Sở Tài nguyên và Môi trường, 15 năm một chặng đường phát triển


Ngày cập nhật: 13/09/2018 06:23:55

* NGUYỄN TRƯỜNG KHOA, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

(QT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1943/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh Quảng Trị, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất đai, khoáng sản, địa chất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đo đạc-bản đồ, viễn thám, khí tượng thuỷ văn, quản lý tổng hợp biển-đảo, biến đổi khí hậu...

 

Quan trắc thực địa tạo điều kiện để công tác quy hoạch, quản lý đất đai hiệu quả hơn. Ảnh: H.N.K

 

Trong 15 năm qua, Sở TN&MT đã tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của UBND tỉnh giao. Trong đó, chú trọng công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, phát triển kết cấu hạ tầng ở các khu đô thị mới, xây dựng cơ chế tài chính, tạo quỹ đất sạch, phục vụ đấu giá trong thuê đất, đồng thời đề xuất, ban hành nhiều kế hoạch nhằm cải thiện chỉ số PCI trong tiếp cận đất đai của tỉnh. Thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh trong công tác cấp phép tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước nhằm quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên theo hướng bền vững. Tích cực triển khai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, các điểm nóng về môi trường đã cơ bản được xử lý; công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường được nâng cao đáp ứng yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác quản lý tổng hợp biển, hải đảo trong thời kỳ mới, chú trọng chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai để các địa phương và nhân dân chủ động ứng phó kịp thời; vấn đề biến đổi khí hậu đã được quan tâm từ nhận thức đến hành động...

 

Trên lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc-bản đồ, Sở đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011-2020, đã được Bộ TN&MT thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt. Tập trung thực hiện các dự án, thiết kế kỹ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt về đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho các BQL rừng trên địa bàn tỉnh. Một trong những nội dung quan trọng được Sở quan tâm và xác định là nhiệm vụ then chốt phải thực hiện đó là cấp giấy CNQSD đất. Sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh việc cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương để hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất. Tính đến nay, tỷ lệ cấp giấy CNQSD đất lần đầu trong toàn tỉnh đạt 96,3% tổng diện tích cần cấp và được chính quyền địa phương đánh giá cao.

 

Một nhiệm vụ rất quan trọng đã được Sở tham mưu thực hiện đạt kết quả cao đó là đã hoàn thành công tác đo đạc, cấp giấy, cắm mốc các BQL rừng, các công ty lâm nghiệp, lâm trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và tạo tâm lý ổn định cho nhân dân có đất liền kề. Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất vào các mục đích phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và các mục đích sản xuất, kinh doanh khác; tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Sở đã tích cực thực hiện công tác thẩm định phương án bồi thường GPMB để có quỹ đất phục vụ các công trình, dự án. Nhiều dự án lớn đã khởi công xây dựng, bước đầu tạo được niềm tin cho nhà đầu tư như các dự án: Mở rộng Quốc lộ 1, cầu và đường 2 đầu cầu sông Hiếu, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Cam Lộ, nối Quốc lộ 1 thuộc huyện Triệu Phong, kè chống xói lở 2 bờ sông Thạch Hãn... Từ năm 2012-2017 đã tổ chức đấu giá đạt 658,76 tỷ đồng góp phần bổ sung nguồn thu ngân sách cho địa phương, đồng thời tạo ra các khu đô thị văn minh, hiện đại.

 

Làm tốt công tác quản lý đất đai góp phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng các khu đô thị mới. Trong ảnh: Khu nhà ở dân cư liền kề được xây dựng khang trang ở TP. Đông Hà. Ảnh: P.V

 

Trong 15 năm hoạt động, một nội dung được triển khai thường xuyên và huy động được sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân có hiệu quả đó là công tác bảo vệ môi trường. Nhờ xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng nên Sở đã kết hợp với việc phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Thông qua các chương trình phối hợp liên ngành với Mặt trận và các tổ chức thành viên, các hoạt động tuyên truyền, tổ chức mít tinh kỷ niệm nhân các sự kiện về môi trường thu hút hàng ngàn người dân tham gia, ký cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, trường học nhằm nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường đối với người dân và doanh nghiệp.

 

Nét nổi bật nữa trong công tác bảo vệ môi trường đó là việc hình thành được mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường; quan trắc định kỳ, quan trắc sự cố, quan trắc xâm nhập mặn. Thiết lập Trung tâm tiếp nhận và xử lý số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục. Tham mưu UBND tỉnh trong việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, lựa chọn các nhà đầu tư có công nghệ xử lý triệt để, ít gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển do Công ty Hưng nghiệp Formosa gây ra; giám sát, quan trắc chặt chẽ các chỉ số môi trường biển, từ đó đưa ra các khuyến cáo với người dân, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự, ổn định cuộc sống người dân. Song song với những hoạt động trên, việc xử lý triệt để những cơ sở gây ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm với phương châm hạn chế phát sinh điểm nóng, gây bức xúc dư luận cũng được tập trung giải quyết. Điều quan trọng là đưa 9 đơn vị ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý ô nhiễm môi trường, hình thành mạng lưới thu gom, xử lý chất thải rắn trên toàn tỉnh; xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất BVTV sau sử dụng.

 

Cùng với nhiều nội dung trọng tâm được thực hiện thì lĩnh vực biển-đảo và khí tượng thủy văn cũng được chú trọng thực hiện. Đây là một lĩnh vực mới nhưng Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời và đạt được nhiều kết quả. Sở đã xây dựng bộ khung chương trình quản lý tổng hợp biển, hải đảo và chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu làm cơ sở cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về biển, đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện dự án “Phục hồi phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn gắn liền với sinh kế truyền thống tại khu vực hạ lưu sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”; dự án: “Nghiên cứu ứng dụng thảm thực vật vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc Chương trình Hạnh phúc Quảng Trị do KOICA (Hàn Quốc) hỗ trợ.

 

Tích cực tham mưu, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, quy định công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn; hoàn thành lập các quy hoạch về khoáng sản và tài nguyên nước làm cơ sở cho công tác quản lý như khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn, đồng thời tiến hành phục hồi môi trường tại các điểm khai thác khoáng sản; thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản; kịp thời tham mưu UBND tỉnh trong việc cấp phép và giải quyết những vướng mắc về thăm dò, khai thác khoáng sản, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, nhất là tại các khu vực có sa khoáng vàng, cát, sỏi lòng sông, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội tại các địa phương.

 

Là ngành quản lý đa lĩnh vực, nhạy cảm và phức tạp, nhất là quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, vì vậy công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng. Sở đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng như Công an đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT tại các đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trung bình mỗi năm tổ chức 15- 25 cuộc thanh tra, kiểm tra, nhờ đó đã kịp thời phát hiện các sai phạm trong việc thi hành pháp luật về TN&MT, đã đề nghị thu hồi đối với 119 khu đất với tổng diện tích 2.779,52 ha, xử lý vi phạm hành chính 34 cơ sở với tổng số tiền là 538 triệu đồng, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục các sai phạm và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh theo quy định, góp phần ổn định xã hội và bảo đảm tính thực thi của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tập trung thực hiện cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao chỉ số PCI, trong đó, chỉ số tiếp cận đất đai đã được cải thiện đáng kể. Theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, năm 2016 chỉ số tiếp cận đất đai tỉnh Quảng Trị đứng thứ 12 trong toàn quốc. Đây là một thành tích nổi bật của tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất lớn của ngành TN&MT. Đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp ghi nhận ý kiến đánh giá của người dân và doanh nghiệp về thái độ, hiệu quả xử lý công việc của cán bộ, công chức thông qua lấy phiếu đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng; tổ chức giao lưu trực tuyến, đối thoại với doanh nghiệp và người dân.

 

Với những thành tích trên các mặt công tác đã đạt được trong 15 năm qua, tập thể Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành, địa phương khen tặng. Sở đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013), bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua, bằng khen của Bộ TN&MT, UBND tỉnh nhằm ghi nhận những đóng góp của ngành trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đảng bộ Sở TN&MT được Tỉnh ủy 3 lần tặng bằng khen vì đã có thành tích trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng hàng chục lượt đơn vị, cá nhân thuộc Sở được các cấp khen thưởng.

 

Với những kết quả đạt được trong chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động Sở TN&MT tiếp tục ra sức phấn đấu, thi đua, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nội bộ nhằm xây dựng ngành TN&MT tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
Môi trường như hôm nay, có vai trò của Ngành TNMT. Đặc biệt là những nổ lực của GĐ: Nguyễn Trường Khoa. Rất chia sẻ về những khó khăn, vất vả của một trong những Tiến sỹ đầu tiên của Q.Trị ,đặc biệt trong giai đoạn là người chủ trì Quy hoạch về nguồn tài nguyên, khoáng sản tỉnh Q. Trị: những gì trải qua không phải ai cũng biết. Đề nghị nghiên cứu xây dựng Nhà máy xử lý rác thải như Quảng Bình và Quy định về tiếng ồn trong thành phố quản lý mỏ Titan, cát sỏi...
Lê Lai - 13/09/2018 2:38:46 CH

CÁC TIN KHÁC
Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức (23/2/2019)
Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (23/2/2019)
40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc: VOV, những ký ức không quên (22/2/2019)
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, vì lợi ích đoàn viên và người lao động (22/2/2019)
Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho công nhân viên chức, lao động (22/2/2019)
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động (22/2/2019)
Tuổi trẻ Quảng Trị sẵn sàng lên đường nhập ngũ (21/2/2019)
Chiến tranh biên giới 1979: Gác lại quá khứ không có nghĩa là quên quá khứ (20/2/2019)
Tạo đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (20/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ