Tăng cường quản lí nhà nước về tài nguyên khoáng sản


Ngày cập nhật: 12/08/2019 06:22:39

(QT) - Thời gian qua, UBND huyện Triệu Phong ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương trong việc quản lí khoáng sản. Trong đó có Quyết định số 752 ngày 17/5/2018 về việc kiện toàn Tổ chỉ đạo liên ngành kiểm tra, xử lí các trường hợp vi phạm quy định về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

 

Bãi tập kết cát, sỏi ở xã Triệu Thành​

 

Tổ chỉ đạo liên ngành kiểm tra, xử lí các trường hợp vi phạm quy định về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản do Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải làm tổ trưởng có nhiệm vụ giúp UBND huyện tiến hành kiểm tra, xử lí các trường hợp vi phạm quy định về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Giúp việc cho Tổ chỉ đạo liên ngành là cán bộ của các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chỉ đạo liên ngành do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó điều động theo yêu cầu của nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Tổ chỉ đạo do Công an huyện xây dựng kế hoạch trình UBND huyện quyết định.

 

Để Tổ chỉ đạo liên ngành hoạt động hiệu quả, UBND huyện tích cực chỉ đạo, trong đó giao cho Công an huyện chủ trì công tác tuần tra, kiểm tra xử lí tại những khu vực thường xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lí đối với các hành vi khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép. Tuy nhiên, do nhu cầu về vật liệu xây dựng (cát, sỏi dưới lòng sông) tăng cao nên hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát, sỏi trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, mất an ninh trật tự ở địa phương. Hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát, sỏi trái phép diễn biến tương đối phức tạp, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để hoạt động; công tác quản lí của một số địa phương còn buông lỏng, chưa quyết liệt, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và các ban, ngành liên quan nên hiệu quả đấu tranh, xử lí vẫn còn hạn chế.

 

Trước tình hình đó, ngày 8/3/2019, UBND huyện ban hành Chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn huyện Triệu Phong. Chỉ thị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, địa phương nhằm tăng cường công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Theo đó, đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức kiểm tra, xử lí nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán cát sỏi trái phép và các địa phương để xảy ra các sai phạm về quản lí nhà nước và khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về khoáng sản cho tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản. Theo dõi công tác đấu tranh, xử lí hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện, kịp thời tham mưu UBND huyện kiên quyết xử lí theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm của chủ tịch UBND xã, thị trấn nếu để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc bảo vệ các khu vực có khoáng sản chưa được khai thác, kịp thời phát hiện và xử lí theo quy định các trường hợp vi phạm.

 

Kiểm soát chặt chẽ các bến bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng trên địa bàn, đồng thời kiên quyết xử lí và thu hồi nếu có vi phạm pháp luật. Chỉ đạo, tổ chức lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ các cát, sỏi lòng sông trái phép. Công an huyện tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm các đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên sông. Đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, cố tình vi phạm, vi phạm có hệ thống, đã bị xử lí hành chính nhưng vẫn vi phạm thì chuyển sang xử lí hình sự theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là những nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên sông. Thiết lập và thông báo rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi lòng sông để xử lí kịp thời.

 

Bằng các giải pháp và cách làm cụ thể, quyết liệt, đồng bộ nên từ năm 2017 đến nay, Tổ chỉ đạo liên ngành của huyện Triệu Phong đã phát hiện và ra quyết định xử phạt 95 trường hợp với 101 đối tượng khai thác, tập kết, mua bán cát, sỏi trái phép với số tiền phạt nộp vào ngân sách nhà nước hơn 184 triệu đồng. Các bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép ở các xã Triệu Ái, Triệu Thuận đã ngừng hoạt động do cơ quan có thẩm quyền xử lí quyết liệt. Riêng bãi tập kết cát, sỏi ở xã Triệu Thành đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương quy hoạch nên hiện nay cơ quan có thẩm quyền tiến hành hoàn thiện thủ tục để cấp phép theo quy định của pháp luật.

 

Theo Phó Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường Triệu Phong Lê Nữ Mai Trinh, để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lí khoáng sản trong thời gian tới, nhà nước cần hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lí nhà nước về khoáng sản để Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ tài nguyên khoáng sản; hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trong công tác kiểm tra, đẩy đuổi hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân làm nghề khai thác cát, sỏi thủ công nhằm đảm bảo cho họ có việc làm ổn định, không khai thác cát, sỏi trái phép như thời gian vừa qua.

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ