Đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh


Ngày cập nhật: 11/10/2018 06:28:19

(QT) - Thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015- 2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Triệu Phong đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS). Nội dung các cuộc KT,GS của UBKT các cấp được lựa chọn, có trọng tâm và dựa trên tình hình thực trạng của từng địa phương, đơn vị để tiến hành KT,GS. Quá trình KT,GS, UBKT các cấp đã xem xét thận trọng, khách quan, làm rõ bản chất sự việc, kết luận và xử lý đúng mức, qua đó kịp thời động viên những đơn vị, cá nhân làm tốt; uốn nắn, ngăn ngừa những hạn chế, sai phạm, phát hiện xử lý những tổ chức và cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng (TCĐ) và đội ngũ đảng viên.

 

UBKT Huyện ủy Triệu Phong hội ý để giải quyết tốt nhiệm vụ được giao

 

Trong thi hành kỷ luật đảng, UBKT Huyện ủy Triệu Phong và UBKT đảng ủy cơ sở làm đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng, không có trường hợp ngoại lệ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp nắm vững quan điểm, nguyên tắc của Đảng, bám sát quy chế làm việc, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự hướng dẫn của UBKT cấp trên, tăng cường phối hợp với các Ban Đảng và các ngành chức năng liên quan; thực hiện tốt các chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định.

 

Chỉ tính từ đầu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, đối với kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 12 đảng viên, trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra 6 đảng viên, UBKT cơ sở kiểm tra 6 đảng viên. Trong số 12 đảng viên được kiểm tra có 5 đảng uỷ viên, 4 chi ủy viên và 3 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 12 đảng viên có vi phạm; đã xử lý kỷ luật 10 đảng viên, 2 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

 

Đối với kiểm tra TCĐ, UBKT Huyện ủy kiểm tra Đảng ủy xã Triệu Độ. Nội dung kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của UBND xã; việc lãnh đạo, chỉ đạo của xã thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế- xã hội và dự án phát triển chăn nuôi; triển khai mô hình hỗ trợ sản xuất và đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh mương. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy thi hành kỷ luật Đảng ủy xã Triệu Độ với hình thức khiển trách.

 

Công tác kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT,GS, UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 76 TCĐ, trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra 15 TCĐ, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 61 TCĐ. Các TCĐ được kiểm tra đã có sự quan tâm và thực hiện nhiệm vụ KT,GS cơ bản theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chi bộ, UBKT đảng ủy lúng túng trong triển khai thực hiện và tham mưu cho cấp uỷ triển khai thực hiện kế hoạch KT,GS; hồ sơ lưu trữ chưa đảm bảo theo quy trình.

 

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng ở 19 TCĐ, trong đó UBKT Huyện uỷ kiểm tra 5 tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 14 chi bộ. Qua kiểm tra, hầu hết các TCĐ được kiểm tra đã nắm được cơ bản về phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật trong đảng. Tuy vậy, vẫn còn một số TCĐ do chưa nắm kỹ các quy trình trong thi hành kỷ luật đảng nên khi tiến hành các bước trong việc thi hành kỷ luật trong đảng chưa đảm bảo theo quy định (chủ yếu thiếu các hồ sơ). Qua kiểm tra, UBKT Huyện uỷ kịp thời hướng dẫn, khắc phục theo đúng quy định của Đảng.

 

Thực hiện nhiệm vụ giám sát TCĐ và đảng viên, UBKT các cấp đã giám sát 70 đảng viên, trong đó UBKT Huyện ủy giám sát 8 đảng ủy viên, UBKT cơ sở giám sát 62 đảng viên gồm 19 đảng ủy viên , 21 chi ủy viên, 22 đảng viên. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, UBKT Huyện ủy kiểm tra 6 đảng viên và 1 TCĐ có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật nghiêm đảng viên và tổ chức đảng sai phạm. Tăng cường công tác kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT,GS với 9 TCĐ, trong đó UBKT Huyện ủy kiểm tra 1 TCĐ, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 8 chi bộ cùng nhiều nội dung quan trọng khác như kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng; thực hiện nhiệm vụ giám sát TCĐ và đảng viên; giải quyết tố cáo đối với đảng viên và TCĐ; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng theo đúng quy định.

 

Bên cạnh đó, hằng năm trên cơ sở chương trình KT,GS toàn khoá của BTV Huyện ủy, UBKT Huyện uỷ tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch KT,GS năm, có phân công cụ thể theo từng quý. Căn cứ kế hoạch KT,GS năm, hằng tháng, UBKT Huyện ủy tham mưu giúp BTV Huyện ủy ban hành quyết định, kế hoạch thành lập các đoàn KT,GS và thực hiện các bước đảm bảo theo quy trình. UBKT cơ sở làm tốt các nhiệm vụ cấp uỷ giao về công tác KT,GS, nhất là trong việc tham mưu xây dựng báo cáo, kế hoạch KT,GS nhiệm kỳ, hằng năm và bổ sung kế hoạch KT,GS theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 55 năm 2012 của BCH Trung ương Đảng về “Công tác kiểm tra của TCĐ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”. Tích cực trong việc nắm tình hình báo cáo kịp thời để giúp cấp uỷ chỉ đạo giải quyết về những vấn đề phát sinh trong đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trung đội trưởng luyện giỏi, rèn nghiêm (20/3/2019)
Tổng điều tra dân số và nhà ở trong lực lượng vũ trang tỉnh (20/3/2019)
Thủ lĩnh đoàn xuất sắc trong Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (20/3/2019)
Cuộc sống mới trên đảo Cồn Cỏ (19/3/2019)
Một cán bộ nữ công tiêu biểu (19/3/2019)
Nữ công nhân viên chức - lao động ở thị xã Quảng Trị với nhiều hoạt động thiết thực (19/3/2019)
Chiêu trò lợi dụng vấn đề BOT để xuyên tạc, kích động (18/3/2019)
Phát huy truyền thống, xây dựng Trường THCS & THPT Cồn Tiên phát triển vững mạnh (18/3/2019)
Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (16/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ