Thắp sáng ngọn lửa truyền thống, xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh


Ngày cập nhật: 21/03/2017 09:16:33

(QT) - Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên Việt luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, 86 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng.

 

Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2017. Ảnh: TT

 

 Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 86 năm về trước, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, từ việc nhận thức đầy đủ về vai trò của lực lượng thanh niên và công tác thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm có chủ trương thành lập một tổ chức thanh niên kiểu mới - tổ chức thanh niên cộng sản - đội dự bị chiến đấu tin cậy của Đảng.

 

Từ ngày 20 - 26/3/1931, Hội nghị Trung ương lần thứ II họp tại Sài Gòn dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trần Phú đã dành những ngày cuối cùng để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng, ra Chỉ thị “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên đoàn”, yêu cầu các tổ chức đảng ở địa phương khẩn trương chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đoàn và phân công cấp ủy của Đảng phụ trách công tác đoàn...

 

Từ đó Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được thành lập từ trung ương đến cơ sở. Sự ra đời của Đoàn TNCS Đông Dương vào đầu năm 1931 đã đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên và sự nghiệp cách mạng lúc bấy giờ, đồng thời phản ánh công lao to lớn của Đảng và Bác Hồ kính yêu đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Được Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng và Bác Hồ kính yêu cho phép, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định chọn ngày 26/3 hàng năm - ngày cuối cùng của Hội nghị Trung ương 2 - 3/1931 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 86 mùa xuân kể từ khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng thể hiện rõ nét vai trò, vị trí của mình trên từng chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong cuộc trường chinh cứu nước qua nửa thế kỷ, dưới ngọn cờ của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đoàn kết, tập hợp hàng triệu thanh niên Việt Nam ưu tú đứng lên giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, không tiếc tuổi xuân, xương máu giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

 

Hòa chung với dòng chảy lịch sử đó, các thế hệ thanh niên Quảng Trị yêu nước luôn tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực, dâng hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên Quảng Trị sáng ngời những cái tên tiêu biểu như: Trương Thị Khuê, Trần Chí Thành, Thái Văn A, Trần Thị Tâm, Lê Thị Tuyết, Phan Thanh Chung… Đó là lớp thanh niên anh hùng của mảnh đất Quảng Trị trong cuộc trường chinh đấu tranh thống nhất nước nhà, góp phần làm nên một Vĩnh Linh lũy thép anh hùng, Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận, đường 9 Khe Sanh rạng ngời lịch sử, Thành Cổ Quảng Trị lừng lẫy chiến công... cho Quảng Trị ngày hôm nay hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà.

 

Sau ngày quê hương giải phóng, Đoàn Thanh niên Quảng Trị tiếp tục vận động đông đảo đoàn viên thanh niên không ngừng rèn luyện và cống hiến trí tuệ, sức trẻ của mình để góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, tô thắm truyền thống anh hùng của quê hương. Những công trình như: Thủy lợi La Ngà, Đại thủy nông Nam Thạch Hãn, chiến dịch thủy lợi “Đất thép ra quân Đông Xuân thắng lợi”, công trình thủy lợi Kinh Môn… là những minh chứng tiêu biểu cho sức trẻ, trí tuệ của tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

 

Ngày hôm nay, tiếp nối và phát huy tinh thần của các phong trào “Năm xung phong”, “Ba sẵn sàng”, tuổi trẻ Quảng Trị đã xây dựng nhiều chương trình, phong trào hành động cách mạng thiết thực như: “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Tuổi trẻ Quảng Trị xung kích cải cách hành chính”..., các đội trí thức trẻ tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế miền núi, Đảo Thanh niên Cồn Cỏ, Làng thanh niên lập nghiệp miền Tây Vĩnh Linh… là những dấu ấn nổi bật trong hàng nghìn hoạt động đầy ý nghĩa của các cấp bộ đoàn Quảng Trị thời kỳ mới, ghi dấu những đóng góp to lớn của lớp trẻ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa năng động, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng xung kích cống hiến vì quê hương.

 

 Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều nhà quản lý, doanh nhân, nhà khoa học, chủ trang trại trẻ tuổi xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xuất hiện nhiều điển hình tập thể và cá nhân trẻ tuổi trong thi đua học tập và làm theo lời Bác. Nhìn lại những trang sử vẻ vang ấy, tuổi trẻ Quảng Trị có quyền tự hào bởi dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, tuổi trẻ tỉnh nhà với đội tiên phong là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn luôn đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, xung kích, tình nguyện, đi đầu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương.

 

Với chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, trọng tâm là khối địa bàn dân cư và phát triển tổ chức đoàn - hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”, tuổi trẻ Quảng Trị hân hoan chào đón kỷ niệm 86 năm sinh nhật Đoàn trong không khí phấn khởi chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đây là cơ hội để thanh niên Quảng Trị có thể nhìn sâu hơn vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, nhìn xa hơn vào tiền đồ cách mạng vẻ vang của đất nước và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước quê hương.

 

Những cơ hội và thách thức của tổ chức đoàn cũng như của quê hương trong giai đoạn mới đòi hỏi mỗi thanh niên hôm nay phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến, bằng khả năng, trí tuệ, sức trẻ của mình đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn; xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất, nỗ lực trong rèn luyện, tu dưỡng, hình thành những phẩm chất con người mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Trước những yêu cầu của thời đại, mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi cấp bộ đoàn cần ra sức thi đua thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, sáng tạo để xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; cống hiến sức trẻ cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp sức trẻ thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chung tay bảo vệ và dựng xây Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 86 năm qua, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin không lay chuyển và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam bằng sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Nguyễn Khánh Vũ (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn)

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (21/11/2017)
Thông báo báo chí về kết quả kỳ họp của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị (20/11/2017)
Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh thi đua học tập và làm theo lời Bác (20/11/2017)
Cơ hội nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế (18/11/2017)
Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2017): Tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân (16/11/2017)
Nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm (16/11/2017)
Từ nghị trường đến thực tiễn cuộc sống (15/11/2017)
Hiệu quả từ các “tổ chống độc” (15/11/2017)
Sự tác động của “diễn biến hòa bình” tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (15/11/2017)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ