Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng


Ngày cập nhật: 17/03/2017 07:06:26

(QT) - Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng của địa phương được chú trọng thực hiện với nhiều nội dung và giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

 

Một góc thị trấn Hải Lăng

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung chỉ đạo theo hướng đổi mới và nâng cao hiệu quả. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

 

Trong đó, công tác học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp được chỉ đạo tích cực, đạt kết quả cao cả về chất lượng và số lượng với tỷ lệ cán bộ, đảng viên đạt 98,08%; đoàn viên, hội viên đạt 85,1%. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 và các ngày lễ hội lớn của quê hương, đất nước; 19/19 xã hoàn thành việc biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ.

 

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 16-KH/HU, ngày 1/6/2016 về việc “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, đồng thời thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đường dây tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh dư luận xã hội. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chỉ đạo triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được chú trọng thực hiện và mang lại kết quả tích cực.

 

Thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên với những việc làm cụ thể như: Kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi đảng viên tham gia sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ được phân công hướng dẫn mẫu quy chế hoạt động của chi bộ; công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đảng viên…Qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

 

Năm 2016 có 39/55 TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh, không có TCCS đảng yếu kém; có 396 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 12,29 %; 26 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,81 %; kết nạp 173 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.555 đồng chí. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy kịp thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức, củng cố bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo hướng đồng bộ, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn gắn với phân công, phân cấp cán bộ trong hệ thống chính trị cụ thể, rõ ràng và phát huy tính chủ động.

 

Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Tập trung chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá cán bộ thông qua việc xây dựng Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch về đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020; củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn; phân công cán bộ cấp huyện và thành lập tổ về chỉ đạo xã, thị trấn, tham dự sinh hoạt với chi bộ cơ quan xã, thị trấn và chi bộ nông thôn…

 

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng đã chủ động xây dựng, thực hiện hoàn thành tốt các chương trình kiểm tra, giám sát. Nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy về công tác dân vận được tăng cường và đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, tích cực vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp luôn được chú trọng.

 

Các nghị quyết lãnh đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được xây dựng sát đúng với thực tế, thảo luận dân chủ, thống nhất và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết, nhất là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng.

 

Đây là nền tảng quan trọng để năm 2016 huyện Hải Lăng đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội với 14/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 3 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng chính quyền, thực thi pháp luật được thực hiện tích cực; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Hải Lăng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

 

 Tạo bước đột phá cơ bản về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp để đáp ứng cao hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nhất là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương, xứng đáng với truyền thống quê hương Hải Lăng anh hùng.

 

Huy Quân

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (21/11/2017)
Thông báo báo chí về kết quả kỳ họp của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị (20/11/2017)
Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh thi đua học tập và làm theo lời Bác (20/11/2017)
Cơ hội nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế (18/11/2017)
Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2017): Tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân (16/11/2017)
Nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm (16/11/2017)
Từ nghị trường đến thực tiễn cuộc sống (15/11/2017)
Hiệu quả từ các “tổ chống độc” (15/11/2017)
Sự tác động của “diễn biến hòa bình” tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (15/11/2017)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ