Kết quả bước đầu về tổ chức diễn đàn trong sinh hoạt chi bộ ở phường 4, Đông Hà


Ngày cập nhật: 03/08/2018 05:55:01

(QT) - Sau hơn một năm thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị về việc tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tại các chi bộ ở phường 4 (thành phố Đông Hà) đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng.

 

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ khu phố 5, phường 4

 

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức đảng nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW với mục đích, yêu cầu đề ra là thông qua đối thoại tại diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đồng thời nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn đảng. Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về tổ chức diễn đàn, Đảng ủy phường 4 đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 5/5/2017 về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời chỉ đạo đội ngũ Ban Tuyên giáo phường phối hợp, trực tiếp hướng dẫn các chi bộ tổ chức diễn đàn.

 

Dự buổi sinh hoạt diễn đàn tại Chi bộ khu phố 5, tôi cảm nhận rất rõ về không khí, tinh thần cũng như công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt diễn đàn. Các đảng viên đều chuẩn bị ý kiến để chất vấn và bày tỏ những quan điểm riêng của mình. Chẳng hạn như đảng viên Nguyễn Đặng Tựu cho rằng, việc không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả đối với chi bộ chúng ta là có chứ không phải không có; vẫn còn những đảng viên có lúc, có nơi chưa chấp hành nghiêm giờ giấc sinh hoạt, việc đóng đảng phí có lúc còn chậm, tinh thần trách nhiệm đối với công viêc còn nể nang, qua loa và né tránh, chủ yếu là đối với đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp. Đồng chí cũng mạnh dạn chỉ ra và đề xuất với lãnh đạo cấp trên vấn đề: “Đối với những đảng viên đi làm ăn xa thì trong quá trình đó ai sẽ quản lý, giám sát và đánh giá; nên chăng cần có những quy định cụ thể, rõ ràng và chặt chẽ hơn đối với những đảng viên đi làm ăn xa”…

 

Tính đến tháng 6/2018, sau hơn một năm triển khai thực hiện đã có 11/11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 4 tổ chức diễn đàn; số lượt tổ chức của mỗi chi bộ ít nhất là 1 lần/năm. Tại diễn đàn, các chi bộ đã thống nhất nội dung sinh hoạt xoay quanh 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các đảng viên tham gia thảo luận. Việc tổ chức sinh hoạt bằng hình thức đối thoại trực tiếp đã tạo cho mỗi đảng viên tự tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đồng thời nói lên quan điểm của mình, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng, chỉnh đốn đảng. Thông qua diễn đàn của các chi bộ đã có nhiều vấn đề được đảng viên chất vấn, tranh luận như công tác phê bình, tự phê bình trong chi bộ chưa thực sự hiệu quả; những đảng viên trẻ ngại nói sự thật, ngại va chạm và sợ khuyết điểm. Một số đảng viên nhận thức về việc học tập lý luận chính trị chưa cao; việc tham gia học tập các nghị quyết thiếu tinh thần tự giác; vẫn có những đồng chí thiếu nghiêm túc, nói chuyện riêng, ra vào hội nghị tùy tiện, viết bài thu hoạch còn mang tính hình thức; việc phát ngôn tùy tiện của một số đảng viên gây ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng trong nhân dân. Công tác rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong các chuyên đề sinh hoạt chi bộ thực hiện tốt nhưng đôi lúc vẫn thiếu chủ động. Việc thực hiện các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước của một số ít cán bộ, đảng viên chưa nghiêm. Vẫn còn những đảng viên có lúc, có nơi chưa chấp hành nghiêm giờ giấc sinh hoạt, việc đóng đảng phí có lúc còn chậm. Có ý kiến cũng đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng mạng xã hội hiện nay có những thông tin thất thiệt, nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước làm cho số ít cán bộ, đảng viên, nhân dân băn khoăn. Một số đảng viên thiếu gương mẫu trong cuộc sống như mê tín dị đoan, vi phạm chính sách dân số...

 

Diễn đàn sinh hoạt ở các chi bộ phường 4 đã có những thành công bước đầu trong việc làm cho cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận lại bản thân; các đồng chí là bí thư chi bộ qua đó cũng cần sát sao, nắm bắt nhanh, rõ tình hình diễn biến tâm tư của đảng viên trong chi bộ nhằm chấn chỉnh những đảng viên có dấu hiệu vi phạm đạo đức để ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đây là hình thức sinh hoạt mới nên qua tổ chức thực hiện trong chi bộ vẫn còn lúng túng; trong quá trình sinh hoạt một số đảng viên vẫn chưa thực sự mạnh dạn, vẫn còn ngại nói thẳng, nói thật đối với những biểu hiện diễn ra trong chi bộ mình. Với điều kiện ở các chi bộ khu dân cư thì năng lực điều hành diễn đàn còn hạn chê, việc chủ động dẫn dắt, gợi mở, định hướng vấn đề để đảng viên thảo luận; một số giải pháp, ý kiến chưa đúng trọng tâm, thiếu tính sát thực đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của diễn đàn. Các chi bộ cần tổ chức diễn đàn thường xuyên hơn nữa; nội dung sinh hoạt cần bám sát tình hình thực tế của chi bộ; công tác điều hành cần chủ động và gợi mở hơn.

 

Việc tổ chức diễn đàn theo chủ đề “Vai trò của chi bộ đảng trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là thực hiện bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

 

Linh Sương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ