Việc khiếu nại của nhóm hộ thôn Cam Phú, xã Cam Thành, Cam Lộ về hưởng lợi cây phụ trợ trong việc tỉa thưa rừng trồng phòng hộ 327, 661: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị trả lời, làm rõ 3 nội dung liên quan


Ngày cập nhật: 17/03/2020 05:58:55

(QT) - Ông Đào Văn Lưu, đại diện cho 18 hộ dân ở thôn Cam Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ gửi đơn đến Báo Quảng Trị phản ánh sự việc:

 

Năm 1997, UBND xã Cam Thành, UBND huyện Cam Lộ và Lâm trường Đường 9 đến họp dân thôn Cam Phú để vận động người dân tham gia trồng rừng phòng hộ tại Tiểu khu 775 (khu vực Đầu Mầu) theo chương trình trồng rừng 327, được nhà nước giao đất, cấp vốn trồng, chăm sóc 3 năm và 5 năm bảo vệ liên hoàn trọn gói; sau 10 năm trồng được hưởng 2/3 giá trị thu từ cây rừng gỗ phụ trợ; sau 20 năm được thu hái hoa quả, mủ, nhựa, cành, ngọn. Sau 9 năm thực hiện, 18 hộ tham gia trồng rừng được Lâm trường Đường 9, UBND xã Cam Thành và UBND huyện Cam Lộ ký xác nhận giao 200 ha rừng cho 18 hộ; UBND tỉnh cũng có Quyết định 647 về vấn đề này. Nhưng đến năm 2010, Chi cục Lâm nghiệp và Lâm trường Đường 9 không cho 18 hộ dân trồng rừng được hưởng lợi từ diện tích rừng họ đã trồng với lý do 18 hộ này làm công lấy tiền hằng năm rồi.

 

Diện tích rừng trồng đã phủ xanh khu vực Tân Lâm, Đầu Mầu thuộc xã Cam Thành, Cam Lộ. Ảnh: PV

 

Đến ngày 1/7/2013, UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn số 1976/ UBND-NN đồng ý cho nhóm hộ ông Đào Văn Lưu nhận bảo vệ và hưởng lợi cây phụ trợ trong việc tỉa thưa rừng trồng phòng hộ 327, 661. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) Quảng Trị hướng dẫn nhóm hộ ông Đào Văn Lưu làm việc cụ thể với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 để hợp đồng nhận khoán bảo vệ và lập hồ theo đúng quy định của nhà nước. Ngày 6/12/2013, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 đã lập phương án số 132 về khai thác tỉa thưa cây phụ trợ rừng trồng phòng hộ, trong đó có ghi đối tượng hưởng lợi từ tỉa thưa cây phụ trợ là 18 hộ nhận khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ. Nhiều lần các hộ dân hỏi về kết quả tỉa thưa rừng theo phương án 132 đều được Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 trả lời là họ được hưởng lợi theo Công văn số 1976 của UBND tỉnh nên tiếp tục chờ đợi.

 

Tuy nhiên, ngày 17/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị có Công văn số 759 trả lời là 18 hộ dân trên không có chứng từ, công văn nào có giá trị pháp lý để hưởng lợi từ rừng trên (khai thác cây phụ trợ) và rừng trên không còn là rừng phòng hộ. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh không thụ lý giải quyết đối với những đơn có cùng nội dung này của ông Đào Văn Lưu và nhóm hộ thôn Cam Phú, Cam Thành, Cam Lộ.

 

Theo 18 hộ dân, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1976.

 

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Đào Văn Lưu, đại diện cho 18 hộ dân ở thôn Cam Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Báo Quảng Trị đã chuyển nội dung đơn đến Sở Nông nghiệp và PTNT để giải quyết, trả lời công dân. Ngày 13/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã có Công văn số 372/SNN-Ttra, do ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị ký gửi Báo Quảng Trị, nội dung như sau:

 

Kiến nghị của ông Đào Văn Lưu, đại diện cho 18 hộ dân trải qua nhiều thời điểm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhiều lần trực tiếp làm việc cũng như tham mưu UBND tỉnh đề xuất các phương án xử lý phù hợp với các quy định hiện hành. Lần sau cùng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 759/SNN-Ttra, ngày 17/5/2019 về việc báo cáo phương án xử lý kiến nghị của ông Đào Văn Lưu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1907/UBND-TCD, ngày 6/5/2019, trong đó, nêu rõ đối tượng rừng trồng tại Tiểu khu 775, chủ quản lý, quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác diện tích rừng này tại thời điểm hiện nay.

 

Tuy nhiên, ông Đào Văn Lưu không đồng ý và phản ánh đến Báo Quảng Trị về việc được hưởng giá trị thu từ cây phụ trợ theo Quyết định 647 và được hưởng tỉa thưa rừng phòng hộ theo Công văn 1976/UBND-NN, ngày 1/7/2013. Về nội dung này, Sở Nông nghiệp và PTNT làm rõ như sau:

 

Thứ nhất, Quyết định 647/QĐ-UBND, ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác tận thu gỗ cây phụ trợ đối với rừng trồng phòng hộ của các dự án 327 và 661 trên địa bàn tỉnh đã được điều chỉnh bởi Công văn số 699/UBND-NN, ngày 29/3/2007 về việc điều chỉnh, sửa đổi Quyết định 647/QĐ-UBND ngày 12/4/2005, với nội dung: Tạm ngừng việc áp dụng chính sách hưởng lợi khi khai thác tận thu gỗ cây phụ trợ đối với rừng phòng hộ của các dự án 327 và 661 được quy định tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị. Do đó, việc kiến nghị được hưởng lợi của nhóm hộ theo Quyết định số 647/QĐ-UBND, ngày 12/4/2005 là không có cơ sở giải quyết.

 

Thứ hai, UBND tỉnh có Công văn số 1976/UBND-NN, ngày 1/7/2013 đồng ý cho nhóm hộ ông Đào Văn Lưu nhận khoán bảo vệ và hưởng lợi từ việc tỉa thưa rừng trồng phòng hộ 327 và 661 khi chủ rừng (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9) lập hồ sơ thiết kế khai thác tỉa thưa theo đúng quy định hiện hành. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 thực hiện. Theo đó, công ty đã hợp đồng khoán bảo vệ với nhóm hộ ông Đào Văn Lưu từ tháng 7/2013 đến hết năm 2018. Tuy nhiên, từ đó đến năm 2018, Sở Nông nghiệp chưa nhận được phương án khai thác tỉa thưa của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9. Như vậy, việc khai thác tận dụng (tỉa thưa) chưa thực hiện được nên không có cơ sở để giải quyết việc hưởng lợi của nhóm hộ.

 

Thứ ba, diện tích rừng này đã được UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất và sẽ bàn giao về địa phương theo Quyết định 627/QĐ-UBND, ngày 25/3/2019. Công ty phải lập các hồ sơ, thủ tục khai thác, xử lý tài sản trên đất, thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành trước khi bàn giao đất cho địa phương quản lý. Sau khi công ty lập phương án khai thác trình có thẩm quyền phê duyệt, xử lý tài sản trên đất, thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành, số tiền thu được sau khi trừ các chi phí hợp lệ, công ty báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định các nội dung tái đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trong đó đề xuất ưu tiên hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân kinh phí bảo vệ rừng (trên diện tích rừng trồng hiện có, không bị xâm hại đến chất lượng rừng mà trong thời gian nhóm hộ nhận khoán bảo vệ).

 

Báo Quảng Trị hoan nghênh Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã kịp thời trả lời theo quy định pháp luật để ông Đào Văn Lưu và nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng thôn Cam Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ cùng bạn đọc được rõ.

 

BÁO QUẢNG TRỊ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển 75.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc (1/4/2020)
Giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (31/3/2020)
Phát hiện 5 công dân nhập cảnh trái phép (31/3/2020)
Xâm lấn rừng nguyên sinh khi triển khai dự án du lịch sinh thái (31/3/2020)
Soi “mắt thần”, truy manh mối (28/3/2020)
Trưởng Công an xã Triệu Tài sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông giả (27/3/2020)
Triệt phá tụ điểm ma túy hoạt động tinh vi (26/3/2020)
Cần làm rõ, xử lý nghiêm kẻ chặt phá cáp điện ngầm ở Khu đô thị phía bắc sông Hiếu giai đoạn 1 (25/3/2020)
Vụ khiếu nại 342 m2 đất ruộng lúa bị cấp cho người khác ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng: UBND huyện Hải Lăng đã giải quyết khiếu nại lại từ đầu cho công dân (25/3/2020)
87305555
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ