Tập trung xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II


Ngày cập nhật: 02/01/2019 13:03:41

(QT) - Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020” (Nghị quyết 02), thành phố Đông Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và hiện nay địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của quyết sách quan trọng này. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà NGUYỄN CHIẾN THẮNG xung quanh những nội dung này.

 

- Thưa đồng chí! Mục tiêu của Nghị quyết 02 là xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II vào năm 2020, qua thực hiện đến nay địa phương đã đạt được những kết quả gì?

 

- Thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, quản lý đô thị và tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với phát triển bền vững. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội, chăm lo các chính sách an sinh xã hội; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách và phân cấp quản lí. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, căn cứ theo Nghị quyết số 1210/2016/ NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đánh giá, phân loại đô thị, thành phố Đông Hà có 39/52 chỉ tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II, tổng điểm đánh giá đạt 64,58/100. Trong đó có 25 chỉ tiêu đạt và vượt mức tối đa của tiêu chuẩn quy định, 14 chỉ tiêu đạt trên mức tối thiểu nhưng chưa đạt điểm tối đa.

 

- Vậy những chỉ tiêu nào chưa đạt, thưa đồng chí?

 

- Thành phố còn 13 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Cân đối thu chi ngân sách; tỉ lệ tăng dân số hằng năm; dân số toàn đô thị; dân số nội thị; mật độ dân số; mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị; tỉ lệ đường phố chính được chiếu sáng; mật độ đường cống thoát nước chính; số nhà tang lễ; tỉ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị; tỉ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số đường chính; số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị. Trong số này có những chỉ tiêu để hoàn thành là tương đối khó hoặc đòi hỏi phải có nỗ lực rất lớn cũng như có thời gian mới đạt được do đặc thù kinh tế - xã hội và văn hóa của thành phố như: Quy mô dân số toàn đô thị, mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị, số nhà tang lễ, tỉ lệ sử dụng hình thức hỏa táng.

 

Thành phố Đông Hà đang phát triển từng ngày

 

- Đồng chí có thể cho biết những khó khăn cơ bản trong quá trình thực hiện Nghị quyết 02 là gì?

 

- Việc triển khai thực hiện chủ trương quan trọng này vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nổi lên là tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố hằng năm đạt khá nhưng còn thiếu bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, địa phương vẫn chưa tự cân đối được thu, chi ngân sách hằng năm. Nguồn lực đầu tư chưa theo kịp với yêu cầu phát triển. Nhu cầu vốn đầu tư các công trình hạ tầng kĩ thuật từ 2014 - 2020 là 5.500 tỉ đồng, bình quân trên 750 tỉ đồng/năm, tuy nhiên từ năm 2014 - 2018 mới phân bổ được 1.380 tỉ đồng, trung bình phân bổ 270 tỉ đồng/năm, chỉ đạt 36% nhu cầu đã gây ra nhiều khó khăn cho phát triển hạ tầng giao thông, kĩ thuật và các công trình công cộng. Tiến độ thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn chậm. Tỉ lệ diện tích đất quy hoạch xây dựng được quy hoạch chi tiết 1/500 còn chưa cao; chất lượng công tác lập quy hoạch chưa đảm bảo yêu cầu, các quy hoạch chi tiết do áp lực về bố trí tái định cư và tài chính của người dân nên không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật xây dựng, thiếu diện tích cây xanh, mặt nước, công viên và các công trình phúc lợi công cộng. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lí đất đai gặp nhiều vướng mắc, cơ sở dữ liệu, hệ thống bản đồ địa chính còn thiếu chính xác. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố làm nhiệm vụ tham mưu các lĩnh vực quy hoạch, quản lí đất đai, quản lí xây dựng và trật tự đô thị còn thiếu cán bộ, chưa có cán bộ có chuyên môn cao. Bên cạnh đó, các quy định về chỉ tiêu, tiêu chí để được công nhận đô thị loại II của trung ương có sự thay đổi theo hướng yêu cầu cao hơn so với thời điểm tỉnh ban hành Nghị quyết 02 và các chính sách về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II cũng tạo ra không ít khó khăn cho địa phương.

 

Trồng rau sạch ở phường Đông Thanh

 

- Thời gian từ đây đến năm 2020 không còn nhiều, địa phương sẽ tập trung thực hiện những giải pháp cơ bản nào để Đông Hà trở thành đô thị loại II, thưa đồng chí?

 

- Đông Hà tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố để hoàn thành 13 chỉ tiêu còn lại, duy trì và phấn đấu “nâng tầm” 39 chỉ tiêu đã đạt được tiến tới hoàn thành ở mức tối đa. Để đạt được điều này, thành phố tập trung nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng tăng về quy mô, đổi mới công nghệ để tạo ra sản phẩm chủ lực, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao; phát triển mạnh mẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ và tạo ra bước đột phá trong nông nghiệp đô thị để duy trì mức tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12%, tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 0,3 - 0,5% theo tiêu chí mới. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu, quản lí chặt chẽ các nguồn thu và tạo lập nguồn thu bền vững, ổn định, phấn đấu trong năm 2019 tiệm cận tiêu chí tự cân đối thu, chi ngân sách địa phương. Huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng giao thông, kĩ thuật, cây xanh, hạ tầng các khu dân cư. Ưu tiên để thi công hoàn thành các công trình giao thông quan trọng của thành phố, các tuyến đường cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư, hoàn thành cải tạo các nút giao thông “cổ chai”, phấn đấu tăng tỉ lệ nhựa hóa và bê tông hóa các tuyến đường đã được đặt tên và từng bước hoàn thiện hệ thống bó vỉa, lát vỉa hè các tuyến đường đã được đầu tư, trong năm 2019 tổng chiều dài các tuyến đường giao thông chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m tăng thêm khoảng trên 40 km. Quản lí và vận hành có hiệu quả dự án thoát nước thu gom xử lí nước thải thành phố. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố. Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và nhà máy xử lí nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố; phấn đấu đến năm 2020, đầu tư xây dựng mới thêm một số hệ thống cống thoát nước chính. Xây dựng thêm khoảng 10 tuyến điện chiếu sáng trên các trục đường chính. Đầu tư xây dựng các khu công viên, vườn hoa tập trung, khu quảng trường để tạo điểm nhấn về kiến trúc, không gian xanh thành phố; thực hiện hoàn thành dự án công viên Nguyễn Huệ. Tiếp tục triển khai hiệu quả việc xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp, xây dựng tuyến phố văn minh, phấn đấu đến năm 2020 thành phố sẽ công nhận 20/49 tuyến phố đạt tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị theo kế hoạch đề ra…

 

Sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện của một doanh nghiệp ở thành phố Đông Hà

 

Xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị. Do vậy, Đông Hà rất cần sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh và phối hợp đồng bộ của các ngành, địa phương. Đặc biệt là ngoài những cơ chế, chính sách chung, tỉnh cần tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế hỗ trợ đặc thù để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các công trình của thành phố và tăng vốn xây dựng cơ bản tập trung phân cấp cho thành phố trong những năm tới.

 

- Xin cảm ơn đồng chí!

 

Huy Nam (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ