Phát huy tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng các cấp


Ngày cập nhật: 02/02/2019 06:56:04

(QT) - Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được hiểu là người chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đứng đầu tập thể cấp ủy đối với mọi mặt hoạt động của tổ chức; có tác động mang tính quyết định thành, bại đối với sự phát triển của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trong bối cảnh hiện nay, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy còn được nhấn mạnh trước những hậu quả, những thiệt hại của tổ chức mà người đó đứng đầu ngay cả khi người đó không trực tiếp gây ra. Thậm chí, có không ít người đứng đầu cấp ủy đã mắc những sai lầm trong công tác cán bộ, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng.

 

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị kí cam kết trách nhiệm người đứng đầu với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh​

 

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác và trên tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 9/1/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kí cam kết trách nhiệm giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với 41 đồng chí là bí thư các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố. Sau một năm thực hiện, chất lượng công tác của đội ngũ chỉ huy, người đứng đầu cấp ủy trong toàn đảng bộ Công an Quảng Trị được nâng cao hơn so với những năm trước đây.

 

Căn cứ nội dung kí kết và tình hình thực tế công tác, tập thể cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó tập trung quán triệt đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ về nội dung Diễn đàn “Vai trò sinh hoạt chi bộ trong việc giáo dục, quản lí cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ “tự soi”, “tự sửa” dựa trên 17 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ ra để tự nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

 

Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu phải thể hiện rõ trong từng việc làm, hành động, tập thể cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng dân chủ, kỷ cương, sâu sát với cơ sở; nói đi đôi với làm; xử lí khéo léo, kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; đặc biệt là lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó năm 2018 đã triển khai và thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng đó là “Năm công tác cán bộ”, “Năm công tác dân vận”, “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản”.

 

Năm 2018, thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tổ chức sắp xếp và giảm được 4 đầu mối cấp phòng và 7 đội nghiệp vụ; tinh giản 18 trường hợp cán bộ, góp phần quan trọng vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉ lệ vi phạm kỷ luật giảm đáng kể so với những năm trước cho thấy đội ngũ chỉ huy các cấp đã tập trung chú trọng việc chấp hành kỷ cương, siết chặt điều lệnh và giáo dục, quản lí nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ. Chất lượng đội ngũ chỉ huy được nâng cao, phân loại năm 2018 đã có 14,5% lãnh đạo công an cấp phòng, huyện, thị xã, thành phố và 14,6% chỉ huy cấp đội đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu hiệu quả các cấp, các ngành về triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động phối hợp với các lực lượng quân sự, biên phòng trao đổi thông tin, tình hình nhằm đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; chỉ đạo điều tra khám phá được 310 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lí 531 đối tượng, đạt tỉ lệ hơn 80%, vượt chỉ tiêu của Bộ đề ra; giải quyết 561/623 tin báo tố giác tội phạm, đạt 90%. Thực hiện hiệu quả việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết các vấn đề liên quan giấy tờ công dân. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhờ vậy trong năm 2018 trên địa bàn đã giảm số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông.

 

Trong bối cảnh toàn lực lượng Công an nhân dân đang đẩy mạnh thực hiện quyết liệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, người đứng đầu công an các cấp thuộc Công an Quảng Trị đã và đang tiếp tục thể hiện tinh thần gương mẫu, luôn có ý thức tự tu dưỡng, tự bồi dưỡng và tự nâng cao trình độ; đổi mới nhận thức để xây dựng hình ảnh người đứng đầu cấp ủy năng động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ dám làm, thực sự dân chủ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao cũng như vai trò chỉ đạo, điều hành công tác cán bộ trong tình hình mới.

 

Kiều Hảo

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Để thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch sử (17/2/2019)
Cuộc chiến khốc liệt ở Vị Xuyên: Tử chiến bảo vệ biên giới (16/2/2019)
Kí ức không thể nào quên (16/2/2019)
Đập Trấm - Một công trình của ý Đảng lòng dân (16/2/2019)
Vì một mùa xuân bình yên (16/2/2019)
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc-40 năm nhìn lại (1979-2019)” (15/2/2019)
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Việt Nam tự vệ chính đáng (15/2/2019)
Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ (15/2/2019)
Hiệu quả tích cực từ việc thực hiện cam kết trách nhiệm ở Đông Hà (15/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ