Phát huy sức mạnh đoàn kết để xây dựng quê hương Cam Lộ giàu mạnh


Ngày cập nhật: 05/10/2018 06:46:07

(QT) - “Đoàn kết phải là yếu tố tiên phong”, đó là sự khẳng định của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ Đào Mạnh Hùng khi đánh giá về những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Người dân Cam Lộ chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: P.V​

 

Với xuất phát điểm của huyện đi lên từ nông nghiệp, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ tập trung lãnh đạo, củng cố các trụ cột tạo nên sức mạnh cho sự đổi mới gồm: Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân; sắp xếp, củng cố, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Sự đoàn kết, thống nhất cao trong đảng, các cấp chính quyền, hệ thống chính trị và toàn dân đã “khai sinh” ra 3 vấn đề đột phá gồm: Đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ nông thôn, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 3 đột phá gắn với 4 nội dung lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra: Cải cách hành chính trong toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn; nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; xây dựng huyện nông thôn mới.

 

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình, mục tiêu lớn do Huyện ủy triển khai, các cấp thực hiện, có sự đồng hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, 13/20 chỉ tiêu mục tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt so với kế hoạch, 7 chỉ tiêu đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ. Các chỉ tiêu đang phấn đấu đạt gồm: Thu nhập bình quân đầu người; tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia cuối năm 2018 và duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, phổ cập mầm non 5 tuổi và thực hiện phổ cập trung học phổ thông chất lượng, bền vững; tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi; tỉ lệ che phủ rừng; tỉ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh; tỉ lệ phát triển đảng viên mới; phấn đấu huyện đạt nông thôn mới vào trước năm 2020.

 

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với quyết tâm cải cách hành chính, công tác cán bộ được chú trọng hàng đầu. Trong đó, đổi mới căn bản công tác đánh giá cán bộ thông qua xây dựng và triển khai thành công khung đánh giá năng lực cán bộ và phần mềm đánh giá năng lực cán bộ quản lý trong toàn huyện. Cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo phòng, ban, ngành huyện đều được cử về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, khu phố để rèn luyện thực tiễn. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có bước đổi mới cơ bản nội dung, phương thức hoạt động, phát huy có hiệu quả các trụ cột sức mạnh phục vụ mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới thông qua triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 38 của Huyện ủy, Đề án số 01 của Mặt trận TQVN huyện.

 

Cùng với chất lượng cán bộ nâng lên, quyết tâm cải cách hành chính càng thành công được thể hiện qua chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp được nâng cao thông qua đẩy mạnh hoạt động “Tổ một cửa” từ huyện đến cơ sở và luôn đứng đầu so với các địa phương khác trong tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện thành công việc thống nhất hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thông qua Cổng thông tin điện tử huyện. Ứng dụng đồng bộ các phần mềm báo cáo KT-XH; phần mềm quản lý và giám sát tiến độ công việc đến các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện; tiến đến xây dựng chính phủ điện tử cấp huyện.

 

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh của địa phương giai đoạn 2016-2020” đang từng bước thay đổi căn bản tập quán sản xuất nông nghiệp theo lối tiểu nông, tự sản xuất, tự tiêu thụ sang sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ ổn định. Xác định rõ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có thế mạnh của huyện gắn với thực hành chiến lược “5 tăng” cho từng sản phẩm. Qua thực hiện nghị quyết, công tác quy hoạch, dồn điền đổi thửa, cải tạo đồng ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với quy mô vùng thực hiện quyết liệt hơn. Mặc dù còn gặp nhiều rủi ro trong sản xuất do thời tiết và các yếu tố thị trường nông sản biến động khó lường, song Cam Lộ đã mạnh dạn tiên phong trong liên kết sản xuất và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trên các vùng đất khó khăn. Đặc biệt, việc hình thành bộ phận chuyên trách thương mại nông sản và đưa website “Đặc sản Cam Lộ” vào hoạt động đã tạo được sự kết nối bền vững giữa nhà nông và doanh nghiệp, tạo cơ sở ban đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất và đời sống.

 

Xác định trọng tâm xây dựng huyện nông thôn mới theo hướng chất lượng, lấy việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu làm động lực là hướng chỉ đạo đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Phong trào thi đua sản xuất và chỉnh trang nông thôn triển khai rộng khắp, trở thành trách nhiệm và ý thức của các cấp, các ngành, trở thành nếp nghĩ và công việc thường xuyên của cộng đồng dân cư. Nhờ vậy, nông thôn mới có bước phát triển bền vững, diện mạo các miền quê nông thôn mới ngày càng khởi sắc, mức độ hài lòng của người dân được nâng cao. Trong năm 2019, huyện Cam Lộ sẽ phấn đấu về đích huyện nông thôn mới và là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới.

 

Phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính sách xã hội gắn kết thống nhất các chương trình về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cùng với các chương trình vay vốn phát triển thông qua ngân hàng và kênh vốn các đoàn thể đã tạo nên kết quả tích cực trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo nên điểm nhấn về chất lượng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần tích cực xây dựng nguồn lực lao động trực tiếp có tay nghề, có ý khí vượt khó, làm trụ cột sức mạnh xây dựng đội ngũ lao động tiên tiến, hội viên đoàn thể nòng cốt phục vụ sự nghiệp đổi mới và xây dựng quê hương. Nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh chú trọng củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Đánh giá về sự thành công trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ Đào Mạnh Hùng khẳng định: Kết quả đạt được, trước hết nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các cấp, các ngành; sự đồng hành của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo trong cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết. Nhờ vậy, với thời gian thực hiện nghị quyết chưa dài, nhưng đã tạo được sự chuyển biến về chất trong phát triển; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân được củng cố, nâng cao.

 

Lê Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trung đội trưởng luyện giỏi, rèn nghiêm (20/3/2019)
Tổng điều tra dân số và nhà ở trong lực lượng vũ trang tỉnh (20/3/2019)
Thủ lĩnh đoàn xuất sắc trong Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (20/3/2019)
Cuộc sống mới trên đảo Cồn Cỏ (19/3/2019)
Một cán bộ nữ công tiêu biểu (19/3/2019)
Nữ công nhân viên chức - lao động ở thị xã Quảng Trị với nhiều hoạt động thiết thực (19/3/2019)
Chiêu trò lợi dụng vấn đề BOT để xuyên tạc, kích động (18/3/2019)
Phát huy truyền thống, xây dựng Trường THCS & THPT Cồn Tiên phát triển vững mạnh (18/3/2019)
Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (16/3/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ