100% đại biểu tín nhiệm giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước


Ngày cập nhật: 03/10/2018 21:15:57

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương tín nhiệm, tin tưởng và giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: HH)


Ngày 3/10, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự.

 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

 

Cũng tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng./.

 

Hiền Hòa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Không làm ngơ trước biểu hiện suy thoái “thích được đề cao, ca ngợi” (17/10/2018)
Kịp thời định hướng thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc (16/10/2018)
Cam Lộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (16/10/2018)
Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh (15/10/2018)
Đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng (15/10/2018)
Đông Hà thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (15/10/2018)
Nâng cao nhận thức và hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên (15/10/2018)
Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới (15/10/2018)
Công trường Đại thủy nông Nam Thạch Hãn (13/10/2018)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ