Tổng cục Quản lí đất đai trả lời kiến nghị về đất đai của Tổ hợp tác kinh tế Thiết Tràng


Ngày cập nhật: 07/05/2019 06:23:44

(QT) - Báo Quảng Trị nhận được đơn kiến nghị của tập thể xã viên Tổ hợp tác kinh tế Thiết Tràng (Phường 4, thành phố Đông Hà) phản ánh về việc đất ruộng của Hợp tác xã dịch vụ kinh tế Thiết Tràng (nay là Tổ hợp tác kinh tế Thiết Tràng) đang quản lí được chuyển sang đất thổ cư do cá nhân đứng tên và chuyển nhượng trái pháp luật. Báo Quảng Trị đã đề nghị UBND thành phố Đông Hà xem xét xử lí, trả lời công dân.

 

Ngày 27/10/2017, UBND thành phố Đông Hà có văn bản số 1955/UBND-TTr trả lời và được đăng trên Báo Quảng Trị số ra ngày 7/11/2017. Tuy nhiên, tập thể Tổ hợp tác kinh tế Thiết Tràng không đồng ý với cách giải quyết của UBND thành phố Đông Hà nên tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Báo Quảng Trị và các cơ quan liên quan. Để được hướng dẫn nghiệp vụ, UBND thành phố Đông Hà đã có văn bản gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

 

Ngày 22/4/2019, Tổng cục Quản lí đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 666/ TCQLĐĐ-CKTPTQĐ trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về nội dung bồi thường và cấp giấy CNQSD đất liên quan đến việc quy chủ, cấp giấy CNQSD đất và bồi thường khi thu hồi đất đối với 2 hộ dân ở phường 4, thành phố Đông Hà qua đơn kiến nghị của tập thể xã viên Tổ hợp tác kinh tế Thiết Tràng. Theo đó, đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi của ông Nguyễn Nhân và hộ ông Nguyễn Thiết, theo nội dung công văn số 1895/STNMT-QLĐĐ và công văn số 1875/UBND-PTNMT thì diện tích đất nông nghiệp thu hồi của hộ ông Nguyễn Nhân và hộ ông Nguyễn Thiết để thực hiện Dự án công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Bà Triệu và Dự án công trình đường Bà Triệu có nguồn gốc, quá trình sử dụng như sau: Ngày 28/2/1995, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiết Tràng lập phương án và thực hiện giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân để sản xuất ổn định lâu dài 20 năm theo quy định tại Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ (đợt 1), trong đó có hộ ông Nguyễn Nhân và hộ ông Nguyễn Do (bố ông Nguyễn Thiết). Ngoài ra, còn phần diện tích khu vực ruộng dưới không đưa vào phương án giao đất đợt này (đợt 1) mà để lại giao đợt sau (đợt 2). Ngày 15/11/1997, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiết Tràng tiếp tục thực hiện giao đất đối với phần diện tích đất khu vực ruộng dưới (đợt 2) với 3 phương án cho đấu, cho thuê và giao ổn định lâu dài 20 năm. Trong đó, hộ ông Nguyễn Nhân và hộ ông Nguyễn Do đã nhất trí nhận giao đất ổn định lâu dài 20 năm, mỗi hộ được giao 2 ha và 2 hộ phải trả lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được giao đợt 1. Hộ ông Nguyễn Nhân và hộ ông Nguyễn Do thuộc đối tượng được giao đất sản xuất ổn định lâu dài theo quy định tại Nghị định 64/CP; đang sử dụng phần diện tích đất nông nghiệp giao đợt 2 từ khi nhận đất cho đến khi nhà nước thu hồi đất.

 

Trên cơ sở công văn số 1895/STNMT-QLĐĐ và công văn số 1875/UBND-PTNMT nêu trên thì diện tích đất nông nghiệp thu hồi (giao đợt 2) của hộ ông Nguyễn Nhân và hộ ông Nguyễn Thiết được xác định là đất có nguồn gốc giao sử dụng ổn định lâu dài 20 năm theo quy định tại Nghị định số 64/CP. Do vậy, khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Nhân và hộ ông Nguyễn Thiết được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 và Khoản 1 Điều 77 của Luật Đất đai năm 2013.

 

Đối với diện tích đất ở đã được cấp giấy CNQSD đất của hộ ông Nguyễn Nhân và bà Nguyễn Thị Khanh (thửa số 3, tờ bản đồ số 3, phường 4): Theo nội dung Công văn số 1895/STNMT-QLĐĐ thì diện tích đất ở của hộ ông Nguyễn Nhân và bà Nguyễn Thị Khanh có nguồn gốc từ 2 ha đất nông nghiệp do Hợp tác xã dịch vụ kinh tế Thiết Tràng giao cho hộ ông Nguyễn Nhân để sử dụng ổn định lâu dài 20 năm. Năm 1999, hộ ông Nguyễn Nhân đã có đơn xin cấp đất làm nhà ở, được UBND phường xác nhận; năm 2002, hộ ông Nguyễn Nhân đã kê khai và có tên trong sổ mục kê của phường thể hiện loại đất “T”; năm 2011, hộ ông Nguyễn Nhân có đơn đề nghị cấp giấy CNQSD đất, UBND phường 4 đã tổ chức công khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; xác nhận là đất sử dụng ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất khu dân cư, đất sử dụng không có tranh chấp; năm 2013, UBND thành phố Đông Hà đã cấp giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Nhân và bà Nguyễn Thị Khanh với diện tích 564 m2 (trong đó 250 m2 đất ở và 314 m2 đất trồng cây hằng năm khác).

 

Việc cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Nhân và bà Nguyễn Thị Khanh thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003. Hộ ông Nguyễn Nhân và bà Nguyễn Thị Khanh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước khi được cấp giấy CNQSD đất theo quy định của pháp luật.

 

Tổng cục Quản lí đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh báo cáo với UBND tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

BÁO QUẢNG TRỊ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ