Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó

Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó
(QT) - Để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, HĐND huyện Đakrông đã thông qua Nghị quyết số 37/2016/NQ - HĐND, ngày 28/12/2016 về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đakrông giai đoạn năm 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Từ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và những vấn đề đặt ra

Từ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và những vấn đề đặt ra
(QT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chỉ tiêu: “Hằng năm hỗ trợ 50 phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh” và thực hiện nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”, những năm qua các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Không làm ngơ trước biểu hiện suy thoái “thích được đề cao, ca ngợi”

Không làm ngơ trước biểu hiện suy thoái “thích được đề cao, ca ngợi”
(VOV) - Một bộ phận cán bộ, đảng viên “thích được đề cao, ca ngợi”-một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

Kịp thời định hướng thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc

Kịp thời định hướng thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc
(QT) - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, luận điệu bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước ta với những hình thức chuyển tải đa dạng và thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Đa số người đọc tỏ rõ sự bất bình, phản đối, nhưng đáng tiếc vẫn còn một bộ phận mất phương hướng, nhẹ dạ, cả tin, lầm tưởng rằng đó là sự thật, dẫn đến hoài nghi sự việc, thậm chí hùa theo cổ xúy, vô tình “nối giáo cho giặc”. Vì vậy, việc kịp thời đưa ra những thông tin chính thống, rõ ràng để nâng cao ý thức cảnh giác, biết sàng lọc thông tin cho mọi người là hết sức cần thiết.

Cam Lộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cam Lộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
(QT) - Đảng bộ huyện Cam Lộ có 42 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 12 đảng bộ và 30 chi bộ trực thuộc, với tổng số 2.677 đảng viên. Những năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cam Lộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và tập trung thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã nâng cao chất lượng TCCSĐ, chất lượng đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống.

Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
QĐND - Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đặc biệt, chúng triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi lem thân thế, sự nghiệp của Người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
(QT) - Đảng bộ huyện Gio Linh hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 249 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở với 3.970 đảng viên. Để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đông Hà thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đông Hà thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
(QT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc đảng bộ thành phố Đông Hà chú trọng thực hiện, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ địa phương trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị.

Nâng cao nhận thức và hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên

Nâng cao nhận thức và hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên
(QT) - Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được quy định tại Điều lệ Đảng (do Đại hội VIII của Đảng quyết định) đã nêu rõ:“kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm”.
Tin đã đưa
Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới (15/10/2018)
Công trường Đại thủy nông Nam Thạch Hãn (13/10/2018)
Đảng bộ Công an tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong đảng (13/10/2018)
Cần phản bác những luận điệu xuyên tạc về Luật An ninh mạng (13/10/2018)
Lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Đức Hoan (12/10/2018)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Vĩnh Linh (12/10/2018)
Công tác kiểm tra đảng trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn, lãnh đạo toàn diện của Đảng (12/10/2018)
Tưởng nhớ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đức Hoan: Một tấm lòng thao thức vì nước, vì dân (12/10/2018)
Phát huy truyền thống công tác dân vận, tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của đảng thời kỳ mới (12/10/2018)
Người cán bộ tâm huyết với công tác kiểm tra Đảng (11/10/2018)
Đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (11/10/2018)
Ngành Kiểm tra Đảng huyện Triệu Phong tự hào tiến bước (11/10/2018)
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (11/10/2018)
Đồng chí Nguyễn Đức Hoan và diễn văn chào mừng ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại (11/10/2018)
Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nhìn từ xã Vĩnh Thành (10/10/2018)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ