Nhìn lại công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở Quảng Trị


Ngày cập nhật: 10/10/2018 06:26:09

(QT) - Trong những tháng đầu năm 2018, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh Quảng Trị đã tích cực tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của mình. Lực lượng Công an đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm. Qua đó, đã điều tra khám phá 122 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 215 đối tượng, khởi tố 52 vụ/93 bị can; triệt phá 2 nhóm tội phạm...Tình hình trật tự an toàn xã hội đảm bảo, các loại tội phạm được kiềm chế, không phát sinh tội phạm có tổ chức, không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án; một số loại tội phạm gây bức xúc trong xã hội giảm đáng kể.

 

Giao ban công tác nội chính quý III/2018

 

Viện Kiểm sát hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố các vụ án, chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam 18 lần, ban hành 18 bản kết luận, kiến nghị khắc phục một số vi phạm trong công tác giam giữ. Công tác xét xử của Tòa án đảm bảo đúng hạn luật định, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, không có oan, sai nghiêm trọng hoặc bỏ lọt tội phạm; công tác hòa giải được tăng cường nên tỷ lệ hòa giải thành án dân sự đạt khá cao; tiếp tục đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn; nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án; công tác phân loại án được quan tâm và đảm bảo tính chính xác, đúng pháp luật; không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự.

 

Ngành Thanh tra đã tổ chức thực hiện 132 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 303 đơn vị, tổ chức và 521 cá nhân; trong đó 42 cuộc thanh tra hành chính đối với 47 đơn vị; 90 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 256 tổ chức và 521 cá nhân; đã kết thúc 30 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 26 kết luận. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 134 đơn vị, tổ chức và 64 cá nhân có sai phạm với số tiền 3.488 triệu đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 1.786 triệu đồng; kiến nghị khác 1.170 triệu đồng; đã thu 1.560 triệu đồng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiếp 589 lượt/984 người/561vụ việc. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại về tranh chấp đất đai, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa, khiếu nại về chính sách. Các cấp, các ngành tiếp nhận 899 đơn đủ điều kiện xử lý, đã giải quyết 30/40 đơn khiếu nại, 10/12 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện và cấp tỉnh. Ngành Hải quan đã tích cực triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho nhân dân, khách du lịch và hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu; tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa.

 

Sở Tư pháp đã tích cực xây dựng, thẩm định tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo lĩnh vực công tác tư pháp ở địa phương; thực hiện tốt việc rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 1.800 trường hợp; thực hiện 271 vụ việc trợ giúp pháp lý, tổ chức 1 đợt kiểm tra tố tụng liên ngành tại thành phố Đông Hà; tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; 3 lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật...

 

Trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chủ đề là “Năm doanh nghiệp”, ngoài việc chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” làm tốt công tác chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33; quán triệt Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 30/3/2016 thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW.

 

Về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, hầu hết các tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành chương trình kế hoạch công tác chuyên môn năm 2018 trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng. 100% đơn vị công khai chương trình, kế hoạch hoạt động; 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp... và đều được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tiến hành 8 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 4 cuộc về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, thực hiện Nghị định 158/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị 08/ CT-UBND, ngày 24/6/2008 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 158, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành các kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị. Theo đó những tháng đầu năm 2018 có 221 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc thực hiện kê khai, công khai kết quả kê khai minh bạch tài sản năm 2017; có 58/58 cơ quan, đơn vị đã có báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập; 7.039/7.133 người đã kê khai, công khai minh bạch tài sản thu nhập, đạt tỷ lệ 98,7% số người phải kê khai, công khai. Về việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách, trong kỳ báo cáo chưa có trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

 

Nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình dư luận, diễn biến tâm lý cán bộ, đảng viên khi triển khai thực hiện đề án sáp nhập các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, từ đó có phương án giải quyết kịp thời, tránh phát sinh phức tạp; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cũng như quản lý chặt chẽ hơn đối với cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, không để xảy ra tình trạng cán bộ của cơ quan, đơn vị tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động ma túy, xâm phạm sở hữu, cờ bạc, “tín dụng đen”, kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thường xuyên nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động phát triển đạo trái pháp luật ở khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động của các đối tượng tham gia “Hội thánh đức chúa trời” trên địa bàn. Tăng cường công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo năm 2018. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả những phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự trong tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn, đô thị ngay từ cơ sở. Các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức ký cam kết không tham nhũng trong đội ngũ cán bộ các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng. Xây dựng văn hóa không tham nhũng, lãng phí trong khối nội chính và trong cán bộ, đảng viên. Chủ động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng...

 

Phan Công Bình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trung đội trưởng luyện giỏi, rèn nghiêm (20/3/2019)
Tổng điều tra dân số và nhà ở trong lực lượng vũ trang tỉnh (20/3/2019)
Thủ lĩnh đoàn xuất sắc trong Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (20/3/2019)
Cuộc sống mới trên đảo Cồn Cỏ (19/3/2019)
Một cán bộ nữ công tiêu biểu (19/3/2019)
Nữ công nhân viên chức - lao động ở thị xã Quảng Trị với nhiều hoạt động thiết thực (19/3/2019)
Chiêu trò lợi dụng vấn đề BOT để xuyên tạc, kích động (18/3/2019)
Phát huy truyền thống, xây dựng Trường THCS & THPT Cồn Tiên phát triển vững mạnh (18/3/2019)
Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (16/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ