Hướng Hóa chú trọng phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số


Ngày cập nhật: 10/05/2019 06:02:20

(QT) - Huyện Hướng Hóa có 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Kô sinh sống với dân số hơn 8 vạn người, trong đó có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, có tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua huyện Hướng Hóa luôn quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhờ đó, các chỉ số về chất lượng và trình độ nguồn nhân lực như sức khỏe, trình độ học vấn, tỉ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm… của các dân tộc thiểu số trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.

 

Người dân Hướng Hóa khai thác tiềm năng đất đai, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống​

 

Theo số liệu thống kê, tổng số cán bộ, công chức, viên chức huyện Hướng Hóa có 2.420 người; trong đó cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số 431 người, chiểm tỉ lệ 17,8%. Toàn huyện có 445 cán bộ lãnh đạo, quản lí; trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lí người dân tộc thiểu số 143 người, chiếm tỉ lệ 32,13%, cán bộ lãnh đạo cấp xã 137 người, chiếm tỉ lệ 61,16%. Nhằm nâng cao chất lượng công tác tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ tăng cường công tác tại địa bàn có người đồng bào dân tộc thiểu số được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND huyện chủ trì mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại huyện và cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị, quản lí nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay, tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có trình độ đại học chiếm 38,98%; cao đẳng chiếm 11,83%; trung cấp chiếm 21,38%; sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm 21,8%. Về lí luận chính trị, cao cấp chiếm 3,01%; trung cấp chiếm 31,09%; sơ cấp chiếm 11,37%; chưa qua đào tạo 54,29%. Nhiệm kì 2010-2015, trong tổng số 120 cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số có 6 người có trình độ đại học, 26 trung cấp, 12 sơ cấp, 76 đồng chí không có trình độ chuyên môn. Đến nhiệm kì 2015-2020, cấp ủy cấp huyện là người dân tộc thiểu số có 141 đồng chí, tăng 21 đồng chí; trong đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tăng 55%, trình độ lí luận chính trị tăng 75%.

 

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động được các cấp ủy, chính quyền địa phương trong huyện quan tâm chú trọng. Từ năm 2015 đến năm 2018, bình quân mỗi năm toàn huyện giải quyết việc làm mới cho hơn 1.400 lao động, đạt 166,9% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số chiếm 45%. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đến cuối năm 2018 đạt 34,59%. Vào ngày 15 hằng tháng, huyện phối hợp với Văn phòng đại diện khu vực phía Tây- Sàn giao dịch việc làm tỉnh mở các phiên giao dịch việc làm với hơn 200 người tham gia. Thông qua hoạt động sàn giao dịch việc làm, nhiều đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động có cơ hội tiếp cận với nguồn lao động của địa phương cũng như phổ biến các quy định, chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với người dân tộc thiểu số. Việc hội nhập nâng cao nhận thức, hiểu biết xã hội, kĩ năng sống của người lao động được nâng lên. Chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số cả về thể lực, trí lực… cải thiện đáng kể.

 

Thực tiễn ngành, nghề sản xuất của vùng dân tộc thiểu số trước đây chủ yếu là nông nghiệp truyền thống, ruộng vườn manh mún, tư liệu sản xuất giản đơn, sản xuất dựa vào kinh nghiệm là chính với mục tiêu làm ra sản phẩm để tự đảm bảo cuộc sống. Từ đó, huyện chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số trên cơ sở cơ cấu lại kinh tế vùng dân tộc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng mạnh sang sản xuất hàng hóa; tập trung giải quyết các “nút thắt” về trình độ dân trí thông qua xóa mù chữ, phổ cập giáo dục nhằm nâng cao dân trí, xóa bỏ phong tục, tập quán canh tác lạc hậu. Coi trọng khâu giáo dục- đào tạo từ những cấp học thấp nhất; thực hiện chủ trương xây dựng mở rộng các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên ở các cấp học là người dân tộc thiểu số để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục vùng dân tộc. Hiện nay, huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở 22/22 xã, thị trấn; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; xóa mù chữ mức độ 1; phổ cập giáo dục trung học tại 2 xã Tân Hợp và Tân Liên. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm. Nhờ đó, trình độ và chất lượng nguồn nhân lực của huyện từng bước được nâng lên.

 

Với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là động lực quan trọng nhất, mang tính quyết định để nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số phát triển theo, huyện Hướng Hóa tiếp tục đổi mới cách tiếp cận và xây dựng các chính sách cho vùng dân tộc thiểu số nói chung và chính sách phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nói riêng; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với cơ cấu lại nền kinh tế vùng đồng bào dân tộc, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Khánh Ngọc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Phan Chung (22/5/2019)
Bước chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Quảng Trị (22/5/2019)
Sử dụng mạng xã hội để định hướng giá trị sống và phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” cho thanh niên (22/5/2019)
Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác” (22/5/2019)
Người y sĩ quân y chăm sóc sức khỏe cho dân bản (22/5/2019)
Suy nghĩ về chữ “độ” trong công tác kiểm tra (21/5/2019)
Một cán bộ mặt trận giàu tâm huyết (21/5/2019)
Sáng nay (20/5), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc (20/5/2019)
Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa” (20/5/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ