Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng


Ngày cập nhật: 07/06/2019 06:23:15

Võ Văn Hưng, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị

 

(QT) - Kiểm lâm Quảng Trị chính thức được thành lập vào tháng 6/1974, ra đời trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh với chức năng chủ yếu lúc bấy giờ là bảo vệ rừng, đặc biệt cùng với cán bộ, quân và dân Quảng Trị sát cánh với đồng bào cả nước tiếp tục sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong muôn vàn khó khăn thử thách đó, những cán bộ, chiến sĩ Kiểm lâm Quảng Trị đã đoàn kết một lòng, xây dựng lực lượng, tổ chức quản lí và bảo vệ, phát triển rừng trên quê hương.

 

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh và đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong công tác quản lí, bảo vệ và phát triển rừng. Công tác quy hoạch và quản lí quy hoạch phát triển lâm nghiệp được quan tâm, chú trọng; phong trào quản lí bảo vệ rừng ngày càng phát triển rộng khắp, nhận thức của đông đảo nhân dân mà đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ trong công tác trồng rừng, quản lí bảo vệ rừng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động bảo tồn, đa dạng sinh học được đẩy mạnh, tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế và trong nước để triển khai thực hiện tốt các chương trình bảo tồn nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học cũng như khai thác tốt tiềm năng du lịch sinh thái trên địa bàn. Công tác tham mưu và quản lí nhà nước về thực thi pháp luật quản lí, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy thường xuyên được kiện toàn, củng cố, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đội ngũ cán bộ kiểm lâm được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo về các mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp quản lí, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Những kết quả đạt được trong 45 năm, nhất là sau 30 năm lập lại tỉnh của tập thể cán bộ, công chức Kiểm lâm tỉnh đã góp phần rất lớn đưa độ che phủ của rừng Quảng Trị lên trên 50%; kinh tế lâm nghiệp phát triển, đời sống của người dân làm nghề rừng không ngừng được cải thiện; đóng góp quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp lên 5,56% vào cuối năm 2018, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

 

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, lãnh đạo chi cục và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức Kiểm lâm cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tư tưởng và hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nhất là trong giai đoạn toàn ngành đang tập trung triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng ngành lâm nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn. Phát huy các lợi thế so sánh, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lâm nghiệp. Quản lí, bảo vệ và duy trì toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng, phát triển và sử dụng hợp lí tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị gia tăng cao và thu nhập từ rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các thành phần kinh tế vào hoạt động sản xuất lâm nghiệp để phát triển kinh tế- xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn, miền núi và góp phần giữ vững an ninh- quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với người dân tăng cường tuần tra bảo vệ rừngẢnh: TT

 

Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kĩ thuật trong lâm nghiệp, tạo động lực, đòn bẩy để phát triển lâm nghiệp là một trong những giải pháp hiệu quả thực hiện tốt quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng của tỉnh giai đoạn 2011-2020. Chú trọng việc lựa chọn các loài cây bản địa có giá trị về kinh tế, về môi trường phục vụ cho trồng rừng phòng hộ. Nghiên cứu các giải pháp kĩ thuật thâm canh để phát triển rừng trồng nguyên liệu, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong chế biến lâm sản nhằm đa dạng hoá sản phẩm, mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao chất lượng hàng hoá, hướng đến chế biến sâu, tăng giá trị gia tăng, tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có, thực hiện đa dạng hoá lâm sinh, xúc tiến tái sinh tự nhiên nhằm mục tiêu phát triển rừng bền vững, ngày càng nâng cao trữ lượng, chất lượng rừng.

 

Ứng dụng kiến thức về hệ thống thông tin địa lí (GIS) trong quản lí lâm nghiệp (rừng trồng kinh tế, rừng phòng hộ, rừng được cấp chứng chỉ...) nhằm cập nhật tài liệu về tài nguyên rừng theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lí, điều hành và tổ chức thực hiện đi đôi với xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể chi cục trong sạch vững mạnh. Tiếp tục tạo môi trường để đội ngũ cán bộ quản lí, cán bộ khoa học kĩ thuật phát huy khả năng cống hiến. Bổ sung quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực với độ tuổi hợp lí, có tính kế thừa bền vững, xây dựng lực lượng Kiểm lâm ngày càng trong sạch vững mạnh, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên lĩnh vực quản lí, bảo vệ và phát triển rừng.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ