Phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực


Ngày cập nhật: 11/06/2019 06:15:22

(QT) - Nhằm thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4, giai đoạn 2014 - 2019 và kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị 1/7 (1989 - 2019), Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”. Các cơ quan, đơn vị nhà trường tích cực hưởng ứng, tạo nên phong trào hành động cách mạng có sức lan tỏa rộng khắp trong LLVT tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Thực binh tiếp nhận quân nhân dự bị và lương thực, thực phẩm trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảo Cồn Cỏ năm 2019​

 

Với nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua thực hiện “5 nhất” đó là: Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chất lượng nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỉ luật nghiêm nhất; tham gia hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, dân vận đạt hiệu quả, thiết thực nhất; tổ chức các hoạt động chào mừng, tham gia Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu và các hoạt động chào mừng kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị đạt kết quả cao nhất. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng 100% cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, quân đội và LLVT tỉnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, thời gian, quân số, các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 90% trở lên đạt khá, giỏi. Làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảo Cồn Cỏ năm 2019, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Triệu Phong và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của thành phố Đông Hà. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kĩ thuật cho các nhiệm vụ và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. 100% đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn trở lên có ít nhất 1 công trình mang ý nghĩa thiết thực được khánh thành và gắn biển chào mừng đại hội và kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh.

 

LLVT tỉnh phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỉ cương trong mọi hoạt động; củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân- dân. Làm tốt công tác quản lí tư tưởng, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỉ luật. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn; 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỉ luật. Phối hợp với địa phương làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với các hoạt động cụ thể, hiệu quả, sát thực.

 

100% cơ quan, đơn vị nhà trường tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng và kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Tham gia hội trại, cắm hoa nghệ thuật trong khuôn khổ đại hội đạt kết quả cao. Tổ chức tốt các hoạt động thể dục- thể thao, văn hóa, văn nghệ, giao lưu tọa đàm và các hoạt động khác theo kế hoạch của Quân khu và tỉnh Quảng Trị.

 

Để thực hiện thắng lợi đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua, gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ Quân sự tỉnh và các đảng bộ cơ sở đã tổ chức sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đạt chất lượng, hiệu quả, tiếp tục thúc đẩy tạo sự lan tỏa sâu rộng.

 

Trên thao trường của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên miệt mài, hăng say huấn luyện. Trung đoàn 842 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, kiểm tra có 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 82,6% khá, giỏi; gói buộc lượng nổ, cơ động đánh mục tiêu cố định có 100% khá, giỏi; ném lựu đạn xa trúng đích có 97,04% khá, giỏi, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ tích cực làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 đạt kết quả tốt. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, đạt kết quả cao; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh được chú trọng. Các công trình chào mừng kỉ niệm được đẩy nhanh tiến độ, đạt chất lượng hiệu quả, nhất là công trình Nhà khách Thành Cổ, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên… Phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp với nhiều nỗ lực, cố gắng đã tạo diện mạo mới cho các đơn vị… Cùng với đó, công tác hậu cần, kĩ thuật được chú trọng, đảm bảo tốt mọi mặt cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ.

 

Phong trào thi đua đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đã xây dựng được các mô hình mới, đi vào từng nhiệm vụ, phần việc cụ thể. Với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nội dung mục tiêu, chỉ tiêu, phong trào thi đua có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên nêu cao tinh thần, quyết tâm lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu và kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị.

 

Khởi Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thực hiện văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội (26/6/2019)
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ (26/6/2019)
Ghi nhận ở một chi hội nông dân vùng trũng (26/6/2019)
Thành tựu sau 30 năm lập lại tỉnh là kết tinh sức mạnh đoàn kết, ý chí phấn đấu, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên (25/6/2019)
Vướng mắc từ việc sắp xếp, sáp nhập cơ quan, đơn vị hành chính (25/6/2019)
Nhiều hoạt động hướng tới kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (24/6/2019)
Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN (SOM) lần thứ 34 (22/6/2019)
Ngăn chặn sự tác động của mặt trái từ mạng xã hội trong cán bộ, chiến sĩ Công an (22/6/2019)
Nhiều công trình, phần việc hướng đến kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh (22/6/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ