Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới


Ngày cập nhật: 08/01/2019 06:52:44

(QT) - Để tạo dựng hành lang pháp lý nhằm quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới nói chung và nâng cao hiệu quả về tổ chức, hoạt động của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng, ngày 28/3/1997, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoá IX đã ban hành Pháp lệnh BĐBP.

 

Quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh ở Cửa khẩu quốc tế La Lay

 

Là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện pháp lệnh, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân; bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên của xã, thôn, bản, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhờ đó tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân đã giảm, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vượt biên trái phép, xâm canh xâm cư, di cư tự do. Hầu hết hủ tục lạc hậu đã bị xóa bỏ. Nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

 

Ông Hồ Văn Cần ở bản A Đăng, xã Tà Rụt, Đakrông cho biết:“Trước đây ở xã Tà Rụt, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp bởi là địa bàn trung tâm của cụm xã, việc trao đổi hàng hóa thương mại khá sôi động, đặc biệt là tình trạng khai thác, đào đãi vàng trên địa bàn diễn ra thường xuyên nên các tệ nạn luôn xảy ra gây hoang mang cho người dân. Nay nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chủ động của BĐBP, công an nên đã cơ bản ổn định được tình hình; kềm chế, ngăn chặn có hiệu quả các vụ việc phức tạp trên địa bàn, hạn chế được tình trạng khai thác vàng trái phép, giúp người dân địa phương yên tâm phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo”.

 

Với vai trò là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP tỉnh xác định việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai có hiệu quả các phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới như: Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản biên giới”; các mô hình: “Kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới”; “Thôn, bản không có tội phạm về ma túy”, “Thôn, bản không có truyền đạo trái phép”; tổ “Tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển”... Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã thành lập được 130 tổ tự quản bảo vệ đường biên mốc giới với 2.520 thành viên tham gia. Ngoài ra, lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức được 1.112 lớp xóa mù chữ cho 1.317 cháu độ tuổi từ 6-12 tuổi; khám và cấp thuốc miễn phí cho 570 lượt dân bản; thực hiện có hiệu quả chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới; phát động mô hình “Hũ gạo tình thương” được 43.200 kg gạo; thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn nội, ngoại biên (gồm cả học sinh người Lào) được 180 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, các đồn biên phòng đã trao hơn 3.000 suất quà trị giá 1,5 tỉ đồng…

 

Để nâng cao hiệu quả thực thi pháp lệnh, BĐBP tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, vùng biển của tỉnh. Tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, xây dựng và phát huy hiệu quả cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu…BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, phòng chống các hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới; đảm bảo an toàn việc xây dựng hệ thống cột mốc quốc giới; ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của một số tổ chức nước ngoài lợi dụng thâm nhập địa bàn miền núi, tuyến biển để điều tra tình hình chính trị, kinh tế, dân cư, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số…

 

Phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới phòng, chống các hoạt động xâm nhập, ngăn chặn việc di cư trái pháp luật, quản lý người qua lại trên tuyến biên giới, nhất là việc tham mưu giải quyết tình trạng người Lào di cư tự do. Chủ động phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm về trật tự xã hội trên tuyến biên giới, đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, mua bán chất nổ, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép tại khu vực biên giới. Đặc biệt là phối hợp tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào sống ở khu vực biên giới, tuyến biển tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên ở địa bàn. Đồng thời lồng ghép việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia, phòng chống tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội khác, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp tham mưu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, các chương trình 134, 135 của Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn biên giới.

 

Qua thực tiễn triển khai các nội dung Pháp lệnh BĐBP của BĐBP tỉnh Quảng Trị đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, kiểm soát xuất nhập cảnh... Tuy nhiên, việc triển khai thực thi pháp lệnh vẫn còn bộc lộ những bất cập, hạn chế nhất định. Tình hình vi phạm quy định, quy chế về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia tuy đã có giảm nhưng chưa mang tính bền vững; việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới, khu vực biên giới có những mặt chưa thống nhất. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay tình hình biên giới, biển, đảo vẫn luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nên công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cần phải được quan tâm, đặc biệt là xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Vì vậy, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, cần phải có những thay đổi về quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện để tăng cường hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức của người dân và đẩy mạnh sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. BĐBP chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy cơ sở; chú trọng hướng về cơ sở, đặc biệt là các xã biên giới để có sự phối hợp đồng bộ trong giữ gìn an ninh, chính trị tại địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để BĐBP bám sát địa bàn, bám sát cơ sở nắm chắc tình hình; huy động lực lượng để giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tại địa phương nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia ở khu vực biên giới.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Công đoàn Quảng Trị tập trung chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động (23/1/2019)
Từ cam kết trách nhiệm đến thực tiễn hành động (23/1/2019)
Tập trung xây dựng nguồn nhân lực vì sự phát triển của quê hương (22/1/2019)
Máu thịt của dân tộc không thể chia tách (21/1/2019)
Nâng cao chất lượng các phong trào đoàn ở thị xã Quảng Trị (21/1/2019)
TIN BUỒN (19/1/2019)
Hiệu quả từ việc công an chính quy về làm trưởng công an xã tại Hướng Phùng (19/1/2019)
Phấn đấu xây dựng thị xã Quảng Trị cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 (18/1/2019)
Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở huyện Hải Lăng (17/1/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ