Tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh


Ngày cập nhật: 07/06/2019 06:34:48

(QT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết trong đơn vị, phát huy hiệu quả vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện. Đồng thời không ngừng xây dựng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, say mê trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lí, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Tổ chức hội thi nấu ăn dành cho đoàn viên công đoàn nhân dịp ngày 8/3​

 

Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Kiểm lâm có số lượng 151 đoàn viên, sinh hoạt tại 10 công đoàn bộ phận (CĐBP) trực thuộc. Trong nhiệm kì qua, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, giúp triển khai đúng, kịp thời thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn. Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, qua các cuộc họp giao ban, hội nghị công chức, viên chức hằng năm... 100 % đoàn viên và người lao động đã được quán triệt học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

Để nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ), các CĐBP đã tích cực tìm nhiều biện pháp, hình thức cải thiện đời sống. Với những cách làm thiết thực, một số CĐBP như Văn phòng Chi cục, Hạt Kiểm lâm Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Cam Lộ đã tổ chức cho tập thể và gia đình CC, VC gieo tạo hàng chục vạn cây con lâm nghiệp, tham gia trồng rừng. Nhìn chung các CĐBP đều đảm bảo mức hỗ trợ cho đoàn viên bình quân 1.500.000 đồng/năm theo nghị quyết công đoàn đề ra. Một số công đoàn có mức hỗ trợ trên 2.000.000 đồng/năm như CĐBP Hạt Kiểm lâm Gio Linh, Hướng Hoá, Đakrông, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị.

 

Các đơn vị cơ sở đã thực hiện tốt xây dựng cơ quan “Xanh, sạch, đẹp”, khuôn viên cơ quan được trồng cây xanh bóng mát, có sân chơi thể thao, các phòng làm việc được bố trí khoa học hợp lí. Thực hiện cuộc vận động xây dựng người công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, thông qua thực hiện các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Kiểm lâm địa bàn giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xây dựng trạm kiểm lâm kiểu mẫu”, đoàn viên công đoàn cơ sở đã tích cực hưởng ứng và có nhiều đóng góp quan trọng. Trong đó, đối với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các đoàn viên đã đăng kí đề tài, đề án, chuyên đề hằng năm, tham gia xây dựng các đề án, dự án như: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy (PCCCR) rừng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020; Quy hoạch các công trình bảo vệ rừng, PCCCR tỉnh Quảng Trị đến 2020; Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Đakrông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030...

 

Công đoàn cơ sở luôn chủ động phối hợp với chuyên môn vận động CC, VC, NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực quản lí, bảo vệ và phát triển rừng. Công đoàn thành viên các Hạt Kiểm lâm đã tăng cường phối hợp chuyên môn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lí, bảo vệ và phát triển rừng.Hằng năm, công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tham mưu UBND các cấp chỉ đạo chính quyền các địa phương và các đơn vị chủ rừng lập phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các cấp; kiện toàn các ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở và đơn vị chủ rừng; rà soát, phân vùng trọng điểm để có biện pháp xử lí và làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR trên địa bàn tỉnh. Với phương châm “phòng là chính”, chủ động chữa cháy rừng trong mọi tình huống và tổ chức phối hợp tốt giữa các lực lượng tại chỗ nên đã hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

 

Một trong những hoạt động nổi bật của công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm trong thời gian qua là công tác xã hội, từ thiện. Ngoài tích cực vận động đoàn viên ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học..., các CĐBP đã nhận bảo trợ 15 địa chỉ nhân đạo trong 5 năm với số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên công đoàn trong lực lượng tiết kiệm chi tiêu 20.000 đồng/tháng ủng hộ xây dựng công trình phúc lợi tặng nhân dân 2 đơn vị kết nghĩa là bản Cưp, xã Húc Nghì (Đakrông) và bản A Xóc, xã Hướng Lập (Hướng Hóa) trị giá trên 120 triệu đồng.

 

Trong thời gian tới, công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn cấp trên; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác và sinh hoạt; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực quản lí, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Bảo Bình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (14/6/2019)
Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào theo đạo (14/6/2019)
“Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao” (14/6/2019)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 30 năm xây dựng và phát triển (13/6/2019)
Nỗ lực làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ (12/6/2019)
Chung sức trẻ xây dựng quê hương (12/6/2019)
Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp vì huyện Hải Lăng giàu đẹp (12/6/2019)
Cộng đồng quốc tế đánh giá cao bản chất chế độ xã hội và vị thế chính trị của Việt Nam (11/6/2019)
Xã Vĩnh Long xứng danh anh hùng (11/6/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ