Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Quản lý tốt, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi” trong đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp


Ngày cập nhật: 11/08/2018 07:37:10

(QT) - Sau khi Công an tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch 670/KH-CAT-PX15 ngày 8/3/2017 phát động phong trào thi đua “Quản lý tốt, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, 100% Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí và biện pháp tiến hành phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể. Nhiều đơn vị đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua thực hiện phong trào tạo được sự lan tỏa, lấy mục tiêu “Quản lý tốt” làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá năng lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp.

 

Các chi bộ đang duy trị tổ chức diễn đàn sinh hoạt trong thực hiện Nghị quyết của Đảng. Ảnh: D.T

 

Thông qua các buổi giao ban, họp đơn vị, họp chi bộ, đảng bộ, các đơn vị đã lồng ghép phổ biến, quán triệt đến tận cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các văn bản của cấp trên, đặc biệt là Chương trình hành động số 50-CTr/ĐUCA ngày 14/3/2017 của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ TW ngày 30/10/ 2016 của Ban chấp hành TW Đảng (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phổ biến cho CBCS nắm vững 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết TW 4 khóa XII đã nhận diện để phòng ngừa vi phạm.

 

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm, chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho CBCS học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tăng cường quản lý CBCS trên tất cả các mặt: quản lý con người, quản lý công việc, các mối quan hệ xã hội, quản ký thông qua kiểm tra chương trình, kế hoạch, nhật ký công tác, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tinh thần phục vụ nhân dân, nhất là đối với lực lượng chiến đấu ở các địa bàn trọng điểm về ANTT; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử, chấp hành thời gian làm việc; kiểm tra đột xuất các loại giấy tờ được cấp phát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực khi mới phát sinh và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy nhiều đơn vị đã chú trọng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và quy chế công tác quản lý CBCS thuộc quyền nên đã đưa lại những kết quả đáng ghi nhận.

 

Trên cơ sở ký kết trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thảo luận, thống nhất ban hành kế hoạch triển khai, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác và xây dựng lực lượng.

 

6 tháng đầu năm 2018, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Tập thể và người đứng đầu Công an nhiều đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các kế hoạch, giải pháp ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan. Kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp nảy sinh, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự (ANTT). Làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; chủ động phối hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm.

 

Năm 2017, phạm pháp hình sự giảm mạnh, tỷ lệ điều tra khám phá tăng cao, đạt 85,53%, công tác điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai. Công tác quản lý nhà nước về ANTT đã có những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; công tác dân vận được tăng cường, các mô hình về ANTT tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng; công tác nghiệp vụ cơ bản được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên đề về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh, cảnh sát, nhờ vậy đã đánh giá đúng thực chất, chất lượng và hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của từng cá nhân. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị được đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị khối xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật tham mưu, thực hiện tốt.

 

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quản lý tốt, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cũng còn một số hạn chế, cần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục như: Thiếu sự nỗ lực, chưa chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn; chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm để CBCS thuộc quyền vi phạm quy trình công tác phải bị xử lý kỷ luật, thậm chí buộc thôi việc; tinh thần xây dựng đơn vị, đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số đơn vị chưa cao, chưa thật nghiêm túc, một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy không dám nhận khuyết điểm; trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, không dám nói thẳng, nói thật. Ở một số đơn vị, việc xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân phụ trách, người đứng đầu chưa rành mạch...

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các biện pháp cụ thể trong đó chú trọng bám sát nội dung các tiêu chí của phong trào thi đua, tiếp tục xác định và phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác theo sự phân công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện điều lệnh CAND; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua một cách cụ thể; đưa các nội dung “Quản lý tốt”, “Trách nhiệm cao”, “Chuyên môn giỏi” gắn với chương trình công tác năm của từng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu cụ thể. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 3104/QĐ - BCA ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch số 77 - KH/ĐUCA (X11) ngày 2/4/2018 của Đảng ủy Công an TW về thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 BCH TW khóa XII “Một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tiến hành rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo sự đồng bộ, kế thừa và phát triển. Đồng thời, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; xem xét, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy đối với trường hợp vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức. Nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CAND để có căn cứ làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ và bố trí, sử dụng cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, vị trí công tác của cán bộ để nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

 

Khánh Hà

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ