Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhiệm kì 2019 - 2024


Ngày cập nhật: 10/06/2019 06:53:39

(QT) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kì 2019 - 2024 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh sôi nổi tổ chức các hoạt động kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh 1/7 (1989 -2019), thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

 

Thường trực Huyện ủy Hải Lăng tặng bức trướng của BCH Đảng bộ huyện cho Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng nhiệm kì 2019 – 2024. Ảnh: T.L

 

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến tỉnh đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

 

Đến ngày 5/5/2019, 10/10 đơn vị Mặt trận cấp huyện đã hoàn thành đại hội nhiệm kì 2019 – 2024. Trong quá trình chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 6/2/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kì 2019 - 2024; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 25/5/2018 về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kì 2019 - 2024. Các đơn vị cấp huyện đã chủ động trong tham mưu cho cấp uỷ ra chỉ thị hoặc thông báo về lãnh đạo đại hội MTTQ, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

 

Công tác chuẩn bị đại hội được thực hiện với tinh thần khẩn trương, khoa học, trách nhiệm, các báo cáo tổng kết nhiệm kì được chuẩn bị chu đáo, đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả hoạt động theo 5 nội dung chương trình của MTTQ trong nhiệm kì qua, nổi bật là việc thực hiện tốt  các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ, biểu dương những điển hình tiên tiến. Đồng thời, các báo cáo cũng chỉ ra được những hạn chế, thiết sót, rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kì mới.

 

 Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ đã kiểm điểm nghiêm túc những mặt làm được và những hạn chế trong nhiệm kì qua. Tại các đại hội đã thẳng thắn trao đổi, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình hiệu quả từ các khu dân cư trong toàn tỉnh như xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Cam Lộ, mô hình "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, bản khu vực biên giới", “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông; các mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Niệm Phật đường an lành, trật tự, kỉ cương”, xây dựng hơn 355 mô hình nông thôn kiểu mẫu, tổ tự quản trong cộng đồng dân cư…

 

Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện, các phong trào thi đua yêu nước, các đợt sinh hoạt chính trị được Mặt trận các cấp đẩy mạnh trong toàn dân, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, góp phần làm cho hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong dịp diễn ra đại hội MTTQ, nhiều cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, treo khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến giao thông, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc... Do đó đại hội MTTQ cơ sở rất trang trọng, thực sự là ngày hội ở địa bàn dân cư.

 

Về công tác nhân sự, bám sát  Chỉ thị số 17/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của cấp ủy trực tiếp, Ban Thường trực Mặt trận cấp huyện đã xây dựng nhân sự UBMT, Ban Thường trực khoá mới đảm bảo đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, đúng quy trình và đảm bảo dân chủ để trình đại hội.

 

Tại đại hội, các đơn vị đã hiệp thương cử 443 vị vào Ủy ban Mặt trận cấp huyện, trong đó có 58 vị là đồng bào dân tộc, chiếm 13,1%; 21 vị ở các tôn giáo, chiếm 21,1%; 128 vị ở các tổ chức thành viên, chiếm 28,8%; 86 vị là các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, chiếm 19,4%; cán bộ chuyên trách cấp huyện gồm 81 vị, chiếm 18,2%. Độ tuổi bình quân là 45 tuổi, trong đó thấp nhất là 30 tuổi và cao nhất 83 tuổi. Về trình độ chuyên môn có 293 vị có trình độ trên đại học, đại học và cao đẳng, chiếm 66,1%; trình độ chính trị có 104 vị trình độ cao cấp, cử nhân, chiếm 23,5%, trung cấp lí luận chính trị có 223 vị, chiếm 50,3 %.

 

Tại các hội nghị lần thứ nhất Ủy ban khóa mới MTTQ cấp huyện đã hiệp thương cử 35 vị vào Ban Thường trực, cử 10 vị chủ tịch, trong đó có 3 vị đắc cử mới và 7 vị tái cử. Đặc biệt thực hiện chủ trương Chủ tịch Ủy ban MTTQ đồng thời là Trưởng Ban Dân vận cấp huyện đã có 5 đơn vị thực hiện đó là: Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đakrông, Triệu Phong, Đông Hà. Các đơn vị còn lại sẽ thực hiện theo lộ trình công tác cán bộ đảm bảo.

 

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, có thể khẳng định, đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kì 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo phong trào hành động cách mạng thể hiện sức mạnh của toàn dân trong việc đẩy mạnh phát triển KT-XH và chăm lo đời sống của nhân dân, kết hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, những vấn đề nhân dân quan tâm ở các địa phương, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh.

 

Minh Phúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ