HĐND tỉnh chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Ngày cập nhật: 17/03/2017 09:32:14

(QT) - Những năm qua, HĐND tỉnh Quảng Trị luôn đề cao công tác đối thoại, tiếp công dân và tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo nhằm đảm bảo pháp chế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân.

 

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức đối thoại khiếu nại trực tiếp tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong

 

Xác định công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 274/NQ-HĐND ngày 20/10/2015 về Quy chế tiếp công dân của HĐND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh kiện toàn công tác tiếp công dân của HĐND tỉnh, thành lập Phòng Tiếp công dân, từng bước củng cố bộ máy tham mưu, giúp việc; thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, đồng thời niêm yết nội quy tiếp công dân tại trụ sở HĐND tỉnh và phân công công chức tiếp công dân tại trụ sở HĐND tỉnh.

 

Để công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt chất lượng cao, đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tập huấn các kỹ năng hoạt động dân cử, trong đó chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận, xử lý, giám sát giải quyết đơn của công dân. Thường trực HĐND tỉnh đã cử đại diện Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng tại Ban Tiếp công dân tỉnh. Ngày 21 hàng tháng, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đại diện các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở HĐND tỉnh.

 

Từ đó, công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND được thực hiện có hiệu quả từ các khâu như tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, xử lý đơn gửi đến cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết; tổ chức giám sát giải quyết đơn của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật. Trong năm 2016, HĐND tỉnh đã tiếp công dân với tổng số 97 lượt/74 người/40 vụ việc; tiếp nhận 215 đơn, chuyển 167 đơn đủ điều kiện đến cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết; 58 đơn do trùng lặp hoặc khiếu nại, tố cáo không đủ điều kiện xử lý được thông báo, hướng dẫn và lưu theo dõi. Trong số 167 đơn chuyển đã nhận được thông báo kết quả giải quyết, trả lời trên 100 đơn. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu nổi lên ở lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 57 đơn, chiếm 41,3% tổng số đơn chuyển.

 

Nhìn chung, các đơn thư, khiếu nại, phản ánh sau khi được chuyển đến các cơ quan chức năng, địa phương đã có hồi âm tích cực, kịp thời giải quyết các quyền lợi chính đáng cho công dân. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân tại trụ sở HĐND tỉnh có ý nghĩa đối thoại trực tiếp với công dân để nắm rõ nội dung, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người khiếu kiện, qua đó phổ biến, giải thích các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đồng thời hướng dẫn người dân khiếu kiện thực hiện đúng quy định, tạo sự ổn định xã hội, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện.

 

Ngoài ra, trong các kỳ họp của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thiết lập đường dây nóng, cử công chức theo dõi, tiếp nhận để chuyển trực tiếp các kiến nghị, phản ánh của cử tri đến chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp xem xét, phân loại và giao trực tiếp cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trả lời ngay tại phiên họp hoặc trả lời bằng văn bản sau kỳ họp.

 

Việc trả lời kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng và ý kiến của các đại biểu trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri trong tỉnh, mang lại những kết quả thiết thực, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: “Nhìn chung, khiếu nại, tố cáo của công dân có xu hướng giảm trong khi kiến nghị có xu hướng tăng; nhiều vụ việc phát sinh trong kỳ và những năm trước đã được các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị tích cực giải quyết. Song một số vụ việc công dân chưa đồng tình, cá biệt còn gay gắt chuyển từ khiếu nại sang tố cáo, liên tiếp kiến nghị kéo dài.

 

Cụ thể như vụ ông Trương Hùng Đệ và bà Nguyễn Thị Hiệp, khu phố 8, phường 1, thành phố Đông Hà; vụ ông Hoàng Minh Tuấn, khu phố 1, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà; vụ ông Phạm Ngọc Dung và bà Nguyễn Thị Bé, khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông; vụ ông Tạ Quang Năm, khối 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa…

 

Đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài, được chuyển đơn nhiều lần nhưng cơ quan, đơn vị, địa phương chậm giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp các cấp, các ngành đối thoại và kiến nghị giải quyết và lưu theo dõi. Đồng thời, báo cáo xin ý kiến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có liên quan chỉ đạo giải quyết, trả lời đơn công dân, thông báo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, đưa nội dung giám sát thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị, phản ánh của cử tri vào chương trình giám sát thường xuyên, chú trọng tổ chức giám sát, đối thoại trực tiếp đối với một số vụ việc còn nổi cộm, phức tạp, gay gắt, tồn đọng, kéo dài đã giải quyết tích cực các vướng mắc của người dân.

 

Việc HĐND tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân đã đảm bảo tính pháp chế, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân, góp phần giúp người dân yên tâm tổ chức sản xuất và ổn định cuộc sống.

 

 Lê Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Một người tử vong do tai nạn giao thông (20/11/2017)
Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (20/11/2017)
Hồi âm bài báo “Cần sớm xóa “bẫy ngầm” trên đường Trường Chinh”: Một hộ dân chấp thuận giao đất để xóa “bẫy ngầm” (19/11/2017)
Cần làm rõ vụ khai thác gỗ quý hiếm trái phép (19/11/2017)
Hồi âm bài báo: “7 năm mòn mỏi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn chưa được hoàn thiện thủ tục”: Sẽ có hình thức kỷ luật tương ứng với những sai sót của cán bộ xã Gio Châu (19/11/2017)
Tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (18/11/2017)
Cần có biện pháp bảo vệ đối tượng chính sách, người cao tuổi neo đơn trên địa bàn (18/11/2017)
Thông tin thêm bài báo: “Cần sớm cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình ông Hoàng Cánh”: Bằng Tổ quốc Ghi công của liệt sĩ Hoàng Dõng đang ở đâu? (15/11/2017)
Đề nghị UBND huyện Gio Linh trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lệ (13/11/2017)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ