Những vấn đề dư luận quan tâm cần phải được giám sát ngay

Những vấn đề dư luận quan tâm cần phải được giám sát ngay
QĐND Online – Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, trong phiên họp sáng 23-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; thảo luận ở tổ về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
(QT) - Để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW, ngày 21/8/2006 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng”, Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành chương trình hành động số 25-CTHĐ/ TU ngày 10/10/2006. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trước hết là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được quan tâm thực hiện, nhất là việc công khai minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công, trách nhiệm người đứng đầu, đạo đức công vụ, minh bạch tài sản thu nhập, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Trường Chính trị Lê Duẩn chú trọng công tác bảo vệ Đảng trong tình hình hiện nay

Trường Chính trị Lê Duẩn chú trọng công tác bảo vệ Đảng trong tình hình hiện nay
(QT) - Những năm qua tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng nước ta; nhận thức rõ công tác bảo vệ Đảng là một vấn đề hết sức quan trọng, có quan hệ đến sự sống còn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo, Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn luôn quan tâm đến công tác bảo vệ Đảng trong thời kỳ mới bằng những việc làm hết sức thiết thực. Đảng bộ luôn coi giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hoạt động thường xuyên trong nhà trường để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường hiểu, tự giác giữ gìn, bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn, xây dựng niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về Bác, về dân tộc.

Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”

Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”
(QT) - Trong quá trình thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Chúng thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc, từ đó kích động người dân tư tưởng phản loạn, chống phá chính quyền, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa nhằm gây mất ổn định chính trị ở nước ta.

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
VOV.VN- Cử tri mong Quốc hội có những quyết sách mới trong xây dựng chính sách pháp luật, giải pháp thiết thực, cụ thể, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đảng bộ huyện Cam Lộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ huyện Cam Lộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(QT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Cam Lộ đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các nội dung cụ thể, thiết thực; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ của địa phương.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

Thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng
QĐND Online - Sáng 22-5, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
(ĐCSVN) – Đúng 9h sáng 22/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Cùng tham dự có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị lão thành cách mạng; đại biểu Quốc hội các khóa trước, cùng các đại biểu Quốc hội khóa XIV; đại diện Ðoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cần tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cần tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước
(QĐND) - Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2017), sáng 20-5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật đợt Năm cho 18 tác giả có các tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước.
Tin đã đưa
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIV sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (20/5/2017)
Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4- HĐND tỉnh khóa VII (19/5/2017)
Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng (19/5/2017)
Những dấu ấn trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Bế mạc Phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV (18/5/2017)
Khát vọng và tri ân (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (17/5/2017)
Kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở huyện Đakrông (16/5/2017)
Tiếp bước truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/2017)
Thủ tướng: Sát dân, gần dân từ bài học ở Đồng Tâm (14/5/2017)
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế (11/5/2017)
Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đưa nghị quyết vào thực tiễn (11/5/2017)
Bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (10/5/2017)
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP.HCM (10/5/2017)
Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (9/5/2017)
Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ