Quan tâm chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Ngày cập nhật: 03/07/2018 09:29:04

(QT) - Tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Mục tiêu nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế...

 

Bác sĩ Bệnh viên Đa khoa tỉnh khám bệnh cho người dân

 

Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Thành cho biết, sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII, 12 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 02-NQ/ TU ngày 26/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách, chương trình hành động để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhờ đó mạng lưới y tế được quy hoạch phù hợp, hệ thống y tế cơ sở được đầu tư xây dựng củng cố và phát triển từ tỉnh đến cơ sở. Các điều kiện cần thiết về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người bệnh được chuyển dần từ cấp qua các bệnh viện sang hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh thông qua bảo hiểm y tế.

 

Năm 2017, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,2% (toàn quốc là 83%). Năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, một số kỹ thuật cao, kỹ thuật mới được triển khai thực hiện thành công như phẫu thuật nội soi, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư…Nhiều trang thiết bị hiện đại, gắn với công nghệ, phương pháp điều trị tiên tiến được đầu tư như cộng hưởng từ, CT Scanner, máy chụp mạch DSA…được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhiều bệnh viện chủ động thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng với sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế “Xanh, sạch, đẹp.”. Hệ thống y tế dự phòng được quan tâm theo hướng dự phòng tích cực, chủ động toàn diện, kiểm soát được một số dịch bệnh nguy hiểm, không để xảy ra dịch lớn. Công tác tiêm chủng được củng cố vững chắc, triển khai bền vững tại 100% thôn bản. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt trên 95%. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng đa dạng. Ý thức của mỗi người dân tự chăm lo và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng được nâng lên một bước. Mô hình kết hợp quândân y ở vùng sâu, vùng xa, biên giới được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả.

 

Tuy nhiên, ông Trần Văn Thành cũng thừa nhận bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân ở tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là cơ sở vật chất thiết bị y tế chưa được đồng bộ, nhất là các trạm y tế tuyến xã. Đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, viên chức ngành y phân bố không đều, tỷ lệ dược sĩ trên 1 vạn dân còn thấp. Cơ chế, chính sách thu hút sử dụng cán bộ của ngành y của tỉnh chưa phù hợp nên việc thu hút đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu mà tỉnh đang thiếu, gặp nhiều khó khăn. Chất lượng dịch vụ, nhất là ở tuyến dưới chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của nhân dân…

 

Mục tiêu tổng quát của chương trình mà Tỉnh ủy đề ra là nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống nhân dân trong tỉnh. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025 nâng tuổi thọ trung bình của người dân trong tỉnh đạt khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt 67 năm. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 97% với 12 loại vắc-xin. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 7,59%, dưới 1 tuổi còn 5,95%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%... Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đặc biệt phải đạt tỷ lệ 35 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 2 dược sĩ đại học, 30 điều dưỡng viên trên 10 ngàn người dân. Ít nhất có một bệnh viện ngoài công lập với quy mô từ 50 đến 100 giường bệnh. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%.

 

Theo ông Trần Văn Thành, để thực hiện được các mục tiêu trên cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung hoàn thiện hệ thống y tế của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Thông tư 51, Thông tư 26 của Bộ Y tế. Nâng cấp các cơ sở điều trị từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, trong đó tập trung nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên 1.000 giường sau năm 2020. Xây dựng lộ trình để nâng cấp Trung tâm Mắt tỉnh thành Bệnh viện Mắt khi có điều kiện. Bổ sung chức năng khám chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Đặc biệt cần phải quan tâm hơn nữa việc xây dựng cơ sở vật chất bệnh viện cũng như trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện. Có bệnh viện đủ lớn, đủ máy móc thiết bị hiện đại thì các y, bác sĩ mới có thêm điều kiện để chăm sóc, khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn cho nhân dân.

 

Trên cơ sở đó phải chú trọng đổi mới toàn diện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo, nâng cao năng lực và kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế, chủ động tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh phát triển ngành dược và trang thiết bị y tế. Thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ. Sản xuất kinh doanh theo chuỗi để truy xuất nguồn gốc. Tổ chức tốt bộ máy cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng thu gọn đầu mối, gắn với trách nhiệm cụ thể trong kiểm soát an toàn thực phẩm…Có làm được như vậy thì nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân mới đi vào cuộc sống một cách thiết thực, vững chắc.

 

Trần Tú Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Ngày hội thắt chặt thêm tình nghĩa xóm làng (16/11/2018)
Nhà Thiếu nhi Quảng Trị, 25 năm xây dựng và trưởng thành (16/11/2018)
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong xây dựng quê hương (16/11/2018)
Nét nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh (15/11/2018)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Triệu Phong (15/11/2018)
Xây dựng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ là vấn đề quan trọng hàng đầu để phòng ngừa tham nhũng (14/11/2018)
Những nét mới trong các tác phẩm báo chí dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2018 (14/11/2018)
Tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (13/11/2018)
Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ (12/11/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ