Thông cáo báo chí kết quả các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị


Ngày cập nhật: 07/09/2018 06:47:11

Tại các kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Văn Hoạt chủ trì, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 

1 - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

BTV, UBKT Đảng ủy Khối đã quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định. Việc xem xét, thi hành kỷ luật trong đảng bộ theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; không có trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng.

 

Về hạn chế, khuyết điểm: Một số cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung quá rộng nên chất lượng không cao; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng chưa gắn với kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu. Chỉ đạo chưa tốt đối với các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng.

 

UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu: BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên; tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình để tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện BTV Đảng ủy quản lý nhằm ngăn chặn, hạn chế đảng viên vi phạm kỷ luật; thực hiện việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên cách một cấp như cách làm của UBKT Trung ương và UBKT Tỉnh ủy.

 

2 - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Trị

 

BTV và UBKT Đảng ủy Công ty đã kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện khá tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chuyển biến tích cực, có sự đổi mới về nội dung, đối tượng và phương pháp thực hiện. Thực hiện công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng.

 

Về hạn chế, khuyết điểm: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện theo quy định Điều 32 Điều lệ Đảng; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng chưa gắn với giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan đơn vị; chưa nắm chắc tình hình để tiến hành kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

 

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu: BTV và UBKT Đảng ủy Công ty Cao su có kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được UBKT Tỉnh ủy kết luận, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chủ động nắm tình hình để tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

 

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức (23/2/2019)
Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (23/2/2019)
40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc: VOV, những ký ức không quên (22/2/2019)
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, vì lợi ích đoàn viên và người lao động (22/2/2019)
Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho công nhân viên chức, lao động (22/2/2019)
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động (22/2/2019)
Tuổi trẻ Quảng Trị sẵn sàng lên đường nhập ngũ (21/2/2019)
Chiến tranh biên giới 1979: Gác lại quá khứ không có nghĩa là quên quá khứ (20/2/2019)
Tạo đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (20/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ