TIN BUỒN


Ngày cập nhật: 09/10/2018 15:12:03

(QT) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Ban Tổ chức Trung ương; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hoan, sinh ngày 1/1/1938.

 

Quê quán: Khu phố 6, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các khóa IX, X; nguyên Phó trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được y bác sĩ và gia đình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi, đồng chí đã từ trần vào hồi 04h8 phút, ngày 9/10/2018 (nhằm ngày 1/9 năm Mậu Tuất), tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

 

Tang lễ đồng chí Nguyễn Đức Hoan được tổ chức theo hình thức Lễ tang cấp cao.

 

Lễ viếng được tổ chức vào lúc 18h00 ngày 9/10/2018, tại 246 Quốc lộ 9, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

Lễ truy điệu vào lúc 7h00 ngày 12/10/2018 (nhằm ngày 4/9 năm Mậu Tuất);

 

Lễ an táng lúc 08h00 ngày 12/10/2018 (nhằm ngày 4/9 năm Mậu Tuất), tại Sơn Trang Vĩnh Hằng, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG; BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐẢNG;  TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ GIA ĐÌNH

 

                                                                                    KÍNH BÁO

 

TÓM TẮT

 

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC HOAN

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy,

Nguyên Phó Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

(nay là Ban Tổ chức Trung ương)

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hoan, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1938; quê quán:  Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thường trú tại: Khu phố 6, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tham gia hoạt động cách mạng ngày 1 tháng 1 năm 1955. Ngày vào Đảng 25/12/1959.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Tháng 1/1955 - tháng 6/1956: Đồng chí làm cán bộ sơ cấp thủy lợi Ty thủy lợi Hà Nam.

 

Tháng 7/1956 - tháng 8/1958: Đồng chí học trung cấp thủy lợi Trường Trung cấp Thủy lợi Hà Nội.

 

Tháng 9/1958 - tháng 9/1959: Đồng chí làm cán bộ trung cấp thủy lợi, Cục Khảo sát thiết kế, Bộ Thủy lợi.

 

Tháng 9/1959 - tháng 8/1961: Đồng chí làm Đội phó Đội khảo sát 7, Cục Khảo sát thiết kế, Bộ Thủy lợi, Bí thư chi đoàn.

 

Tháng 9/1961 - tháng 9/1963: Đồng chí học đại học chuyên tu thủy lợi tại Học viện Thủy lợi.

 

Tháng 10/1963 - tháng 6/1965: Đồng chí làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra Viện thiết kế Thủy lợi và Thủy điện, Bộ Thủy lợi, Chi ủy viên.

 

Tháng 6/1965 - tháng 7/1968: Đồng chí làm Phó phòng địa hình Viện thiết kế thủy lợi và Thủy điện Bộ Thủy lợi.

 

Tháng 8/1968 - tháng 6/1972: Đồng chí làm Phó phòng kế hoạch Viện Thiết kế thủy lợi và Thủy điện, Bộ Thủy lợi, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, Viện Thủy lợi.

 

Tháng 7/1972 - tháng 9/1972: đồng chí làm Trưởng phòng Kế hoạch Viện Thiết kế thủy lợi và Thủy điện, Bộ Thủy lợi, Đảng ủy viên.

 

Tháng 10/1972 - tháng10/1973: đồng chí phụ trách bộ phận thủy lợi Ty Nông lâm ngư Quảng Trị, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Ty.

 

Tháng 1/1973 - tháng 7/1974: Đồng chí làm Phó Ty Nông lâm ngư Quảng Trị, Đảng ủy viên Ty.

 

Tháng 8/1974 - tháng 7/1975: Đồng chí làm Phó ty thường trực Ty Nông nghiệp Thủy lợi Quảng Trị. Bí thư Đảng ủy Ty, Đảng ủy viên Dân chính Đảng cấp tỉnh.

 

Tháng 8/1975 - tháng 5/1976: Đồng chí làm Phó Ty thủy lợi Quảng Trị, Đảng ủy viên Dân chính Đảng cấp tỉnh.

 

Tháng 6/1976 - tháng 5/1979: Đồng chí làm Phó ty Thủy lợi Bình Trị Thiên, Bí thư Ban cán sự thủy lợi, Tỉnh ủy viên từ tháng 5/1977.

 

Tháng 6-1979 - tháng 8/1980: Đồng chí làm Trưởng Ty thủy lợi Bình Trị Thiên, Bí thư Ban cán sự thủy lợi, Tỉnh ủy viên.

 

Tháng 8/1980 - tháng 7/1983: Đồng chí làm Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty thủy lợi Bình Trị Thiên.

 

Tháng 8/1983 - tháng 4/1984: Đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo huyện.

 

Tháng 5/1984 - tháng 5/1985: Đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Trị Thiên.

 

Tháng 6/1985 - tháng 12/1986: Đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên.

 

Tháng 1/1987 - tháng 1/1989: Đồng chí làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Triệu Hải.

 

Từ tháng 6/1989 - tháng 30/6/1989: Đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban sơ kết Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về nông nghiệp của tỉnh Bình Trị Thiên

 

Tháng 7/1989 - tháng 3/1990: Đồng chí giữ Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

 

Từ tháng 3/1990 -  tháng 6/1991: Đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 năm 1991),  đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6 năm 1996), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị đến năm 2000.

 

Từ năm 2000 - tháng 4 năm 2003: Đồng chí làm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương (nay là Ban Tổ chức Trung ương).

 

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2003, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ về cư trú tại khu phố 6, phường 3,thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X; Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa X.

 

Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

 

 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

 

(1) Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng ban

 

(2) Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

 

(3) Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

(4) Đồng chí Đỗ Phương Đông, Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương

 

(5) Đồng chí Phan Thăng An, Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương

 

(6) Đồng chí Mai Thức, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

(7) Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

 

(8) Đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

(9) Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

 

(10) Đồng chí Phan Văn Phụng, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

 

(11) Đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

(12) Đồng chí Trần Đức Việt, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh

 

 (13) Đồng chí Hồ Đại Nam, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 

 (14) Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đông Hà

 

(15) Đồng chí Lê Quang Chiến, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

 

(16) Đồng chí Nguyễn Thị Phụng, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường 3, thành phố Đông Hà

 

(17) Ông Nguyễn Đức Hòa, đại diện gia đình.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (2)
Nói đến đồng chí Nguyễn Đức Hoan là phải nhớ đến những "dấu ấn" như: Chỉ huy xây dựng công trình Nam sông Thạch Hãn Quyết định sáng suốt về đặt Tỉnh lỵ tại Đông Hà ..Trong phần tiểu sử sao không nói sinh ra trong gia đình như thế nào? không nói đến những năm học Chính trị Không nói đến việc đi học tại Liên Xô trường Đại học Lômônôxốp...Nếu thiếu những sự kiện đó thì không phải, không có đồng chí Nguyễn Đức Hoan
Nguy?n Ng?c Tâm Thu - 09/10/2018 4:23:45 CH
Bác Hoan trưởng thành, có công lao lớn với ngành Thủy Lợi. Con gia đình truyền thống Cách Mạng, bố là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thời chiến tranh...Nhưng tiểu sử sao không nêu nhỉ? Có lẽ, Báo Quảng Trị cũng nên viết một bài về Bác Hoan, những dấu ấn, những phát biểu của Bác trong các Hội nghị TW, trong Quốc Hội..Ấn tượng nhất là thời kỳ Chỉ đạo đại thủy nông Nam sông Thạch Hãn.
Nguy?n Th? M?ng Thuong - 10/10/2018 8:55:45 SA

CÁC TIN KHÁC
Sáng nay (20/5), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc (20/5/2019)
Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa” (20/5/2019)
Đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ (20/5/2019)
Học tập Bác Hồ để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống của người lao động (20/5/2019)
Đồng chí Phan Chung, người tiêu biểu của thế hệ “ở trần đánh giặc” trên quê hương Gio Linh (20/5/2019)
Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương (19/5/2019)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác (19/5/2019)
Cử hành trọng thể lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Chung (18/5/2019)
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (18/5/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ