Công tác kiểm tra đảng trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn, lãnh đạo toàn diện của Đảng


Ngày cập nhật: 12/10/2018 07:02:16

* PHAN NGỌC TƯ, TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

 

(QT) - Từ ngày đầu thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Ngày 16/10/1948, Ban Kiểm tra Trung ương của Đảng được thành lập theo Quyết định số 29/QN/TW của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I). 70 năm kể từ ngày thành lập, Ủy ban Kiểm tra của Đảng từ Trung ương đến địa phương đã đồng hành với sự lãnh đạo của Đảng các cấp, xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, đồng thời chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ, giữ vững lòng tin của nhân dân.

 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Linh họp triển khai công tác. Ảnh: PM

 

Từ những năm đầu mới thành lập Khu uỷ Vĩnh Linh trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 16/NQ-TW ngày 28/5/1955 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Khu uỷ đã phân công các đồng chí trong Thường vụ Khu uỷ phụ trách công tác kiểm tra Đảng, đưa công tác kiểm tra Đảng vào chương trình hành động cụ thể. Thực hiện Điều lệ Đảng khoá II năm 1951 và Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về việc tăng cường công tác kiểm tra và thành lập Ban Kiểm tra đến cấp tỉnh, ngày 4/4/1959, Khu ủy Vĩnh Linh đã bầu Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí: Phan Ngô, Hoàng Đáo và Trần Hữu Quốc, do đồng chí Phan Ngô, Uỷ viên Thường vụ Khu ủy làm Trưởng ban. Ngày 30/3/1961, Khu uỷ bầu 5 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Khu ủy gồm: Hoàng Đáo, Dương Tốn, Trần Kim Hồ, Trần Giác, Hồ Phan. Đồng chí Hoàng Đáo làm Trưởng ban, đồng chí Hồ Phan làm Ủy viên trực…

 

Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban Kiểm tra Đảng của Khu uỷ Vĩnh Linh có nhiều thay đổi về cơ cấu nhân sự, nhiều Trưởng ban Kiểm tra kế tiếp thực hiện trọng trách của Đảng giao phó. Cùng với sự lãnh đạo của Khu ủy Vĩnh Linh, Ban Kiểm tra đã đóng góp đắc lực vào quá trình chỉ đạo, tạo ra sức mạnh của ý chí, sự đoàn kết trong đảng, giữ vững kỷ cương của Đảng, làm cho chủ trương của Đảng đi vào ý thức của mỗi đảng viên và nhân dân. Nhờ quán triệt công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nên từ Ban Chấp hành Khu ủy đến các đảng bộ, chi bộ tại địa phương chấp hành triệt để Điều lệ Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo, nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và công tác, dốc sức, dốc lòng cho kháng chiến thắng lợi. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trở thành then chốt để xây dựng Đảng vững mạnh. Công tác kiểm tra đã giúp cho Đảng phát hiện những nhân tố mới để giới thiệu cho nhà nước bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, đồng thời uốn nắn, phê bình, xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đảm bảo phẩm chất, tham nhũng, tiêu cực…

 

Đại hội lần thứ XII của Đảng yêu cầu phải “đổi mới, tăng cường, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện uỷ Vĩnh Linh đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài và đồng chí Nguyễn Văn Lương làm Phó Chủ nhiệm. Tham gia Uỷ ban Kiểm tra có trên 20 cán bộ chuyên viên kiểm tra qua các thời kỳ. Hiện nay nhiều đồng chí đã mất, nghỉ hưu và chuyển công tác. Uỷ ban Kiểm tra cơ sở được thành lập ở tất cả các đảng bộ. Đến nay, toàn huyện có 29 Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 111 thành viên của 22 đảng bộ xã, thị trấn, 7 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp.

 

Huyện Vĩnh Linh có 8.718 đảng viên, sinh hoạt ở 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (29 đảng bộ, 18 chi bộ). Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ huyện Vĩnh Linh (nhiệm kỳ 2015-2020), Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã quán triệt quan điểm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng với tư tưởng chỉ đạo theo phương châm: Công minh, chính xác, kịp thời. Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và cả nhiệm kỳ. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu cùng các Ban Đảng giúp cấp ủy thực hiện theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra 243 tổ chức đảng và 43 đảng viên, trong đó có 4 đồng chí là cấp ủy viên cùng cấp; giám sát 73 tổ chức đảng cấp dưới, giám sát 33 đảng viên, thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 89 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 5 tổ chức đảng và 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng tại 197 tổ chức; giám sát tổ chức đảng cấp dưới 92 tổ chức và 69 đảng viên; kiểm tra 213 lượt tổ chức đảng về quản lý tài chính đảng và việc thu nộp đảng phí; thi hành kỷ luật 9 đảng viên; tiếp nhận 46 lượt đơn thư, xem xét giải quyết và chuyển các cơ quan chức năng và cơ sở giải quyết. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thời gian quy định.

 

Những kết quả đạt được về công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, tạo cho nền kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố. Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Vĩnh Linh được Huyện uỷ, UBND huyện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị tặng nhiều bằng khen, giấy khen, các danh hiệu thi đua và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2010, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ