Nhận diện những phương thức mới trong thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội

Nhận diện những phương thức mới trong thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội
QĐND - Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch dùng mọi phương thức trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại để chống phá cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là một trong những mũi tấn công chủ yếu nhằm tìm cách thủ tiêu, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; làm cho quân đội không phải là “phi chính trị”, mà là từ “phi chính trị” cách mạng-chính trị vô sản chuyển sang một thứ chính trị khác-chính trị tư sản!

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức, lao động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức, lao động
(QT) - Tuyên truyền giáo dục là một trong ba chức năng trọng tâm của tổ chức công đoàn. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục để giúp công nhân viên chức, lao động (CNVC,LĐ) hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay.

Hiệu quả từ chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”

Hiệu quả từ chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”
(QT) - Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động đang có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVC,LĐ) trong việc chung tay giúp đỡ cho đoàn viên, CNVC,LĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chương trình đã góp phần tạo niềm tin, phấn khởi và sự gắn bó của đội ngũ CNVC, LĐ đối với tổ chức công đoàn.

Sôi nổi nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Sôi nổi nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị
(QT) - Trong những ngày này, cán bộ đoàn viên, CNVC, LĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đang mở đợt thi đua cao điểm với những hoạt động tích cực, thiết thực; nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

“Tháng Công nhân” năm 2018: “Mỗi Công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”

“Tháng Công nhân” năm 2018: “Mỗi Công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”
(QT) - Năm 2018, năm thứ 6 thực hiện Thông báo Kết luận số 77-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức “Tháng Công nhân” hằng năm; năm diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; năm thứ 2 tổ chức Công đoàn gắn việc triển khai “Tháng Công nhân” với triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, sự phát triển của doanh nghiệp và việc làm của người lao động (NLĐ), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018 nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
(QT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, trong những năm qua, Công an xã Tân Hợp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó lực lượng Công an xã là cầu nối giữa các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong quần chúng nhân dân.

Không còn cửa cho người chạy chức?

Không còn cửa cho người chạy chức?
VOV.VN -“Không có chạy chức” là thông điệp Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII và ai có ý định này thì đừng làm, mệt thêm mà còn bị kiểm tra xử lý!

Bảo vệ độc lập dân tộc-gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa. Bài 3: Nâng tầm bản lĩnh văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa

Bảo vệ độc lập dân tộc-gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa. Bài 3: Nâng tầm bản lĩnh văn hóa dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa
QĐND - Việt Nam hiện là một quốc gia hoàn toàn có chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, song trong bối cảnh toàn cầu hóa, trước các làn sóng “xâm lăng văn hóa” thâm nhập vào nước ta dưới mọi hình thức, thủ đoạn tinh vi, chúng ta không thể lơ là, coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ nền văn hóa dân tộc-nhân tố quan trọng cấu thành độc lập dân tộc một cách bền vững nhất.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác Mặt trận trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác Mặt trận trong tình hình mới
(QT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Mặt trận tỉnh tiếp tục được củng cố và mở rộng. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.
Tin đã đưa
Bảo vệ độc lập dân tộc - gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa. Bài 2: Sức mạnh độc lập dân tộc bắt nguồn từ sức mạnh văn hóa (17/4/2018)
Đoàn kết, đổi mới, xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp (17/4/2018)
Bảo vệ độc lập dân tộc - gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa (16/4/2018)
Cảnh giác với chiêu trò “gây nhiễu” cuộc đấu tranh chống tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam (16/4/2018)
Những điển hình trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (13/4/2018)
Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ cấp xã là người dân tộc thiểu số (13/4/2018)
Xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị, cơ quan hành chính (13/4/2018)
Mỹ Thủy, ký ức đau thương (13/4/2018)
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến (10/4/2018)
Góp sức trẻ xây dựng thị xã Quảng Trị khởi sắc, văn minh (10/4/2018)
Hải Lăng nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở (10/4/2018)
Thầm lặng giữ rừng đầu nguồn (10/4/2018)
Không thể đánh đồng quyền dân tộc tự quyết và quyền của dân tộc thiểu số (9/4/2018)
Dấu ấn Tháng Thanh niên năm 2018 (9/4/2018)
Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị”, 10 năm nhìn lại (9/4/2018)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ