Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát


Ngày cập nhật: 11/10/2018 06:20:05

(QT) - Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị có 24 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 16 đảng bộ và 8 chi bộ cơ sở, với tổng số 925 đảng viên. Từ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được lãnh đạo, tổ chức thực hiện bám sát phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” và việc thi hành kỷ luật đảng phải “nghiêm minh, chính xác, kịp thời” đã có tác dụng tích cực đến việc giáo dục, phòng ngừa và răn đe vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn quản lý.

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Ảnh: Xuân Thế

 

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới đất liền dài 179,628 km, khu vực biên giới có 17 xã, 1 thị trấn; tuyến bờ biển dài 73,35 km, với 10 xã, 2 thị trấn và huyện đảo Cồn Cỏ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới cơ bản ổn định; tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đến các tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU) ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; quy chế làm việc của Đảng ủy, BTVĐU; quy chế làm việc của UBKTĐU; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khoá; phân công đảng ủy viên, ủy viên BTV, ủy viên UBKT phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; mời UBKT, Ban Tổ chức Tỉnh ủy truyền đạt cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trong toàn đảng bộ. UBKT tham mưu Ban Thường vụ thường xuyên bổ sung nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của chương trình KTGS toàn khoá; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ; quy chế phối hợp với các Ban Thường vụ Huyện ủy có biên giới, bờ biển trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát, trao đổi tình hình và giải quyết các vấn đề liên quan trên địa bàn biên phòng.

 

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBKT các tổ chức cơ sở đảng thực hiện chế độ báo cáo với cấp ủy để xin chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo về công tác KTGS. Từ năm 2016 đến nay, BTVĐU chủ trì giao ban hằng tháng để cấp ủy các tổ chức đảng phản ánh tình hình các mặt công tác, trong đó có công tác KTGS. Công tác sơ kết, tổng kết được xác định trong kế hoạch và duy trì thực hiện thường xuyên; định kỳ 6 tháng và kết thúc năm, hoặc sau mỗi đợt triển khai các chuyên đề đều tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời chỉ đạo UBKT Đảng ủy và các tổ chức cơ sở đảng sơ kết, tổng kết theo quy định; gắn sơ kết, tổng kết với thực hiện quy chế dân chủ, phê bình và tự phê bình để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những khuyết điểm, sai phạm, tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục, sửa chữa, khuyến khích các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt vươn lên.

 

Nửa nhiệm kỳ qua BTVĐU và cấp ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra được 44 tổ chức đảng (TCĐ) cấp dưới, thường xuyên, chủ động bám nắm tình hình hoạt động của các TCCSĐ để kịp thời tham mưu BTV giải quyết; UBKT trực tiếp xem xét, thi hành và đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật đối với các TCĐ và đảng viên vi phạm một cách khách quan, dân chủ, không để dây dưa, kéo dài, tạo dư luận không tốt trong cơ quan, đơn vị. Nhờ đó việc xem xét, đề nghị, quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKTĐU Biên phòng tỉnh được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; đảm bảo khách quan, kịp thời, không có trường hợp đảng viên bị kỷ luật khiếu nại, thắc mắc; tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, có ý nghĩa phòng ngừa, giáo dục cán bộ về ý thức rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật và việc thi hành kỷ luật trong toàn đảng bộ.

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác KTGS, Đảng ủy Biên phòng tỉnh và cấp ủy cơ sở đã chủ động phân công cấp ủy viên thực hiện các hoạt động giám sát đối với TCĐ, địa bàn, lĩnh vực công tác. Các đồng chí được phân công đã tích cực bám, nắm phản ánh tình hình cơ sở, chỉ đạo, tham mưu xử lý kịp thời tình hình vụ việc xảy ra đối với đảng viên và TCĐ ở cơ sở. Trong nửa nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp đã giám sát được 34 cuộc và 169 cấp ủy viên, đảng viên. Qua giám sát nhận thấy các tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

 

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của BTVĐU, UBKTĐU Biên phòng tỉnh từ sau đại hội đến nay đi vào nền nếp, bài bản, ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ, UBKT các cấp, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Hoạt động KTGS có chất lượng và hiệu quả thiết thực; nội dung bám sát nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, cá nhân, có trọng tâm, trọng điểm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc đúng phương châm “khách quan, chính xác, kịp thời”. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần phòng ngừa, răn đe, giáo dục và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấn chỉnh các mặt còn tồn tại, hạn chế….

 

Những nỗ lực và kết quả công tác KTGS của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp phần hỗ trợ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Do đó, chỉ trong 2 năm qua đã có 25 tập thể và 61 cá nhân trong Bộ đội Biên phòng tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng. Riêng năm 2018, UBKT Đảng ủy Biên phòng tỉnh, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Biên phòng tỉnh đã được UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen; 3 đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở được UBKT Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng”.

 

Những thành tích đã đạt được về công tác KTGS trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Biên phòng tỉnh lần thứ XVIII là tiền đề quan trọng, tạo đà, tạo thế để UBKT các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thu được những thành tích mới trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

 

Thượng tá NGUYỄN XUÂN LINH

(Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trung đội trưởng luyện giỏi, rèn nghiêm (20/3/2019)
Tổng điều tra dân số và nhà ở trong lực lượng vũ trang tỉnh (20/3/2019)
Thủ lĩnh đoàn xuất sắc trong Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (20/3/2019)
Cuộc sống mới trên đảo Cồn Cỏ (19/3/2019)
Một cán bộ nữ công tiêu biểu (19/3/2019)
Nữ công nhân viên chức - lao động ở thị xã Quảng Trị với nhiều hoạt động thiết thực (19/3/2019)
Chiêu trò lợi dụng vấn đề BOT để xuyên tạc, kích động (18/3/2019)
Phát huy truyền thống, xây dựng Trường THCS & THPT Cồn Tiên phát triển vững mạnh (18/3/2019)
Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (16/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ