Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị


Ngày cập nhật: 06/12/2018 06:21:21

(QT) - Ngày 6/12/1989, Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ: “Đoàn kết cựu chiến binh, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu” theo tinh thần Quyết định của Bộ Chính trị khóa VI.

 

Bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Trịnh Văn Bốn ở Trung Sơn, Gio Linh. Ảnh: HỒ VĂN NHẠC​

 

Suốt 29 năm qua, cùng với cựu chiến binh cả nước, Hội Cựu chiến binh Quảng Trị luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu trên các hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu “Đoàn kết, vận động cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm tư tưởng sai trái; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh ở cơ sở” các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh và hội viên luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của cấp ủy đảng và chương trình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương. Đặc biệt các cấp hội đã đóng góp ý kiến trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Hàng ngàn hội viên là đảng viên được các cấp hội giới thiệu tham gia cấp ủy qua các kỳ đại hội đảng, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cùng với 1.025 hội viên Cựu chiến binh đương nhiệm là cán bộ, công chức, viên chức trong 93 tổ chức hội khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của cựu chiến binh trực tiếp góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh ở địa phương. Riêng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 1.453 đảng viên là hội viên cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy các cấp; trong đó có 15 đồng chí là Tỉnh ủy viên, 3 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 578 đồng chí là Bí thư, 286 đồng chí là Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 795 hội viên cựu chiến binh trúng cử, trong đó có 2 hội viên là đại biểu Quốc hội).

 

Trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động là cựu chiến binh và con em các gia đình cựu chiến binh, gia đình chính sách nghèo. Sau nhiều năm liền kiên trì phấn đấu, Hội Cựu chiến binh không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm từ hơn 50% năm 1990 đến nay chỉ còn 1.129/29.661 hộ, chiếm tỷ lệ 3,81%, hộ khá tăng nhanh với 18.446/29.661 hộ, chiếm tỷ lệ 62,18%. Xóa được 415 nhà tạm, nhà tranh tre nứa lá, xây dựng 457 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và hình thành nhiều quỹ dành riêng cho hoạt động hội như Quỹ hội, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, Quỹ học bổng “Vòng tay đồng đội” với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

 

Điều Hội Cựu chiến binh các cấp luôn quan tâm là phải làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, không chỉ với công tác cựu chiến binh mà còn với tất cả các mặt công tác của đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 29 năm qua, cùng với Hội Cựu chiến binh cả nước, Hội Cựu chiến binh Quảng Trị đã đóng góp sức mình trong việc giữ vững ổn định an ninh, chính trị, tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đánh giá cao. Không chỉ làm tốt công tác tham mưu, Hội Cựu chiến binh còn là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện các cuộc vận động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, vững vàng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, nói đi đôi với làm, bản lĩnh và ý chí của “Bộ đội Cụ Hồ” trong các thế hệ cựu chiến binh luôn tỏa sáng, là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 

Một trong những nét nổi bật của hoạt động Hội Cựu chiến binh 29 năm qua là nghĩa tình của cán bộ, hội viên đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách luôn gắn bó bền chặt, với tinh thần trách nhiệm cao. Phong trào “Đi tìm đồng đội” liên tục được phát động trong các cấp hội và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực của các hội viên cựu chiến binh cùng các gia đình, thân nhân cựu chiến binh. Các thế hệ cựu chiến binh đã cung cấp hàng trăm ngàn nguồn tin về liệt sĩ, tổ chức hàng chục ngàn ngày công tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ. Nhiều cấp Hội Cựu chiến binh tự lập đội qui tập, tình nguyện vượt Trường Sơn sang các bản làng trên đất bạn Lào để tìm kiếm và tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang ở quê nhà. Hội đã chủ động cùng với các ngành trong tỉnh phát động phong trào “Hoa dâng mộ liệt sĩ” tại Quảng Trị và đã được nhân rộng trong cựu chiến binh và nhân dân cả nước.

 

Xác định “ở đâu có tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, ở đó có phong trào đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tốt”, các tổ chức hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng các chương trình hoạt động nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp hội đã bồi dưỡng hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng, đồng thời tổ chức giáo dục, cảm hóa hàng trăm thanh thiếu niên hư trở thành người tốt. Nhiều hội viên cựu chiến binh được suy tôn là “Đoàn viên danh dự” báo cáo viên của đoàn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của cựu chiến binh trong thế hệ trẻ.

 

Kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dịp để chúng ta khẳng định chân thực giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường; đồng thời cũng là dịp để cán bộ, hội viên cựu chiến binh soi mình trong chuẩn mực đạo đức “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Vượt qua gánh nặng tuổi tác, sức khỏe, các thế hệ cựu chiến binh Quảng Trị nguyện phát huy hơn nữa phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin cậy, yêu mến của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quảng Trị

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sáng nay (20/5), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc (20/5/2019)
Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa” (20/5/2019)
Đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ (20/5/2019)
Học tập Bác Hồ để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống của người lao động (20/5/2019)
Đồng chí Phan Chung, người tiêu biểu của thế hệ “ở trần đánh giặc” trên quê hương Gio Linh (20/5/2019)
Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương (19/5/2019)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác (19/5/2019)
Cử hành trọng thể lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Chung (18/5/2019)
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (18/5/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ