Suy nghĩ về chữ “độ” trong công tác kiểm tra


Ngày cập nhật: 21/05/2019 06:14:18

(QT) -  Sinh thời, đồng chí Phan Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị ngoài sự nghiệp cách mạng của mình còn tham gia hoạt động báo chí sôi nổi, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị được phân công. Để tưởng nhớ đồng chí Phan Chung, Báo Quảng Trị đăng lại bài viết: “Suy nghĩ về chữ “độ” trong công tác kiểm tra” của đồng chí viết trong một dịp kỉ niệm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Bài viết tuy đăng báo đã lâu nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình giao thông trọng điểmẢnh: PV

 

Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp được Điều lệ Đảng quy định: “Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp chấp hành nhiệm vụ đảng viên, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỉ luật trong Đảng. Xem xét kết luận những trường hợp vi phạm kỉ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỉ luật. Phối hợp với các Ban Đảng và tổ chức đảng có liên quan giúp cấp ủy kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính của các cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp”.

 

Như vậy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT các cấp toàn diện hơn và được nâng lên so với trước để góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kì mới - thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã đề ra.

 

Để đáp ứng nhiệm vụ nặng nề đó, đòi hỏi mỗi người làm công tác kiểm tra phải tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ mọi mặt của mình cả về lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ thực tiễn. Vì rằng, trong nền kinh tế nhiều thành phần, sử dụng cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh mặt tích cực cũng nảy sinh nhiều mặt tiêu cực và phức tạp. Mặt trái của cơ chế thị trường không chỉ tác động phức tạp đến nền kinh tế - xã hội của đất nước mà còn trên tất cả các lĩnh vực, kể cả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội đang hết sức khai thác sử dụng mặt trái đó, một bộ phận cán bộ đảng viên có phần do chưa nhận thức đầy đủ nên vi phạm pháp luật hoặc kỉ luật đảng, cũng có phần do lợi dụng những sơ hở của cơ chế để thực hiện mưu đồ cá nhân, tham nhũng, vụ lợi, cơ hội về kinh tế…

 

Trong tình hình phức tạp đó, công tác Kiểm tra Đảng mà đặc biệt là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại kỉ luật đảng, đòi hỏi người cán bộ kiểm tra ngoài việc tinh thông về nghiệp vụ, phương pháp còn phải có trình độ nắm chắc đường lối, quan điểm, cơ chế và chính sách của Đảng và Nhà nước, có trình độ thực tiễn sâu sắc; vì mỗi tổ chức và cá nhân có vi phạm đều có mục đích, động cơ, môi trường, hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, rất đa dạng và phức tạp. Từ đó, có kết luận đúng người, đúng tội về nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả đưa lại. Chung quy lại nếu có trình độ thì mới xem xét, kết luận mang tính khách quan, khoa học, chủ động đề xuất với cấp ủy biểu dương mặt tốt, bảo vệ được cán bộ tốt, xây dựng được sự đoàn kết; việc xử lí kỉ luật mới có tác dụng ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, giáo dục cán bộ đảng viên sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Đảng.

 

Cùng với yêu cầu nâng cao trình độ, người làm kiểm tra hơn ai kết phải có thái độ đúng, thể hiện người “cầm cân nảy mực” như một “Bao Công” để mỗi tổ chức đảng, đảng viên gửi gắm ở mình độ tin cậy cao khi mà ở đó cần có sự kiểm tra của cơ quan Kiểm tra Đảng.

 

Giữa trình độ và thái độ có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, thái độ là sự biểu hiện của trình độ và trình độ cũng có tác động bởi thái độ. Nếu thái độ không đúng, kể cả sự bực dọc, định kiến trong quan hệ cá nhân cũng như sự ngại đụng chạm, không thẳng thắn, trung thực, khách quan sẽ dễ làm cho vụ việc xử lí kéo dài, không dứt điểm hoặc không có quan điểm, tư tưởng, thái độ vững vàng, kiên định trước tác động phức tạp của luồng thông tin không lành mạnh, không có động cơ trong sáng, xây dựng… thì chưa hẳn có những kết luận đúng, không phân biệt làm rõ đúng sai, thậm chí biến xấu thành tốt và ngược lại. Chính đó là điều lo ngại của cán bộ, đảng viên đối với cơ quan và người làm công tác Kiểm tra Đảng, tự mình đánh mất chỗ dựa đáng tin cậy, thậm chí có người lợi dụng quyền hành để hách dịch làm cho đảng viên hiểu không đúng và lo lắng, đối phó khi có vấn đề cần có sự kiểm tra của cơ quan Kiểm tra Đảng.

 

Ngược lại, khi có kết luận đúng mà không có thái độ đúng trong việc bảo vệ những việc làm đúng, mặt tốt của cán bộ đảng viên, cũng như có thái độ kiên quyết xử lí những tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỉ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì hiệu quả công tác kiểm tra hạn chế, không định hướng được những quan điểm, nhận thức và dư luận xã hội, không góp phần giữ nghiêm kỉ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Thái độ của người làm công tác kiểm tra khi những nơi có nhiều phức tạp còn đòi hỏi có bản lĩnh vững vàng, bình tĩnh, thể hiện tính đức độ của mình, có việc, có nơi đòi hỏi phải có tính độc lập cao, dám chịu trách nhiệm về những kết luận và thái độ đề xuất xử lí cũng như xử lí theo quyền hạn của mình trước cấp trên, trước tổ chức đảng, để việc xử lí của tổ chức đảng đúng người, đúng tội, có tác dụng thiết thực trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Từ thực tiễn của một người làm công tác kiểm tra, tôi viết lên một số suy nghĩ của mình để các bạn đồng nghiệp tham khảo với một mong muốn tâm đắc trong việc nâng cao trình độ, giữ đúng thái độ của người làm công tác kiểm tra, vươn lên xứng đáng là công cụ Đảng tin cậy, là cơ quan tham mưu đắc lực của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

 

Phan Chung

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ