Đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo sau sáp nhập trường học


Ngày cập nhật: 08/08/2018 06:36:33

(QT) - Triệu Phong là địa phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Trị công bố quyết định sáp nhập các trường học theo Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Việc sáp nhập các trường học theo nghị quyết này nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học.

 

Lãnh đạo huyện Triệu Phong trao quyết định cho các đơn vị trường sáp nhập

 

Để thực hiện tốt mục đích đó, trên cơ sở Nghị quyết số 19 của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy Triệu Phong và Đề án của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1663 ngày 3/7/2018 và Đề án 1442 ngày 11//6/2018 về tổ chức, sắp xếp các đơn vị trường học thuộc huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 875 về việc thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc chỉ đạo, đôn đốc sáp nhập trường học thuộc huyện. Theo đó, năm 2018 UBND huyện Triệu Phong tiến hành sáp nhập 21 trường học thành 9 trường học, trong đó có 3 trường tiểu học, 6 trường tiểu học và trung học cơ sở, giảm 12 trường so với trước lúc chưa sáp nhập. Các trường tiểu học và THCS các xã: Triệu Độ, Triệu Long, Triệu Hòa, Triệu Thành, Triệu Vân và Triệu Đại sáp nhập thành trường TH&THCS; các xã có 2 trường tiểu học sáp nhập thành 1 trường gồm: Triệu An, Triệu Phước và Triệu Trạch. Các trường này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2018.

 

Đối với việc bổ nhiệm cán bộ quản lý khi sáp nhập trường học năm 2018, UBND huyện điều động bổ nhiệm 4 hiệu trưởng tiểu học giữ chức hiệu trưởng trường TH&THCS. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học thì một số trường hợp dự kiến bổ nhiệm chưa phù hợp về trình độ đào tạo, thời gian công tác. Sau khi xin ý kiến của Sở Nội vụ, UBND huyện thống nhất cử 4 hiệu trưởng trường tiểu học phụ trách các trường TH&THCS là: Triệu Hòa, Triệu Độ, Triệu Thành, Triệu Vân và sẽ kiện toàn sau khi có chủ trương chung của UBND tỉnh. Bên cạnh việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, UBND huyện đã điều động toàn bộ giáo viên, nhân viên các trường sáp nhập về đơn vị mới thành lập để bảo đảm ổn định đội ngũ. Sau khi giao biên chế năm học 2018- 2019, UBND huyện sẽ điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu nhằm cân đối đội ngũ đảm bảo công tác dạy và học. Để các trường sớm đi vào hoạt động, UBND huyện tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ kế toán, thay thế một số kế toán có năng lực trung bình, yếu kém ở các trường trên địa bàn. Các trường sáp nhập đều được bổ nhiệm phụ trách kế toán nhưng việc bố trí kế toán không trùng với hiệu trưởng cùng đơn vị trước khi sáp nhập. Các trường sáp nhập trong năm 2018 có 21 kế toán và UBND huyện sắp xếp, bố trí 17 kế toán cho các đơn vị trường học, có 4 kế toán thôi làm kế toán chuyển sang vị trí khác. Cùng với việc bố trí kế toán cho các trường sáp nhập, UBND huyện tiến hành chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 của Chính phủ đối với 10 kế toán các trường mầm non, 1 kế toán trường tiểu học, 1 kế toán trường THCS.

 

Huyện cũng đang tính toán phương án bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên dôi dư sau khi sáp nhập trường; sắp xếp và bố trí lại đội ngũ giáo viên ở những trường có hai cấp học; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học khi tăng về số lớp và số lượng học sinh đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động cũng như chất lượng dạy và học. Theo Hiệu trưởng Trường TH&THCS Triệu Đại Trần Viết Thanh, khó khăn của trường có 2 cấp học là địa điểm, khu vực chính và khu vực lẻ, một số cơ sở vật chất như phòng vi tính, nghe nhìn nằm ở khu vực chính là chủ yếu, khi đó sẽ điều động một số học sinh ở cơ sở lẻ đến học là rất khó khăn, nếu xây dựng thêm thì khó khăn về kinh phí nên trường sẽ tính toán phương án dạy và học cho hợp lý.

 

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Nguyễn Triều Thương cho biết, sau khi công bố quyết định sáp nhập các trường học, UBND huyện yêu cầu Phòng GD&ĐT chủ động triển khai kế hoạch năm học 2018- 2019 theo kế hoạch của cấp trên đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học; phối hợp với Phòng Nội vụ huyện duyệt kế hoạch năm học, giao vị trí việc làm, số người làm việc; rà soát, điều động giáo viên, nhân viên dôi dư nhằm cân đối đội ngũ; rà soát lại cơ sở vật chất của các trường để từng bước tham mưu UBND huyện xây mới, nâng cấp đảm bảo cho công tác dạy học. Phòng Tài chínhKế hoạch huyện tham mưu UBND huyện điều chuyển kinh phí, tài sản cho các trường mới sáp nhập; hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng các nguồn kinh phí sau sáp nhập, đặc biệt phải đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức sáp nhập để thực hiện tốt hơn việc sáp nhập trường học năm học 2019- 2020 cũng như các đơn vị cấp huyện. UBND các xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để các trường mới sáp nhập hoạt động có hiệu quả. Các trường học kịp thời ổn định, sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhà trường sau sáp nhập, đảm bảo xây dựng môi trường học tập, làm việc đoàn kết, chất lượng, hiệu quả.

 

Tuấn Việt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ