Thị xã Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


Ngày cập nhật: 29/10/2018 06:28:40

(QT) - Thời gian qua, thị xã Quảng Trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) sâu rộng từ trung tâm thị xã đến các phường, xã trên địa bàn với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, nhiều cách làm mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh.

 

Các phường, xã trên địa bàn thị xã Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

 

Để công tác tuyên truyền PBGDPL được triển khai thực hiện hiệu quả, ngay từ đầu mỗi năm, Phòng Tư pháp thị xã tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đến cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo tình hình thực tế của mình xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác PBGDPL. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã thành lập tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) cấp xã; chỉ đạo, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định. Đến nay, đội TTVPL thị xã có 28 thành viên; có 5 phường, xã thành lập đội ngũ TTVPL; toàn thị xã có 28 tổ hòa giải với 158 hòa giải viên, trong đó có hơn 85% hòa giải viên được tập huấn nghiệ vụ hòa giải. Trên cơ sở kế hoạch của UBND thị xã, Phòng Tư pháp thị xã tổ chức nhiều hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành cho đối tượng là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

 

Phòng cũng theo dõi sát sao, đôn đốc các phường, xã trong việc triển khai kế hoạch tuyên truyền PBGDPL. Nhờ vậy, trong nhiều năm liền, tất cả các địa phương ở thị xã đều thực hiện tốt việc tuyên truyền PBGDPL theo kế hoạch. Ngoài ra, đơn vị duy trì tốt công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo với nội dung chủ yếu là các văn bản liên quan đến các chế độ chính sách, Luật Đất đai, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Các phường, xã trên địa bàn còn quan tâm xây dựng tủ sách pháp luật theo quy định. Bình quân tủ sách pháp luật của mỗi xã, phường có từ 110 - 150 đầu sách pháp luật; tủ sách pháp luật của Phòng Tư pháp cũng thường xuyên bổ sung kịp thời các loại sách mới, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ và nhân dân địa phương.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Phòng Tư pháp thị xã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Du lịch, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật An ninh mạng với hơn gần 400 lượt người tham dự; phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em tại địa bàn phường 2; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh tổ chức chiến dịch truyền thông về quyền của người khuyết tật và các chính sách, chế độ liên quan người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, tổ chức trợ giúp pháp lý cho 40 đối tượng là người khuyết tật trên địa bàn phường 2 của thị xã. UBND các phường, xã cũng đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền PBPL theo kế hoạch thu hút hàng ngàn lượt người tham gia.

 

Một điểm mới trong công tác tuyên truyền BPGDPL ở thị xã Quảng Trị đó là Phòng Tư pháp thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã thực hiện việc thông tin pháp luật qua hệ thống loa phát thanh với 2 chuyên mục/tháng, tần suất thực hiện phát thanh 2 lần/tuần; xây dựng các tin, bài phóng sự đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; chọn lựa, đăng tải các tin, bài có nội dung tuyên truyền PBGDPL trên trang thông tin điện tử của thị xã để cán bộ, đảng viên và nhân dân đều được nghe, tìm hiểu nắm bắt đẩy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phòng Tư pháp thị xã còn tham mưu UBND thị xã ban hành hướng dẫn triển khai xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, yêu cầu UBND các phường, xã xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức cấp xã theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

Tổ chức họp, đánh giá và gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp thị xã, kết quả đánh giá xã đạt chuẩn pháp luật được sử dụng để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018…Ngoài công tác tuyên truyền PBGDPL, công tác hòa giải cơ sở được thị xã chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2018, các tổ hòa giải trên địa bàn thị xã tiếp nhận 34 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành công 30 vụ. Qua thực hiện công tác hòa giải góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

 

Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị Vũ Nguyễn Quỳnh Chi cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL ở địa phương, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cho UBND thị xã tổ chức các hội nghị giới thiệu, triển khai các văn bản luật và nghị định hướng dẫn mới ban hành cấp thị xã; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc đối thoại trực tiếp, cung cấp thông tin pháp luật, trợ giúp pháp lý. Hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức tốt “Ngày Pháp luật Việt Nam 2018” 9/11. Duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả như: tuổi trẻ với pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các phường, xã. Tiếp tục sử dụng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật ở phường, xã. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề, lĩnh vực, lồng ghép công tác hòa giải cơ sở đi đôi với công tác tuyên truyền pháp luật. Không ngừng nâng cao chất lượng đội TTVPL tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn.

 

Kô Kăn Sương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam (17/12/2018)
Những ấn tượng tốt trong lòng dân (15/12/2018)
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Trị: Vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh (15/12/2018)
Những chiến dịch tình nguyện thắm tình hữu nghị (14/12/2018)
Thầy thuốc trẻ Quảng Trị xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng (14/12/2018)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy vai trò chủ lực của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (13/12/2018)
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam bước vào ngày làm việc đầu tiên (12/12/2018)
Người con gái trung kiên của quê hương Hải Lăng (12/12/2018)
Cảnh giác trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (12/12/2018)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ