Hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện


Ngày cập nhật: 12/07/2018 06:58:22

(QT) - Thời gian qua, hoạt động của HĐND cấp huyện trong tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới trong các hoạt động giám sát, ban hành nghị quyết tuân thủ theo quy trình, thủ tục luật định. Bên cạnh việc tổ chức các kỳ họp định kỳ đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề quyết định các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội; HĐND cấp huyện của nhiều địa phương đã tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND cấp huyện để nghe UBND và cơ quan chuyên môn cùng cấp giải trình theo yêu cầu; tổ chức đối thoại với người dân để tiếp nhận được nhiều thông tin từ cơ sở…

 

HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức các đợt tập huấn để nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện

 

6 tháng đầu năm 2018, HĐND, Thường trực HĐND cấp huyện đã tổ chức nhiều hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn luật định với việc tổ chức thành công 10 kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 theo luật định; ban hành 53 nghị quyết trong đó có 7 nghị quyết chuyên đề; trước kỳ họp, Thường trực HĐND cấp huyện chủ trì tổ chức họp thống nhất với UBND, UBMTTQVN huyện, các ban của HĐND cấp huyện cũng như các cơ quan liên quan về chương trình, nội dung kỳ họp; sau kỳ họp, các nghị quyết đã được tiếp thu chỉnh sửa, ban hành theo đúng quy định pháp luật…

 

HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp huyện đã tiến hành nhiều cuộc giám sát, khảo sát, trong đó có nhiều cuộc giám sát chuyên đề về hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; việc thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ - TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội… Qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp huyện đã kiến nghị nhiều nội dung bất cập trong việc tổ chức thực hiện đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các ban của HĐND cấp huyện ngoài việc tham gia tích cực vào hoạt động giám sát của Thường trực HĐND cấp huyện, đã chủ động triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên sâu của ban theo sự phân công của Thường trực HĐND cấp huyện. Quy trình tiến hành các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp huyện thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND… Tại các kỳ họp, HĐND cấp huyện đã giám sát các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng chính quyền; thu - chi ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản… ; xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như tình hình thi hành pháp luật tại địa phương…

 

Việc giám sát còn được thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND huyện, các thành viên của UBND huyện, Chánh án TAND, Viện KSND, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện. Nội dung chất vấn tại kỳ họp đề cập đến nhiều vấn đề được cử tri, nhân dân và đại biểu HĐND cấp huyện quan tâm như công tác quản lý đất đai; việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công; công tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp; việc quản lý, bảo vệ và xử lý môi trường trên địa bàn… Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND cấp huyện ngày càng được nâng lên với việc thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn luôn mang tinh thần thẳng thắn, cởi mở, thiết thực. Nhiều tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện đã thực hiện tốt quyền chất vấn đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về các lĩnh vực kinh tế - xã hội; các chính sách liên quan đến đời sống người dân; nêu ra nhiều vấn đề bức thiết của địa phương cần được giải quyết để các cơ quan chuyên môn và UBND huyện giải trình, làm rõ tại các phiên chất vấn…

 

Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND cấp huyện đã phối hợp với UBMTTQVN huyện thống nhất chương trình tổ chức tiếp xúc cử tri; kết hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn để tổ chức đoàn đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực và các tổ đại biểu HĐND cấp huyện tiếp xúc cử tri. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND cấp huyện tổng hợp đầy đủ để báo cáo trước kỳ họp và được UBND, các ngành chức năng quan tâm giải quyết. Từ đầu năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND cấp huyện phối hợp với tổ đại biểu HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND với nội dung, chương trình các buổi tiếp xúc cử tri được thực hiện đảm bảo theo quy định. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được HĐND cấp huyện chú trọng. Trên cơ sở Quy chế tiếp công dân của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện đã xây dựng và ban hành Quy chế tiếp công dân của cấp mình. Ngoài việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất, Thường trực HĐND cấp huyện đồng chủ trì cùng UBND huyện thực hiện tiếp công dân định kỳ tại phòng tiếp công dân; tham gia, theo dõi, nắm bắt tình hình tiếp công dân định kỳ hằng tháng của UBND…

 

Các phiên họp Thường trực HĐND cấp huyện diễn ra dân chủ, tập trung, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, nổi cộm được đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm; chú trọng chỉ đạo thực hiện các chính sách nhà nước, nghị quyết của HĐND cấp huyện ở các địa phương; rút kinh nghiệm trong hoạt động điều hành, tổ chức các kỳ họp HĐND; cho ý kiến nâng cao chất lượng các báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND, các ban của HĐND cấp huyện; cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp và về các nội dung giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền bảo đảm quy trình, chất lượng… Bên cạnh đó, hoạt động của các đại biểu, tổ đại biểu HĐND cấp huyện đã đi vào nền nếp với việc phối hợp tốt với UBMTTQVN, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri; trao đổi những thông tin cần thiết, vấn đề đặt ra ở địa phương; nhiều đại biểu đã duy trì sinh hoạt định kỳ tiếp công dân; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm…

 

Tại hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện về kết quả hoạt động HĐND cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018 do HĐND tỉnh khóa VII tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND, Thường trực HĐND cấp huyện trong 6 tháng qua; mong muốn HĐND, Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức tốt hơn nữa các cuộc tiếp xúc cử tri; ưu tiên tổ chức tiếp xúc cử tri tại các điểm nóng về vấn đề đất đai… với sự tham gia của lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố nhằm đối thoại và giải quyết dứt điểm các vấn đề mà cử tri quan tâm; thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình giám sát và tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND cấp huyện…

 

Hoàng Tiến

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Ngày hội thắt chặt thêm tình nghĩa xóm làng (16/11/2018)
Nhà Thiếu nhi Quảng Trị, 25 năm xây dựng và trưởng thành (16/11/2018)
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong xây dựng quê hương (16/11/2018)
Nét nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh (15/11/2018)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Triệu Phong (15/11/2018)
Xây dựng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ là vấn đề quan trọng hàng đầu để phòng ngừa tham nhũng (14/11/2018)
Những nét mới trong các tác phẩm báo chí dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2018 (14/11/2018)
Tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (13/11/2018)
Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ (12/11/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ