành, được quần chúng hưởng ứng tích cực. Từ phong trào xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có những sáng kiến hay, mô hình tốt như: Mô hình phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới tại chùa Kim Sơn, chùa Cam Mai, tịnh xá Ngọc Lộ và mô hình Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới; mô hình họ Hoàng Ngọc, Hoàng Văn ở thôn Vĩnh An, xã Cam An, họ Hồ thôn An Bình, xã Cam Thanh, họ Thái ở thị trấn Cam Lộ…, tập hợp được các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

Cùng với việc củng cố, kiện toàn các mô hình phòng, chống tội phạm đang hoạt động hiệu quả, Công an huyện phối hợp với MTTQ huyện đã vận dụng sáng tạo thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tổ chức xây dựng mô hình “Nhân dân Bản Chùa chung tay bảo vệ an ninh trật tự và và xây dựng nông thôn mới”. Phong trào đã vận động già làng, trưởng bản, những người có uy tín giáo dục con cháu trong thôn bản thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với âm mưu gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, ngăn chặn việc phát triển đạo trái phép trong đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng văn minh, an toàn về an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới.

 

Đại tá Đào Trọng Tiến, Trưởng Công an huyện Cam Lộ cho biết: “Trong 3 năm đổi mới, xây dựng và nhân rộng điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016-2018, Công an huyện đóng vai trò tham mưu nòng cốt, xung kích cùng với sự phối hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện đã xây dựng thành công các mô hình mới về bảo vệ ANTQ, như: “Phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới”; “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới”, gắn với việc triển khai đồng bộ mô hình “Họ, tộc không có người vi phạm pháp luật”. Thông qua các mô hình này đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của bà con gần 200 họ, tộc, đồng bào phật tử, giáo dân và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự nơi cư trú một cách tự nguyện, tự giác, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nhân dân cũng đã cung cấp cho Công an huyện hàng trăm nguồn tin về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; ban điều hành các mô hình đã tham gia hòa giải hàng trăm vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, phối hợp với chính quyền, công an các xã, thị trấn tham gia quản lí, giáo dục nhiều đối tượng đang chấp hành án treo, hình phạt khác tại địa phương. Những kết quả đổi mới, xây dựng và nhân rộng điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Cam Lộ là đáng trân trọng và khích lệ, mang ý nghĩa quan trọng góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo ra môi trường an toàn về an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội, phấn đấu đưa huyện Cam Lộ về đích nông thôn mới vào năm 2020”.

 

Thanh Hải

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Giao thông luôn đi trước tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội (20/7/2019)
Không để gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo (19/7/2019)
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (18/7/2019)
Tuổi trẻ chung tay làm sạch đê cát (18/7/2019)
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bài 2: Để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả (18/7/2019)
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bài 1: Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng (17/7/2019)
Sôi nổi triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” (16/7/2019)
Tình hữu nghị keo sơn giữa hai bản Ka Tăng và Densavan (16/7/2019)
Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (15/7/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ