Cần giải quyết vướng mắc trong việc miễn tiền sử dụng đất cho các hộ dân thôn Tân Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ


Ngày cập nhật: 12/07/2019 06:18:49

(QT) - Từ năm 1999 đến năm 2007, nhiều hộ dân xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ) di giãn dân ra vùng kinh tế mới Tân Sơn (nay là thôn Tân Sơn, xã Cam Nghĩa). Sau nhiều năm ra vùng kinh tế mới lập nghiệp, đến nay các hộ dân thôn Tân Sơn mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất. Các hộ dân thôn Tân Sơn cứ tưởng được hưởng chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với các hộ di dân phát triển vùng kinh tế mới, nhưng rồi số tiền sử dụng đất mà người dân phải đóng giao động từ 28 - 30 triệu đồng/hộ. Tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, phóng viên Báo Quảng Trị đã làm việc với chính quyền địa phương và người dân để làm rõ sự việc.

 

Một hộ dân thôn Tân Sơn bức xúc phản ánh việc phải đóng tiền sử dụng đất​

 

Trong các năm 2005, 2007, Chi cục Di dân phát triển vùng kinh tế mới tỉnh cùng với huyện Cam Lộ và xã Cam Nghĩa tổ chức di giãn dân từ thôn Bảng Sơn, Cam Lộ Phường (xã Cam Nghĩa) lên vùng đất mới Tân Sơn (xã Cam Nghĩa). Để tạo điều kiện cho người dân ở vùng kinh tế mới (trong đó có người dân thôn Tân Sơn), UBND tỉnh có Công văn số 1186/ UB- NN về việc miễn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ di dân phát triển vùng kinh tế mới. Nội dung công văn xét đề nghị của Chi cục Di dân phát triển vùng kinh tế mới tại Công văn số 56/TT - DDKTM, ngày 12/5/2005 về việc xin miễn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ di dân phát triển vùng kinh tế mới, UBND tỉnh có ý kiến: Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1401/ CP - NN, ngày 28/9/2004 về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ - TTg, ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào phạm vi, đối tượng được hưởng chính sách về đất ở như nội dung của Chính phủ quy định thì các hộ đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới theo kế hoạch tỉnh giao hằng năm sẽ được miễn đóng tiền sử dụng đất. Ngoài ra, những hộ dân nằm trong chương trình 134 sẽ được nhà nước bố trí đất ở, đất sản xuất và các chế độ khác theo quy định. Vì vậy, Chi cục Di dân và phát triển vùng kinh tế mới căn cứ các văn bản liên quan, hướng dẫn các địa phương, hộ gia đình đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới theo kế hoạch căn cứ để thực hiện việc miễn đóng tiền sử dụng đất. UBND huyện Cam Lộ cũng đã có Quyết định số 2089/2005/QĐ - UBND, ngày 4/11/2005 về việc sắp xếp ổn định lao động - dân cư ở nội vùng kinh tế mới. Với việc phân bổ 20 hộ dân với 51 nhân khẩu thuộc xã Cam Nghĩa giãn dân ra vùng kinh tế mới Tân Sơn kể từ ngày 4/11/2005, Ban quản lí dự án ổn định dân cư vùng kinh tế mới huyện và UBND xã Cam Nghĩa chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của Chi cục Di dân và phát triển vùng kinh tế mới, bố trí, sắp xếp, ổn định lao động, dân cư, giao đất ở, đất sản xuất và hướng dẫn các hộ sản xuất theo đúng quy hoạch của dự án…

 

Tuy nhiên, vừa qua 7 hộ dân thôn Tân Sơn đã viết đơn khiếu nại gửi UBND huyện Cam Lộ về việc phải đóng tiền sử dụng đất mới được nhận giấy CNQSD đất. Theo nội dung đơn khiếu nại của 7 hộ dân thôn Tân Sơn thì các hộ dân này lên vùng kinh tế mới Tân Sơn lập nghiệp kể từ ngày 4/11/2005: “Khi các hộ gia đình lên ở (thôn Tân Sơn - PV), được UBND xã Cam Nghĩa hứa sẽ cấp giấy CNQSD đất miễn phí. Nhưng đợi mãi đến năm 2010 mà vẫn chưa thấy có giấy CNQSD đất”. Khi các hộ dân thôn Tân Sơn hỏi thì người có thẩm quyền ở xã Cam Nghĩa trả lời là đến tháng 3/2011 sẽ có giấy CNQSD đất, nhưng rồi “đợi mãi đến tháng 3/2012 vẫn chưa thấy (giấy CNQSD đất - PV)”... Từ năm 2011 - 2017, Công ty Cổ phẩn Tài nguyên và Môi trường biển tiến hành đo đạc, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Cam Lộ (trong đó có xã Cam Nghĩa) theo dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Cam Lộ. Từ kết quả đo đạc, lập hồ sơ địa chính, huyện Cam Lộ đã tiến hành làm giấy CNQSD đất cho các hộ dân thôn Tân Sơn. Nhưng khi các hộ dân thôn Tân Sơn đến nhận giấy CNQSD đất thì mới biết là người dân phải đóng tiền sử dụng đất với số tiền giao động từ 28 - 30 triệu đồng/hộ. Theo người dân thôn Tân Sơn lẽ ra phải được miễn hoàn toàn tiền sử dụng đất nhưng “không hiểu vì sao phải đóng số tiền này, trong khi chúng tôi thuộc dự án di giãn dân đến vùng kinh tế mới… của UBND tỉnh”.

 

Trưởng thôn Tân Sơn Võ Xuân Thủy cho biết, thôn hiện có 63 hộ thì có đến 52 hộ liên quan đến việc phải đóng tiền sử dụng đất. Vừa qua, ngoài 7 hộ dân nêu trên, còn có thêm một số nhóm hộ đã viết đơn khiếu nại việc đóng tiền sử dụng đất. Bây giờ, mong muốn của người dân thôn Tân Sơn là huyện Cam Lộ miễn giảm tiền sử dụng đất cho họ.

 

Vấn đề vướng mắc ở đây là việc Chi cục Thuế huyện Cam Lộ trong văn bản gửi UBND xã Cam Nghĩa và Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai huyện Cam Lộ với nội dung là ngày 20/3/2019, Chi cục Thuế huyện Cam Lộ có nhận được 2 hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất của ông Trần Văn Quang và ông Trần Ngọc Hiệp thuộc dự án giãn dân thôn Tân Sơn năm 1997, 2005 kèm theo hồ sơ dự án giãn dân năm 2005, 2007 của Chi cục Di dân và phát triển vùng kinh tế mới tỉnh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án giãn dân năm 2005, 2007 thì các hộ dân trên không thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Bởi căn cứ các quy định hiện hành về việc miễn tiền sử dụng đất như điều 11, Nghị định số 45/2014/NĐ - CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; khoản 3, điều 13 Thông tư số 76/2014/TT - BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ - CP… và căn cứ hồ sơ, các quy định nêu trên, để xác định nghĩa vụ tài chính đối với 2 hộ trên (thuộc danh sách dự án giãn thôn Tân Sơn năm 1997, 2005) theo đúng quy định… Và 2 hộ dân nêu trên đóng tiền sử dụng đất thì các hộ dân khác của thôn Tân Sơn cũng không nằm trong diện được miễn tiền sử dụng đất.

 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ Nguyễn Thành Công cho biết, sau khi có đơn khiếu nại của các hộ dân thôn Tân Sơn, ngày 28/5/2019 UBND huyện Cam Lộ đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu UBND huyện văn bản trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Ngày 3/7/2019, UBND huyện Cam Lộ cùng với các phòng, ban chuyên môn liên quan và xã Cam Nghĩa đã tổ chức cuộc họp với các hộ dân thôn Tân Sơn để tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề thu hay miễn tiền sử dụng đất đối với các hộ dân thôn Tân Sơn. UBND huyện Cam Lộ cũng đã có Công văn số 420/UBND - TNMT, ngày 5/7/2019 với nội dung, giao Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai huyện chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế huyện rà soát toàn bộ hồ sơ đã được cấp giấy CNQSD đất theo dự án giãn dân tại thôn Tân Chính, Minh Hương (xã Cam Chính), Tân Sơn (xã Cam Nghĩa) để làm rõ các căn cứ của việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đã áp dụng cho các đối tượng này. Từ đó, đối chiếu với các đối tượng có đơn kiến nghị nêu trên để trả lời cho UBND huyện cũng như công dân có đơn kiến nghị rõ việc đối tượng nào được miễn, giảm, đối tượng nào không được miễn, giảm tiền sử dụng đất và lí do tại sao? Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND huyện văn bản để trả lời công dân trước ngày 15/7/2019.

 

Huyện Cam Lộ cần nhanh chóng tìm giải pháp giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong việc miễn tiền sử dụng đất của các hộ dân thôn Tân Sơn để người dân yên tâm lập nghiệp.

 

An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Xét xử Nguyễn Thị Thúy Hiền về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (17/7/2019)
Phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ trong hang đá (16/7/2019)
Cam Lộ: Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng (15/7/2019)
Xét xử vụ Nguyễn Thị Lan Hương lừa đảo chiếm đoạt trên 55 tỉ đồng: Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (13/7/2019)
Kêu oan nhưng không thoát tội (13/7/2019)
Bắt đối tượng vận chuyển 25,5 kg thuốc nổ (12/7/2019)
Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe container và xe khách trên đường Hồ Chí Minh (12/7/2019)
Cần giải quyết vướng mắc trong việc miễn tiền sử dụng đất cho các hộ dân thôn Tân Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ (12/7/2019)
Kịp thời ứng cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển (11/7/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ