Vụ cấp 75 giấy CNQSD đất lâm nghiệp ở thôn Tân Minh, xã Gio Thành sai quy định: Người dân sẽ được giao đất để sử dụng


Ngày cập nhật: 10/01/2019 06:50:59

(QT) - Báo Quảng Trị ngày 13/11/2018 có bài “Thanh tra việc cấp 75 giấy CNQSD đất lâm nghiệp ở thôn Tân Minh” phản ánh việc chính quyền địa phương cấp 75 giấy CNQSD đất lâm nghiệp trái quy định trên đất rừng phòng hộ vùng cát cho 75 hộ dân từ năm 2001. Năm 2018, công chức địa chính UBND xã Gio Thành đã giao giấy CNQSD đất đó cho người dân. Tuy nhiên, sau khi mới giao 59/75 giấy CNQSD đất thì UBND huyện Gio Linh yêu cầu thu hồi vì cấp sai và tiến hành thanh tra toàn diện vụ việc. Ngày 14/12/2018, UBND huyện Gio Linh đã ban hành kết luận, trong đó chỉ ra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý vụ việc theo hướng đảm bảo quyền lợi của người dân thôn Tân Minh có đất sản xuất.

 

Người dân thôn Tân Minh nhận giấy CNQSD đất lâm nghiệp do công chức địa chính xã Gio Thành phát vào tháng 5/2018

 

Trồng, chăm sóc, thanh lý rừng đúng quy định

 

Dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát thuộc Dự án 773 năm 1999 với diện tích 40 ha tại thôn Tân Minh do Ban quản lý (BQL) dự án Nam Bến Hải hợp đồng trồng, chăm sóc với Ban cán sự thôn Tân Minh do ông Nguyễn Quang Đãi đại diện vào năm 1999 với giá trị hợp đồng 26.205.000 đồng. Sau đó, hai bên tiếp tục ký kết 3 hợp đồng kinh tế chăm sóc rừng vào các năm 2000, 2001, 2002 với số tiền 30.652.200 đồng. Dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát thuộc dự án 661 năm 2001 với diện tích 35 ha được BQL dự án Nam Bến Hải ký kết với Ban cán sự thôn Tân Minh do ông Nguyễn Quang Xuân đại diện vào năm 2001 với giá trị 19.813.800 đồng. Sau đó, hai bên tiếp tục ký kết hai hợp đồng chăm sóc vào các năm 2001, 2004 với số tiền 21.980.805 đồng. Việc trồng và chăm sóc đều có biên bản nghiệm thu.

 

Ngày 27/4/2007, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 855/QĐUBND về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Trị, đã chuyển đổi rừng phòng hộ thuộc dự án 773 tại thôn Tân Minh, xã Gio Thành sang rừng sản xuất. Năm 2015, thôn Tân Minh có tờ trình xin thanh lý diện tích rừng kém chất lượng thuộc dự án 773 với diện tích 14,2 ha/40 ha và được UBND huyện Gio Linh đồng ý. Năm 2016, việc đấu giá rừng thanh lý được tiến hành với số tiền 136 triệu đồng và số tiền này được người dân thống nhất sử dụng vào việc đầu tư các công trình công cộng của địa phương. Riêng diện tích 35 ha thuộc dự án 661, đến nay vẫn chưa thanh lý.

 

Rừng phòng hộ bị cấp giấy CNQSD đất cho dân

 

Hồ sơ lưu trữ thể hiện, việc cấp 75 giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho 75 hộ dân ở thôn Tân Minh bao gồm Quyết định số 1224/2001/QĐ-UB ngày 27/12/2001 và danh sách hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy, ngoài ra không có bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào khác. Quyết định cấp đất số 1224 do Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Nguyễn Quang Trinh ký; danh sách hộ gia đình và cá nhân được cấp giấy CNQSD đất do Trưởng Phòng Địa chính huyện Gio Linh Nguyễn Ánh và Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Nguyễn Quang Trinh ký. Tuy nhiên, đối chiếu số hiệu tờ bản đồ, số thửa đất, diện tích ghi trên giấy CNQSD đất trùng với số hiệu tiểu khu, số lô, diện tích ghi trong bản đồ thiết kế trồng rừng phòng hộ dự án 773 và 661 nhưng mục đích ghi trên giấy CNQSD đất là đất rừng sản xuất, trong khi đó diện tích trên là đất rừng phòng hộ. Việc này được thể hiện vào ngày 31/5/1999, diện tích rừng thuộc dự án 773 đã được UBND xã Gio Thành tiến hành bàn giao mặt bằng cho BQL dự án Nam Bến Hải và biên bản bàn giao mặt bằng được lập vào ngày 16/5/2000; từ năm 2000 - 2005, BQL dự án Nam Bến Hải đang hợp đồng với người dân thôn Tân Minh trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; trong khi đó việc cấp giấy CNQSD đất thực hiện vào ngày 27/12/2001. Điều này khẳng định, đất rừng phòng hộ nhà nước đang sử dụng, tài sản trên đất thuộc sở hữu của nhà nước. Kết luận thanh tra khẳng định, việc cấp 75 giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho 75 hộ gia đình, cá nhân ở thôn Tân Minh là trái với quy định pháp luật về đất đai.

 

Năm 2005, 75 giấy CNQSD đất nói trên được giao cho công chức địa chính xã Gio Thành nhưng không làm thủ tục giao nhận. Sau khi đối chiếu, kiểm tra các dữ liệu ghi trên giấy CNQSD đất nhưng không xác định được vị trí cụ thể trên bản đồ và trên thực địa nên không bàn giao cho các hộ dân. Tháng 5/2018, người dân biết được thông tin có giấy CNQSD đất nên đã đến UBND xã Gio Thành yêu cầu được nhận giấy CNQSD đất và công chức địa chính UBND xã Gio Thành đã giao 59/75 giấy CNQSD đất kể trên cho hộ gia đình, cá nhân ở thôn Tân Minh.

 

Sai phạm của các tổ chức, cá nhân

 

Theo Kết luận thanh tra, Phòng Địa chính (nay là Phòng Tài nguyên - Môi trường) huyện Gio Linh là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về đất đai; rà soát, thẩm định và trình UBND huyện ký quyết định giao đất và cấp giấy CNQSD đất cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Vì vậy, Phòng Địa chính huyện Gio Linh là phòng chịu trách nhiệm về những sai phạm trong quá trình tham mưu cho UBND huyện Gio Linh cấp 75 giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tại thôn Tân Minh, xã Gio Thành.

 

Trưởng Phòng Địa chính huyện Gio Linh Nguyễn Ánh (từ năm 1998 - 2002) là người trực tiếp ký các văn bản tham mưu UBND huyện để ban hành quyết định cấp 75 giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho 75 hộ gia đình, cá nhân trái quy định pháp luật. Qua thẩm tra, xác minh chưa có cơ sở để kết luận việc cấp giấy CNQSD đất có vụ lợi cá nhân. Tuy nhiên, việc tham mưu của ông Nguyễn Ánh trong xét cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp tại thôn Tân Minh đã để lại hậu quả không tốt, gây dư luận xấu trong nhân dân; ông Nguyễn Ánh chịu trách nhiệm cá nhân và cần được xử lý nghiêm túc (hiện nay, do di chứng tai biến mạch máu não để lại, sức khỏe ông Nguyễn Ánh chưa đảm bảo nên chưa xử lý).

 

Công chức địa chính xã Gio Thành Phan Văn Quảng là người có trách nhiệm tham mưu UBND xã Gio Thành về quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, thực hiện chức trách nhiệm vụ của công chức theo quy định pháp luật. Trong quá trình thi hành công vụ đã phát hiện việc UBND huyện cấp 75 giấy CNQSD đất nói trên không đúng quy định pháp luật, nhưng không báo cáo với cơ quan chuyên môn cấp trên, không tham mưu UBND xã Gio Thành để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật, mà tự ý giao giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Do đó, ông Phan Văn Quảng phải chịu trách nhiệm cá nhân về những sai phạm này.

 

Người dân sẽ được giao đất để sử dụng

 

Để có cơ sở giao đất cho người dân thôn Tân Minh, UBND huyện Gio Linh giao UBND xã Gio Thành phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện kiểm tra, đo đạc lại toàn bộ diện tích đất của dự án trồng rừng phòng hộ thuộc dự án 773 và 661 đã chuyển sang rừng sản xuất, tính toán diện tích đã quy hoạch vào các mục đích khác; phần còn lại xây dựng phương án sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình ở thôn Tân Minh có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 15/4/2019.

 

Để thực hiện tốt việc giao đất cho người dân thôn Tân Minh, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Gio Linh có trách nhiệm tham mưu UBND huyện Gio Linh ban hành quyết định thu hồi đất, hủy bỏ 75 giấy CNQSD đất đã cấp cho 75 hộ gia đình, cá nhân. UBND xã Gio Thành có trách nhiệm thu hồi 75 giấy CNQSD đất sau khi có quyết định thu hồi, nộp về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gio Linh; đồng thời đề xuất phương án thanh lý diện tích rừng còn lại.

 

Để kết luận thanh tra của UBND huyện Gio Linh đảm bảo hiệu lực thi hành, đặc biệt là việc cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân, đề nghị người dân thôn Tân Minh nghiêm túc chấp hành kết luận; sau khi có quyết định thu hồi và hủy bỏ 75 giấy CNQSD đất, các hộ dân phải tiến hành giao nộp giấy CNQSD đất cho chính quyền địa phương, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục, sớm thực hiện việc giao đất để người dân có đất sản xuất, ổn định cuộc sống.

 

Lê Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thành phố Đông Hà xử phạt các doanh nghiệp xây dựng ki ốt trái phép (17/6/2019)
Cán bộ, công chức phải nêu gương: “Không lái xe khi đã uống rượu bia” (17/6/2019)
Một người đàn ông tử vong khi vào rừng lấy rượu đoác (15/6/2019)
“Hổ phụ” có “sinh hổ tử”? (15/6/2019)
Cảnh báo tình trạng giải quyết mâu thuẫn theo hướng bạo lực (15/6/2019)
Tăng cường phát hiện, xử lí người điều khiển xe có sử dụng chất ma túy (15/6/2019)
Va chạm với ô tô tải, một người đàn ông tử vong (14/6/2019)
Đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu kinh tế (13/6/2019)
Cảnh cáo, chuyển công tác 5 công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay (12/6/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ