Chú trọng củng cố thế trận quốc phòng - an ninh


Ngày cập nhật: 05/07/2018 06:40:08

(QT - Là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng-an ninh của tỉnh Quảng Trị nên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Gio Linh đã luôn chú trọng củng cố thế trận quốc phòng - an ninh.

 

Làm tốt công tác phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo

 

Thời gian qua, huyện Gio Linh đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc. Các cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ sở quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chương trình hành động 101-CTr/ TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm xác định rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện để tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá kinh tế-quốc phòng của từng khu vực, khu vực kinh tế kết hợp với quốc phòng-an ninh. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, nhất là khu vực nông thôn, ven biển. Quá trình thực hiện, huyện chỉ đạo cơ quan quân sự tham gia thẩm định, giám sát việc quy hoạch, triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội không để ảnh hưởng đến quốc phòng-an ninh. Huyện đã huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, kết nối những khu vực xung yếu, khu vực quân sự, xây dựng các công trình gắn với hệ thống phòng thủ bờ biển vừa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cơ động tác chiến. Các lĩnh vực y tế, bưu chính viễn thông được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, rộng khắp bảo đảm phục vụ hoạt động dân sinh và sẵn sàng khi có tình huống chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện đã chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và không ngừng củng cố “thế trận lòng dân”, coi trọng việc giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh một cách sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, từ đó khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

 

Xác định việc xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, do vậy các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã chú trọng quán triệt, tổ chức hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Chủ động đấu tranh với các luận điệu chống phá dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc, không để kẻ địch lợi dụng kích động tư tưởng cực đoan. Thường xuyên quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, chăm lo giải quyết tốt các chế độ chính sách của nhà nước; giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào ở các xã miền núi, tập trung giải quyết các kiến nghị, thắc mắc của người dân về chế độ chính sách, đất đai…trên địa bàn.

 

Hằng năm, các đơn vị, địa phương tiến hành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập cụm làng xã chiến đấu; chỉ đạo các ngành, địa phương phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng thôn, xóm, khu dân cư văn hóa, xây dựng địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, quan tâm giúp đỡ các tổ chức tôn giáo..., tạo cơ sở để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ. Quan tâm đầu tư ngân sách địa phương kết hợp với ngân sách quốc phòng để xây dựng các công trình phục vụ cho công tác quốc phòng ở địa phương. Quá trình xây dựng khu vực phòng thủ, huyện đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với củng cố thế trận quốc phòng-an ninh ở từng khu vực.

 

Đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, huyện chỉ đạo xây dựng bảo đảm số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, nhất là độ tin cậy về chính trị, bước đầu đã xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân quân biển. Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch động viên, huy động tàu thuyền, nhân lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đăng ký quản lý 9 tổ tàu thuyền an toàn trên biển và 14 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, khu phố; thành lập trung đội dân quân biển sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; tiến hành thành lập tổ tự quản trên biển, tại bến bãi tàu thuyền. Phối hợp chặt chẽ và làm tốt việc xây dựng các kế hoạch phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên tổ chức luyện tập, thực hành các phương án để chủ động đối phó với các tình huống, không để bất ngờ xảy ra.

 

Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, giải quyết các vấn đề nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, địa giới hành chính, hoạt động khai thác khoáng sản, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển... không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định tình hình. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động của các thế lực từ bên ngoài, của các thế lực thù địch lợi dụng các hoạt động tôn giáo, nhân đạo, từ thiện để chống phá Đảng, Nhà nước ta, giữ vững sự ổn định về quốc phòng -an ninh trên địa bàn.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Ngày hội thắt chặt thêm tình nghĩa xóm làng (16/11/2018)
Nhà Thiếu nhi Quảng Trị, 25 năm xây dựng và trưởng thành (16/11/2018)
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong xây dựng quê hương (16/11/2018)
Nét nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh (15/11/2018)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Triệu Phong (15/11/2018)
Xây dựng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ là vấn đề quan trọng hàng đầu để phòng ngừa tham nhũng (14/11/2018)
Những nét mới trong các tác phẩm báo chí dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2018 (14/11/2018)
Tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (13/11/2018)
Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ (12/11/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ