Kết quả đạt được trong thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm


Ngày cập nhật: 14/10/2020 19:28:38

(QTO) - Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương lớn với nhiều nội dung nhằm định hướng chỉ đạo nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện tình hình các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Căn cứ vào các nội dung của chiến lược, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 788/KH - UBND ngày 7/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về thực hiện chiến lược. Ban chỉ đạo 138 tỉnh và Ban chỉ đạo 138/1523 các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

 

Công an Quảng Trị luôn lắng nghe ý kiến người dân -Ảnh: T.N​

 

Công an Quảng Trị - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh- đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 2030; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ/TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015- 2020 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hằng năm, Công an tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” và kịp thời ban hành các quyết định kiện toàn ban chỉ đạo 138 tỉnh khi có sự thiếu hụt để đáp ứng nhiệm vụ.

 

Đồng thời, ban hành các chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng..., chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp tích cực với các lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các đợt cao điểm.

   

 

 

 

 

Giai đoạn từ 2015-2020, Công an Quảng Trị đã điều tra, khám phá 1.361 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (đạt 85,1%), bắt 2.252 đối tượng; triệt phá 25 băng, nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 86 đối tượng truy nã, trong đó có 20 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Phát hiện, xử lý 1.289 vụ/2.553 đối tượng vi phạm hành chính, phạt tiền hơn 2,5 tỉ đồng; phát hiện bắt giữ 1.781 vụ/1.512 đối tượng vi phạm các quy định của pháp luật về kinh tế, thu giữ hàng hóa khoảng 59 tỉ đồng, khởi tố 88 vụ/96 bị can; trực tiếp và phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh thành công 33 chuyên án, 365 vụ án, triệt xóa 28 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 622 đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy (tăng 186 vụ, 355 đối tượng so với giai đoạn 2011-2015).​

 

 

 

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu cho ban chỉ đạo ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo tổng kết Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự xã hội đến năm 2020, đồng thời tham mưu ban hành nhiều văn bản kế hoạch chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp tích cực với các sở, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

Tại các địa phương, hằng năm UBND huyện, Ban chỉ đạo 138/1523 huyện đã ban hành các chủ trương, kế hoạch hành động và chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm như: Kiện toàn ban chỉ đạo các cấp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên đề, chuyên môn và quản lý theo dõi địa bàn; xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, nhất là tập trung giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được dư luận xã hội quan tâm, không để kéo dài thành điểm nóng về an ninh trật tự; kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn xã hội; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để Nhân dân nâng cao cảnh giác, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc....

 

Nhờ làm tốt công tác triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm nên đã mang lại những kết quả tích cực trên các mặt phòng ngừa, xây dựng phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công tác triển khai hệ thống pháp luật phòng, chống tội phạm, đặc biệt là công tác tấn công tội phạm.

 

Đến nay, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các vùng giáo, vùng dân tộc ít người, biên giới, ven biển... Từ các mô hình như: “Chi hội phụ nữ nói không với ma túy”, “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”... của hội phụ nữ; “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” của đoàn thanh niên, “Gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không khiếu kiện trái pháp luật” của hội nông dân... Đặc biệt mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, mô hình “Lương - Giáo đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới”... đã đem lại những hiệu quả thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ tốt phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, được các cấp, ngành, cấp uỷ và chính quyền ghi nhận.

 

Đọc lệnh bắt một đối tượng phạm tội -Ảnh: T.N​

 

Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, đặc biệt với nước bạn Lào luôn được quan tâm. Công an tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm với công an các tỉnh bạn có chung đường biên giới với Quảng Trị. Mối quan hệ phối hợp được mở rộng với nhiều sở, ban ngành của tỉnh với các địa phương nước bạn đem lại những kết quả tích cực trên các mặt công tác và công tác phòng, chống tội phạm.

 

Tuy nhiên, qua thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn đến năm 2020 cho thấy vẫn còn một số hạn chế và một số vướng mắc cần tháo gỡ. Đó là nguồn kinh phí, trang thiết bị, phương tiện trang cấp còn hạn chế, chưa tương xứng và đáp ứng thực trạng tình hình; công tác phối hợp của một số sở, ban, ngành còn thiếu chặt chẽ; công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội ở một số lĩnh vực còn nhiều sơ hở, bất cập; một số nơi coi nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là của riêng ngành Công an nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp như yêu cầu chiến lược đã đề ra.

 

Dự báo thời gian tới, tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nước, trong đó có Quảng Trị. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, bảo kê, siết nợ, cố ý gây thương tích, giết người do nguyên nhân xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không rõ nguồn gốc; tội phạm công nghệ cao... dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

 

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trong giai đoạn tiếp theo, lực lượng Công an cần thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm. Xác định rõ trách nhiệm từng ngành, từng cấp; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện của các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương. Gắn việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội với công tác phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh việc triển khai các chính sách việc làm, xóa đói giảm nghèo, chính sách tôn giáo, dân tộc, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi...Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ gia đình - nhà trường - xã hội.

 

Đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo... Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an - Biên phòng - Hải quan và các lực lượng liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm đấu tranh mạnh mẽ, chặt đứt những đường dây tội phạm nguy hiểm, những băng ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí nóng..., xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên có hành vi bao che, dung túng, thông đồng, thỏa hiệp, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động. Tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra...

 

Từ những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn từ 2016-2020 và những kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sâu sát và kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng, Quảng Trị sẽ đảm bảo tốt an ninh trật tự, ổn định tình hình để tạo nên môi trường thực sự an toàn cho đầu tư và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

 

Khánh Hà

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Vững vàng trên trận tuyến phòng, chống tội phạm ở vùng biên (24/10/2020)
Chuyện nữ Công an xung phong về xã (18/10/2020)
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy (15/10/2020)
Thuê ô tô tự lái rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (15/10/2020)
Kết quả đạt được trong thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm (14/10/2020)
Tiếp tục tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke Duyên Hải 2 (13/10/2020)
Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị trả lời nội dung kiến nghị của người dân Tổ 7, Khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà (13/10/2020)
Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy thông qua các đợt diễn tập (10/10/2020)
Vừa đi đường vừa lo (8/10/2020)
97935927
izmir escort bayan izmir escort bayan