Tỏa sáng tinh thần Cách mạng tháng Tám

Tỏa sáng tinh thần Cách mạng tháng Tám
(QT) - Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ; lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa -Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào từ năm 1976 đến nay

Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào từ năm 1976 đến nay
(QT) - Ngày 30-4-1976, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra Nghị quyết về tăng cường giúp đỡ và hợp tác với Lào trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định: Việc tăng cường đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác đối với Lào là một trong những nhiệm vụ quốc tế hàng đầu của Đảng và nhân dân Việt Nam. Để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác vào ngày18- 7-1977. Sự kiện này khẳng định quyết tâm của lãnh đạo, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kiên quyết đấu tranh với các vụ án tham nhũng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kiên quyết đấu tranh với các vụ án tham nhũng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 (QT) - Những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến phức tạp, có những vấn đề nổi cộm, bức xúc về an ninh, trật tự và một số vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm...Vì vậy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị và các cơ quan trong khối nội chính đã tập trung giải quyết các đơn thư tố cáo có liên quan đến tham nhũng; chủ động nắm tình hình các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế phức tạp, qua đó kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tích cực tham mưu, đề xuất về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng

Tích cực tham mưu, đề xuất về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng
 (QT) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các vấn đề thuộc lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã quán triệt, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó khẳng định vai trò tham mưu của một Ban Đảng Tỉnh uỷ đối với lĩnh vực quan trọng này.

Xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
 (QT) - Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống, do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kayxỏn Phômvihản, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy vai trò người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện các cuộc vận động

Phát huy vai trò người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện các cuộc vận động
(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có 47 xã, thị trấn miền núi, trong đó có 41 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Dân số miền núi tính đến thời điểm 1/1/2017 là 40.239 hộ, 159.060 khẩu, trong đó có 17.123 hộ là người dân tộc thiểu số. Số hộ nghèo là 12.791 hộ, chiếm tỷ lệ 31,79%, số hộ cận nghèo: 2.739 hộ, chiếm tỷ lệ 6,81%.

Phát triển liên minh chiến đấu Việt- Lào, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963-1975)

Phát triển liên minh chiến đấu Việt- Lào, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963-1975)
(QT) - Ngay sau khi giành được chính quyền, Chính phủ hai nước Việt- Lào đã ký Hiệp ước tương trợ Lào - Việt (ký ngày 16 - 10 - 1945) và Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào - Việt (ký ngày 30 - 10 - 1945), đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự hợp tác giúp đỡ và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Ngày 11-3-1951, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, Hội nghị khối liên minh nhân dân Việt Nam - Lào - Campuchia đã thành lập, tạo cơ sở để nâng cao quan hệ đoàn kết và phối hợp chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương và đã giáng đòn mạnh mẽ vào chính sách “chia để trị” của bọn thực dân, đế quốc.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Trị 15 năm xây dựng và phát triển

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Trị 15 năm xây dựng và phát triển
(QT) - Với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, 15 năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Quảng Trị đã chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hàng ngàn lượt hộ dân, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo.

Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai dân tộc anh em lên tầm cao mới

Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai dân tộc anh em lên tầm cao mới
(QT) - Trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, thuỷ chung, trong sáng, được bắt nguồn từ các điều kiện tự nhiên, nhân tố dân cư, xã hội, văn hoá và lịch sử, truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân hai nước.
Tin đã đưa
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (14/8/2017)
Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (14/8/2017)
“Nghe Đảng khuyên, bỗng thấy mình giàu”*. Bài 3: “Ruộng đoàn tụ”, mùa bội thu (13/8/2017)
“Nghe Đảng khuyên, bỗng thấy mình giàu” *. Bài 2: Phát triển cây cà phê ở Hướng Hóa, dấu ấn từ những chủ trương sát đúng, hiệu quả (11/8/2017)
Nhìn lại 5 năm công tác phối hợp giữa Biên phòng và Hải quan Quảng Trị (11/8/2017)
Cơ bản hoàn tất nội dung, chương trình chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII (12/8/2017)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng (10/8/2017)
Thông báo báo chí về kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (10/8/2017)
“Nghe Đảng khuyên, bỗng thấy mình giàu” *. Bài 1: Phục sinh chất lượng và danh tiếng tiêu Cùa từ một nghị quyết (9/8/2017)
Ý Đảng - lòng dân nơi miền tây Hướng Hóa. Bài 5: “Huyện miền núi kiểu mẫu”, từ hiện thực đến khát vọng vươn tới (8/8/2017)
Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững (8/8/2017)
Đưa chủ trương của Đảng về tín dụng chính sách vào cuộc sống (8/8/2017)
Ý Đảng - lòng dân nơi miền tây Hướng Hóa: Bài 4: Lặng thầm giữ đất biên cương (8/8/2017)
Tuổi trẻ Đông Hà tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp (7/8/2017)
Ý Đảng - lòng dân nơi miền tây Hướng Hóa. Bài 3: Tiên phong trong “cuộc chiến” chống đói nghèo (6/8/2017)
Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ