Triệu Phong đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị


Ngày cập nhật: 24/05/2019 06:24:51

(QT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Triệu Phong xuất hiện nhiều cách làm hay, giải pháp đồng bộ trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Các cá nhân được Huyện ủy Triệu Phong khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh​

 

Nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị ở Triệu Phong chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhiều năm chưa giải quyết được hoặc những vấn đề lớn có ý nghĩa xã hội cao làm chủ đề để quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 như Đảng bộ xã Triệu Hòa: “Tập trung lãnh đạo có hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa”; Đảng bộ xã Triệu Tài: “Tập trung vận động nhân dân hiến đất, hiến cây giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng”; Đảng bộ xã Triệu Ái: “Lắng nghe nhân dân, kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh”; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Tăng cường về cơ sở, giúp dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới”; Chi cục Thuế: “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”; Uỷ ban MTTQVN huyện gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: “Hướng về cơ sở, nói đi đôi với làm, gần gũi với chị em, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em”; Đoàn Thanh niên với công trình: “Điện sáng đường giao thông nông thôn”; UBND huyện ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lí nhà nước, triển khai tích cực các giải pháp của Chính phủ về “Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”. Các cơ quan, đơn vị đã xác định được nội dung đột phá trong đổi mới phong cách làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, cụ thể, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm…

 

Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Lê Cảnh Biên cho biết: “Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều cấp ủy đã chủ động, tìm tòi cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương mình. Các địa phương, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình công tác của năm, xây dựng các chuyên đề cụ thể trong từng tháng, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt thường kì, làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thiết thực, cụ thể hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỉ luật, kỉ cương hành chính. Việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2 của tuần đầu hằng tháng đi vào nền nếp, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ.

 

Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Để tập trung chỉ đạo nội dung đột phá nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên và đổi mới phong cách làm việc gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn phù hợp với chủ đề của từng năm công tác; thực hiện việc kí cam kết trách nhiệm với tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy, các phòng, ban cấp huyện; thành lập Tổ công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, nắm tình hình ở địa phương; định kì tổ chức đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể khu dân cư để có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, khơi dậy phong cách “nói đi đôi với làm” trong cán bộ, đảng viên. Những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện”.

 

Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Lê Cảnh Biên cho biết, thời gian tới, cấp ủy đảng và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định rõ hơn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy, của cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí các đơn vị sự nghiệp công, công lập, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương, đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải quyết liệt vào cuộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05. Coi trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có kết quả bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định của Tỉnh ủy và Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lí. Nêu gương về lòng trung thành với lí tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nêu gương về đạo đức, lối sống trong sáng, về bản lĩnh, trách nhiệm, niềm tin. Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong suy nghĩ, hành động và phải luôn tự đặt mình vào vị trí là công bộc, đầy tớ của nhân dân như Bác đã dạy. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ; kịp thời giới thiệu những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong xã hội, đấu tranh với cái xấu, động viên, bảo vệ, tôn vinh, phát huy những giá trị nhân văn, những hành động cao đẹp để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn…

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ