Canh gác tại rừng, phát hiện sớm các điểm cháy để kịp thời khống chế


Ngày cập nhật: 11/05/2019 06:02:22

(QT) - Những ngày này cùng với cả nước, nền nhiệt độ ở Quảng Trị luôn tăng cao, thảm thực bì dưới tán rừng khô héo, đặc biệt là rừng trồng có nguy cơ cháy lớn. Để bảo vệ rừng, đối phó với tình trạng nắng nóng có nguy cơ gây cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng. Phóng viên Báo Quảng Trị đã phỏng vấn ông Trần Văn Tý, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị về vấn đề này.

 

- Thưa ông! Hiện tại mùa gió tây nam đang về và nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức gần và hơn 400 C, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vậy Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã triển khai phương án phòng chống cháy rừng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?

 

- Năm 1989, khi lập lại tỉnh Quảng Trị, diện tích đất có rừng chỉ trên 80 nghìn ha, độ che phủ rừng chỉ có 17%. Bằng các biện pháp quyết liệt, tích cực và đồng bộ trong tái cơ cấu lâm nghiệp theo chủ trương xã hội hóa, đến nay diện tích đất có rừng của tỉnh Quảng Trị trên 255 nghìn ha, độ che phủ rừng lên đến 50,1%. Quảng Trị được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện rất tốt công tác phát triển, chăm sóc và bảo vệ rừng.

 

Năm nay, nhằm chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm (CCKL) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 875 ngày 7/3/2019 về việc tăng cường công tác quản lí bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2019. Trong đó, yêu cầu Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững (Ban 886) tỉnh và các cấp phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với từng thành viên của ban; tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCCCR tại cơ sở. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Lâm nghiệp và các quy định về bảo vệ rừng và PCCCR. Chỉ đạo lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội và các lực lượng có liên quan) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; có phương án huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp ứng phó, xử lí các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR; thường xuyên kiểm tra rừng. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng phải chủ động xử lí kịp thời, làm rõ nguyên nhân, xử lí nghiêm minh người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lí theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các chủ rừng không thực hiện các quy định về PCCCR.

 

Ngoài ra, CCKL tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm chú trọng thực hiện tốt công tác PCCCR. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tham mưu xây dựng phương án thống nhất huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR đảm bảo kịp thời xử lí các tình huống khi cháy rừng xảy ra. Thành lập, quản lí và tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở. Theo dõi thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương và của tỉnh kết hợp với bản tin dự báo cháy rừng trên Website: Kiemlam.org.vn của Cục Kiểm lâm để kịp thời thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Cán bộ Kiểm lâm Quảng Trị hướng dẫn người dân phòng chống cháy rừng trong quá trình làm rẫy. Ảnh: TL

 

Đặc biệt chú trọng tổ chức trực, kiểm tra PCCCR theo dự báo cháy rừng từ cấp II đến cấp V để tiếp nhận và xử lí kịp thời các thông tin về cháy rừng. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; phối hợp kiểm tra an toàn về PCCCR định kì đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao; tham gia nghiệm thu về PCCCR đối với dự án phát triển rừng và công trình PCCCR...

 

Tại cơ sở, các Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng & PCCCR giữa các lực lượng liên ngành. Luôn tuần tra, canh gác tại rừng nhằm phát hiện sớm các điểm cháy để khống chế và thông tin để tổ chức chữa cháy rừng kịp thời. Huy động các lực lượng tại chỗ xử lí ngay khi cháy rừng xảy ra.

 

- Thời gian qua, tình trạng cháy rừng tại địa bàn tỉnh Quảng Trị được hạn chế đáng kể, trong đó có nguyên nhân quan trọng là sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp, ngành, vai trò tham mưu hiệu quả, kịp thời của Chi cục Kiểm lâm cho lãnh đạo tỉnh. Đề nghị ông cho biết rõ hơn vấn đề này?

 

- Ngay từ đầu năm, công tác PCCCR đã được các cấp, ngành và địa phương đặc biệt chú trọng. Đến nay, ngoài cấp tỉnh, cấp huyện, ngành đã kiện toàn các Ban Chỉ đạo 886 cấp xã ở những nơi có rừng trọng điểm. Ngoài ra, các chủ rừng là tổ chức như các ban quản lí rừng, Công ty lâm nghiệp... đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án PCCCR và thành lập Ban chỉ huy bảo vệ rừng & PCCCR riêng cho đơn vị mình. Đồng thời, ở các UBND xã đã thực hiện củng cố, thành lập các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở thôn, các tổ cộng đồng nhận khoán quản lí bảo vệ rừng. Xây dựng phương án huy động lực lượng phương tiện kịp thời tham gia chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” với nguyên tắc “Phòng cháy là chính, chữa cháy phải kịp thời triệt để”.

 

Luôn đề cao vai trò chủ động của các chủ rừng trong việc chuẩn bị cũng như thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR không để bất ngờ, bị động, lúng túng trong chỉ đạo, điều hành xử lí về PCCCR; chỉ đạo hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án PCCCR theo đúng quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Chủ động xử lí thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng dễ cháy, tu sửa, làm mới các công trình PCCCR ở các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Trong thời gian dự báo cháy rừng cấp IV, V (cấp dự báo nguy hiểm và cực kì nguy hiểm) duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng việc khai thác gỗ rừng trồng, nghiêm cấm những hành vi sử dụng lửa có thể gây cháy rừng. Những việc làm đó thời gian qua đã góp phần làm cho tình trạng cháy rừng ngày càng được hạn chế thấp nhất.

 

- Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm, chủ rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lí, bảo vệ và phát triển rừng, được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị triển khai phối hợp thực hiện như thế nào, thưa ông?

 

- Ngay sau khi Chỉ thị 13 được ban hành, Tỉnh ủy Quảng Trị đã giao cho các ban, ngành triển khai kế hoạch tuyên tuyền phổ biến nội dung của chỉ thị. Các địa phương đã triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lí, bảo vệ và phát triển rừng, trọng tâm là quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 13, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 13.

 

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tích cực phối hợp với các địa phương, các chủ rừng trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 13. Chỉ đạo các hạt Kiểm lâm ở huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị; đưa các nội dung của chỉ thị vào kế hoạch công tác của đơn vị, địa phương. Đến nay, tất cả các huyện, thị đã ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với từng địa bàn.

 

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng chức năng đã giúp cho công tác quản lí, bảo vệ và phát triển rừng ở Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực. Lâm nghiệp được định hướng phát triển bền vững. Công tác bảo vệ rừng, trồng rừng, cải tạo rừng, khai thác, chế biến lâm sản được ưu tiên, tạo điều kiện phát triển. Công tác xã hội hóa nghề rừng từng bước được đẩy mạnh, thu hút mọi nguồn lực xã hội đầu tư bảo vệ rừng. Huy động ngày càng có hiệu quả hơn các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa tham gia bảo vệ phát triển rừng thông qua các hoạt động giao khoán bảo vệ rừng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nghề rừng. Nhiều hộ gia đình cá nhân nhờ trồng và bảo vệ rừng đã có thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từng bước xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Công tác bảo vệ rừng ngày càng được đặc biệt chú trọng hơn. Diện tích rừng tăng lên hàng năm, độ che phủ rừng năm sau cao hơn năm trước, hiện là 50,1%, đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra.

 

- Xin cảm ơn ông!

 

Trần Tú Linh (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Phan Chung (22/5/2019)
Bước chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Quảng Trị (22/5/2019)
Sử dụng mạng xã hội để định hướng giá trị sống và phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” cho thanh niên (22/5/2019)
Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác” (22/5/2019)
Người y sĩ quân y chăm sóc sức khỏe cho dân bản (22/5/2019)
Suy nghĩ về chữ “độ” trong công tác kiểm tra (21/5/2019)
Một cán bộ mặt trận giàu tâm huyết (21/5/2019)
Sáng nay (20/5), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc (20/5/2019)
Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa” (20/5/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ