Nhìn lại một năm thực hiện ký cam kết trách nhiệm ở Đảng bộ Gio Linh


Ngày cập nhật: 11/01/2019 06:37:25

(QT) - Để thực hiện các nội dung cam kết của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy với BTV Tỉnh uỷ và các nội dung do BTV Tỉnh ủy giao, BTV Huyện uỷ Gio Linh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc cho cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở, đồng thời xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 

Mô hình trồng dứa trên đất cát Trung Giang đã khẳng định được xu thế áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp ở Gio Linh

 

Trên cơ sở đó, BTV Huyện uỷ Gio Linh ban hành Kết luận về “Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2018” với chủ đề năm 2018 là “Tái cơ cấu nông nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư”, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung cam kết của BTV Huyện ủy, cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy với BTV Tỉnh ủy. Trong đó ưu tiên tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển kinh tế vùng cát. Từ các chương trình giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, Nghị định 35 (hỗ trợ đất trồng lúa) và từ nguồn ngân sách huyện, trong năm 2018 huyện đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế-xã hội vùng cát với tổng kinh phí 19, 9 tỷ đồng. Chủ động xây dựng các danh mục dự án, lập dự án, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành cấp tỉnh để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn; chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát lại các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, đánh giá đúng tình hình thực tế và nguồn lực đầu tư, tính khả thi của từng chương trình, đề án để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hợp lý trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiến hành rà soát lại quỹ đất của từng địa phương, điều chỉnh quy hoạch 1.100 ha đất nông nghiệp của 6 xã vùng cát; chủ động, tích cực làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị để thực hiện việc hoán đổi đất (đã hoán đổi được trên 200 ha, hoàn thành 50% KH); làm việc với Công ty TNHH Lâm nghiệp Đường 9 thống nhất phương án bàn giao 932,6 ha đất để huyện quản lý thực hiện hoán đổi đất với Công ty Cao su Quảng Trị phục vụ xây dựng nông thôn mới cho các xã miền tây và tạo quỹ đất sạch thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

 

BTV Huyện uỷ, UBND huyện tăng cường chỉ đạo giải quyết việc lấn chiếm đất rừng trái phép tại Linh Thượng, kiên quyết thu hồi các diện tích đất vi phạm; đồng thời chỉ đạo tiến hành giao đất cho nhân dân sản xuất, trong năm 2018 xã Linh Thượng đã giao 2 đợt với 159 ha. BTV, Thường trực Huyện uỷ đã có nhiều phiên làm việc với các ban, ngành, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) giúp các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng tiến hành khảo sát thực tế để lập khái toán phương án GPMB dự án FLC tại xã Trung Giang. Tập trung chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các giải pháp, để đảm bảo nguồn thu trên địa bàn, tìm tạo, nuôi dưỡng nguồn thu có tính bền vững; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để cùng với doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định. Tập trung nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như: Sản xuất lúa hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm ở Gio Mỹ, Trung Sơn, mô hình trồng dưa lưới, trồng ném trên vùng cát; trồng mướp đắng trong nhà lưới; nuôi cá vược trên sông Cửa Việt; nuôi tôm thâm canh trên cát, nuôi xen ghép tôm-cua-cá tại Trung Giang…chế biến hải sản tại các xã, thị trấn vùng biển. Nhờ vậy, đã xây dựng được 22 mô hình sản xuất để chuyển đổi sinh kế bền vững cho nhân dân vùng biển với tổng số tiền 1.202,8 triệu đồng. Trong đó, có các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: Nuôi chim yến ở thị trấn Cửa Việt, trồng dưa lưới ở Trung Giang, mô hình ương, nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Trung Giang, chế biến nước mắm bằng phương pháp phơi kín tại xã Gio Hải… Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, chế biến hải sản, hạn chế ô nhiễm môi trường; đồng thời khuyến khích nhân dân áp dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi. Tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế vùng cát, ưu tiên tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, nông nghiệp sạch. Việc xây dựng nhãn mác, thương hiệu cho các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp được chú trọng, một số sản phẩm đã được bảo hộ thương hiệu toàn quốc.

 

Chú trọng đến hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí trong Thường trực, BTV Huyện uỷ và lãnh đạo UBND huyện đã được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả. Qua các cuộc đối thoại đã nắm bắt được các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo sự tin tưởng và đồng thuận cao của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người. Tập trung chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng cuộc vận động, phong trào thi đua; thường xuyên bám nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết, góp phần ổn định tình hình, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Cùng với tập thể BTV Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội, quốc phòng- an ninh. Những kết quả đạt được của Đảng bộ Gio Linh trong năm 2018 có vai trò lãnh đạo quan trọng và quyết định của đồng chí Bí thư Huyện uỷ. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, nhất là xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, nông nghiệp hữu cơ, liên kết sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị để làm khâu đột phá trong phát triển kinh tế, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mới trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Chủ động làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, Công ty TNHH Lâm nghiệp Đường 9 về hoán đổi và bàn giao đất; chỉ đạo kiên quyết xử lý các vi phạm và thu hồi các diện tích đất rừng lấn chiếm tại xã Linh Thượng, xây dựng phương án kịp thời giao đất cho dân sản xuất. Chỉ đạo UBNND huyện hoàn thành quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đông Gio Linh và đã tổ chức lập dự án xây dựng các hạ tầng thiết yếu của cụm công nghiệp. Tập trung chỉ đạo để triển khai các dự án công nghiệp: Nhà máy đóng tàu Gio Mai, điện mặt trời tại các xã vùng cát. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp đầu tư; chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để đảm bảo nguồn thu trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm của huyện như: Đường T100, đường 2/4, cầu chui qua đường sắt. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, dân số. Thực hiện tốt công tác chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm trên địa bàn có liên quan đến đất đai, khai thác khoáng sản, tranh chấp địa giới hành chính, khiếu kiện về đền bù nhà nứt khi thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1, đền bù sự cố ô nhiễm môi trường biển…

 

Mặc dù năm 2018 có những khó khăn nhất định nhưng với sự quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện nên Gio Linh đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế-xã hội. Có 21/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,49 % (KH 8,5%). Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 3 triệu đồng so năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách 503.260 triệu đồng, đạt 142% KH; trong đó thu trên địa bàn 67.800 triệu đồng, đạt 149,7% KH. Diện tích gieo trồng hằng năm 11.392,5 ha; năng suất lúa đạt cao 55,3 tạ/ha; sản lượng lúa cả năm 46.314,3 tấn. Sản lượng hải sản đánh bắt ước đạt 13.650 tấn; diện tích nuôi thuỷ sản được mở rộng, phát triển một số mô hình nuôi mới, sản lượng nuôi trồng 1.108,85 tấn. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 1.331.324 triệu đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt là nền sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện…

 

Để có được kết quả này, BTV Huyện ủy Gio Linh và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết trách nhiệm với BTV Tỉnh ủy. Qua đó, tạo chuyển biến mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, tăng cường khối đoàn kết, phát huy cao vai trò, trách nhiệm của BTV Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Gio Linh trong năm 2018, tạo đà phát triển vững chắc cho những năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

 

Hồ Nguyên Kha

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
Có giai đoạn 2011-2015 ai cũng nhận thấy Gio Linh rất đổi mới, sáng tạo, quyết liệt: Giải tỏa, quy hoạch, khơi sông cánh hòm, nâng cao mức sống người dân thôn, xã nghèo nhất, kỹ cương chấn chỉnh ...Dân ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng hiện nay thử nhìn lại ???
Phan Th? Lan - 18/01/2019 3:57:47 CH

CÁC TIN KHÁC
Quốc hội, người đại diện chân chính cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân (17/6/2019)
Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (14/6/2019)
Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào theo đạo (14/6/2019)
“Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao” (14/6/2019)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 30 năm xây dựng và phát triển (13/6/2019)
Nỗ lực làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ (12/6/2019)
Chung sức trẻ xây dựng quê hương (12/6/2019)
Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp vì huyện Hải Lăng giàu đẹp (12/6/2019)
Cộng đồng quốc tế đánh giá cao bản chất chế độ xã hội và vị thế chính trị của Việt Nam (11/6/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ