Hướng Hóa đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp


Ngày cập nhật: 03/07/2019 06:24:19

(QT) - Thực hiện đường lối đổi mới, trong những năm qua, các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Hướng Hóa phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Cùng với đó, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp từng bước được thành lập và đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các doanh nghiệp, góp phần động viên người lao động hăng hái thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, ứng dụng sáng kiến cải tiến kĩ thuật, giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp huyện Hướng Hóa phát triển bền vững​

 

Sau khi có Nghị định số 98/2014/NĐCP, ngày 14/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo quán triệt, triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể đến các doanh nghiệp trên địa bàn. UBND huyện Hướng Hóa thường xuyên rà soát, cập nhật số lượng công nhân lao động ở các doanh nghiệp để có kế hoạch chỉ đạo tiếp cận, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; phối hợp tham mưu Huyện ủy xây dựng đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2016-2020. Hằng năm, thông qua việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động và công đoàn tại các doanh nghiệp, lãnh đạo huyện Hướng Hóa đã trực tiếp gặp gỡ các chủ doanh nghiệp để vận động, tuyên truyền thành lập tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên. Từ đó bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò, sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị- xã hội góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay huyện Hướng Hóa đã vận động thành lập được 2 tổ chức đảng ở Công ty Cổ phần Sông Cầu và Trường Mầm non Hiệp Đức; thành lập 12 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, gồm: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đào Hùng, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư CTC, Công ty TNHH MTV Thủy Hào, Công ty TNHH MTV Trâm Anh, Công ty Cổ phần Đức Tiến, Công ty Cổ phần Vạn Phát, Công ty TNHH Quốc Đoài, Trường Mầm non Hiệp Đức, Công ty TNHH MTV Thông Phát, Công ty TNHH Tây Tiến, Công ty TNHH MTV CCS Mucdahan, Công ty TNHH MTV Đức Nhân; kết nạp 14 đảng viên, 407 đoàn viên trong các công đoàn cơ sở ngoài nhà nước. Đồng thời, UBND huyện chủ động vận động người lao động là lãnh đạo doanh nghiệp, công nhân lao động trực tiếp để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đảng viên. Kết quả, đã giới thiệu được 15 đoàn viên công đoàn ưu tú tại các doanh nghiệp cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thị Thu Hằng cho biết, hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể sau khi thành lập mới trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để chủ động nắm bắt, phát hiện và đề xuất giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, bức xúc phát sinh; tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mặt khác, tổ chức đảng, đoàn thể sau khi thành lập còn tổ chức được các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động cũng như thúc đẩy doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

 

Thực tiễn cho thấy, trên địa bàn huyện Hướng Hóa số lượng tổ chức đảng, tổ chức cộng đoàn, đoàn thanh niên được thành lập mới trong doanh nghiệp vẫn còn ít. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động; củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện với doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đây là chỉ dấu tích cực, tạo tiền đề để huyện Hướng Hóa tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp những năm tiếp theo, góp phần đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Khánh Ngọc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Giao thông luôn đi trước tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội (20/7/2019)
Không để gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo (19/7/2019)
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (18/7/2019)
Tuổi trẻ chung tay làm sạch đê cát (18/7/2019)
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bài 2: Để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả (18/7/2019)
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bài 1: Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng (17/7/2019)
Sôi nổi triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” (16/7/2019)
Tình hữu nghị keo sơn giữa hai bản Ka Tăng và Densavan (16/7/2019)
Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (15/7/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ